Barta József a közutak felújításáról

Jó kilátások a jövőre nézve

Sajnos, 2020-ban is a legaktuálisabb témák egyike a közutak állapota vidékünkön. Aki mostanában Kárpátalja gyéren lakott részeit is beutazta, vagy bármely okból több járásban is megfordult, az a saját szemével láthatja, hogy – hála Istennek – több helyen is útjavítás folyik, vagy már befejeződött. A hegyvidéken olyan településeken is megújultak az utak, ahol fele-, esetleg negyedannyi forgalom bonyolódik naponta, mint a Munkácsi vagy a Beregszászi járás egyes településein. Pedig ezen falvak lakosai is adót fizetnek, vállalkozásokat működtetnek, s mégsem járja, hogy a megtermelt kicsinyke haszon jelentős részét járműveik karbantartására „fecséreljék el”.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a KMKSZ alelnöke nemrég a TV21 Ungvár stábjának adott interjúban beszélt az útfelújításokról. Megtudhattuk, fenntartását tekintve több típusú utat is megkülönböztetünk. Eszerint vannak állami fenntartású utak, melyek javítása az állam feladata, ebben az esetben a megyei képviselők csupán ajánlásokat tehetnek. Az elmúlt időszakban sikeresen lobbiztak képviselőink, így sikerült elérni, hogy új főútvonalak lettek megyénkben, melyekre 10–15 év garanciát vállaltak a kivitelezők. Az utóbbi három évben több útvonal újult meg, mint az elmúlt 25 évben összesen. A második útcsoportot a megyei fenntartású utak képezik. Ezek felújításáról a megyei tanács képviselői döntenek. Barta Józseftől megtudhattuk, hónapokig tartó egyeztetések, alkuk után végül ez év február 24-én a megyei közigazgatási hivatal megbízott elnökének rendeletében egy listát határoztak meg, melyben 105 javítandó útvonal szerepel konkrét összegekkel (összesen 350 millió hrivnya). Mindezek között vannak megyei, járási és kommunális tulajdonban lévő utak is, melyek többsége teljes körű javításban részesül majd. „Ebben benne vannak azok az utak is, melyeket a megyei tanács KMKSZ-frakciója javasolt. Meg kell köszönjem képviselőtársaimnak, akik mindezt támogatták, valamint a megyei adminisztráció korábbi és jelenlegi elnökének, akik ezt elfogadták, és Kijevben is küzdöttek érte” – mondta Barta József. Az elnökhelyettes ezt követően felsorolta azokat a főbb útvonalakat, melyek felújításra kerülnek, s melyek magyarok által lakott falvakat is érintenek. Megújul majd a Beregszász–Déda–Nagybégány–Gut útvonal (10 millió hr), a Beregszász–Badaló–Mezővári–Borzsova útvonal (10 millió hr), a Bátyú–Barkaszó–Jánosi útvonal (10 millió hr), valamint Kisbégányban a Bohdan Hmelnickij utca, melyre 400 ezer hrivnyát irányoztak elő. Megújul továbbá a Nagyszőlősi járásban a Puskino–Verbőc útszakasz, a Nevetlenfalu–Szőlősgyula–Feketeardó útszakasz (10 millió hr), a Salánk–Tiszakeresztúr útszakasz, a Tiszakeresztúr–Karácsfalva–Tiszaújhely útszakasz, Nagykomját–Salánk útszakasz, valamint a Nagyszőlős–Tekeháza–Nevetlenfalu útszakasz. Az Ungvári járásban felújítják a Harangláb–Szalóka–Cservone útszakaszt, a Munkácsi járásban pedig az Asztély–Dercen–Fornos útszakaszt, valamint a Nagydobrony–Munkács–Barkaszó útvonal újul majd meg. Barta József arról is beszélt, hogy jó lenne minden munkálattal még nyáron végezni, hiszen az őszi–téli időjárás nem kedvez az útjavító munkáknak. Azonban azt is látni kell, hogy a felújításokra szánt összegek fokozatosan folynak be, ezért előfordul, hogy nyáron még nem állnak rendelkezésre, s bizony nem minden cég hajlandó előre elvégezni a munkát.

Elmondhatjuk, hogy jelentős előrelépés történt az utak állapotának javítása érdekében. Reméljük, hogy a megnevezett összegek rendelkezésre állnak majd, s eljön az az idő is, amikor majd minden faluba vezet legalább egy jó minőségű út. Még Barkaszóra is, ahol a lakosok már megszokták, hogy amikor bemutatkoznak, beszélgetőtársuk általában együttérzését fejezi ki a katasztrofális utak miatt. Kárpátalján már igazi szerencsétlenségnek számít, ha valaki „elbolyong” Gut–Barkaszó, Izsnyéte–Barkaszó vagy Zápszony–Barkaszó között. De borzasztó állapotban van a Munkács–Csap főútvonalra vezető, közel négy kilométeres bekötőút is, s bizony azoknak is árkon-bokron kell átmenni, akik Szernye és Bátyú között próbálnak meg „egérutat nyerni”. Nem túlzás, hogy az emberek a mezei utakra, töltésekre hajtanak fel az egyenletesebb haladás végett. Ha sikerül az adminisztráció terveit végrehajtani, végre a barkaszói sofőrök is fellélegezhetnek.

T. J./TV21Ungvár