A KMKSZ támogatásával tették rendbe a kisszelmenci temetőt

A Kisszelmencen lévő sírkert állapota sok kívánnivalót hagyott maga után: több helyen nagy szemétkupacok éktelenkedtek, elterebélyesedett bozótok csúfították a temető látképét. Helyenként már járni is nehéz volt a szűk ösvényeken, s az is előfordult, hogy egyik-másik sírhely közvetlen közelében tornyosult a száraz virágokból, kopott műanyag koszorúkból, törött mécsesekből álló szeméthalom.

Kljucsinszka Kulcsár Anetta, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Kisszelmenci Alapszervezetének alelnöke felháborodva tapasztalta mindezt, s úgy érezte, tenniük kell valamit. Május 28-án közgyűlést szerveztek a helyi temető karbantartása ügyében, ahol megbeszélték a szemétproblémát. A hulladék összegyűjtését a tagság vállalta, azonban a karanténszabályok miatt nem lehetett nagyobb létszámban összegyűlni a munkálatok elvégzéséhez.

Amikor enyhültek a szabályok, azonnal a tettek mezejére léptek. Anetta a közösségi oldalon is meghirdette az akciót. A KMKSZ Kisszelmenci Alapszervezetének nevében arra szólította fel Kisszelmenc és Palágykomoróc lakosait, hogy június 3-án reggel lehetőség szerint mindenki vegyen részt a területrendezésben. Az adott napon Mitro Ambrussal, az alapszervezet elnökével örömmel tapasztalták, hogy akinek a hozzátartozóját abban a sírkertben helyezték végső nyughelyre, az sietve ment a temetőbe. Sőt, még Minajból is eljöttek azok, akiknek a rokonai itt nyugszanak. Mintegy 40 ember vett részt a munkálatokban reggel 9 órától 16 óráig. Sokatmondó tény, hogy az egyik szemétdombról 18 zsák szemetet gyűjtöttek össze. De kivágták a balesetveszélyes fákat, lekaszálták a füvet, kiirtották a bozótot, stb. Mindenki kivette a részét, s a végeredmény magáért beszél.

Az összegyűjtött nagy mennyiségű szemét elszállítást az AVE szemétszállító cég vállalta, költségét a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete (UKSZ) állta.

Balogh Lívia, a KMKSZ UKSZ elnöke elmondta, hogy mindig örömmel segítenek a hasonló kezdeményezésekben:

– A kisszelmenci közösség az egyik legkisebb a járásban, így szívesen támogatjuk az onnan jövő olyan jellegű kezdeményezéseket, amelyek megmozgatják a helyieket.

A szervezők a KMKSZ Kisszelmenci Alapszervezete nevében köszönetüket fejezik ki a KMKSZ UKSZ-nak a támogatásért, valamint a segítőkész és lelkes kisszelmenci, illetve palágykomoróci lakosoknak a részvételért.

Anetta elmondta, hogy ha az időjárás engedi, a példaértékű kezdeményezésnek lesz folytatása.

RV