A KMKSZ nyilatkozata a kistérségek létrehozásával kapcsolatban

A kistérségek létrehozásának a Miniszteri Kabinet által elfogadott távlati terve nem minden esetben vette figyelembe a helyi közösségek kinyilvánított akaratát. Így például Izsnyéte község (Munkácsi járás) esetében figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a község lakossága több különböző fórumon, több ízben is kinyilvánította azon szándékát, hogy Munkácsi kistérséghez szeretne csatlakozni. Ezen szándékukat több, mint ezer aláírással is alátámasztották. Más részről Munkács városa is támogatta a csatlakozást.

Ezért kérjük, hogy a Miniszteri Kabinet a törvénnyel összhangban vegye figyelembe a település lakosságának szándékát az önkéntes egyesülésre, hiszen az emberek akarata ellenére létrehozott kistérségek feszültség forrásai lehetnek, s ez nem szolgálja a közösségek fejlődésének elősegítését, ami az adminisztratív reform eredeti célja.

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy az új járási szintű adminisztratív egység létrehozásakor vegyék figyelembe a lakosság akaratát, a térségek gazdasági, kulturális, történelmi sajátosságait és nemzetiségi összetételét.