A KMPSZ beiskolázásról szóló felhívása

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felhívja a szülők/gondviselők, a pedagógusok és az iskolaigazgatók figyelmét, hogy elkezdődött a gyerekek első osztályba való beiskolázása a 2020/2021-es tanévre. Az Oktatási Minisztérium beiskolázásról szóló rendeletének mellékletében, mely a szülői kérvények mintáját tartalmazza, nem szerepel olyan pont, amelyben a szülőnek/gondviselőnek nyilatkoznia kellene arról, milyen tannyelvű osztályba szeretné gyermekét beíratni.

Ezért felhívjuk az érintett szülők/gondviselők, pedagógusok és igazgatók figyelmét, hogy a beiskolázási kérvényt egészítsék ki az erre vonatkozó választási lehetőséggel. Ennek elmulasztása esetén a későbbiekben nem tudják alátámasztani a magyar tannyelvű osztály megnyitásának jogszerűségét.