Ismét soron kívüli ülést tartott a Beregszászi Járási Tanács

Immár a negyedik soron kívüli tanácsülésre hívta össze május 20-án a Beregszászi Járási Tanács képviselőtestületét Sin József, a tanács elnöke.

Míg korábban a koronavírus elleni küzdelem volt főképpen napirenden, most az oktatással és a pénzügyekkel kapcsolatos kérdések kerültek terítékre.

Mint ismeretes, 2020 márciusában aláírták a középfokú általános oktatásról szóló új törvényt. Ennek megfelelően a járási tanács képviselői jóváhagyták az iskolák igazgatói kinevezését elbíráló és jóváhagyó bizottságot.

Sin József tanácselnök megjegyezte, hogy hatékony előrelépést vár e kérdésben, hisz a nagyszámú ideiglenesen kinevezett intézményvezető nem igazán segíti elő az oktatási szféra problémáinak megoldását. Az iskolákat fel kell készíteni az új tanévre, biztosítani kell az oktatási munka feltételeit a pedagógusok számára.

Paritásos alapon 5-5 főt delegált a bizottságba a járási közigazgatási hivatal, a járási tanács és az oktatásügyben érdekelt civil szervezetek, így a bizottságnak tagja lett a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ), a megyei pedagógus-továbbképző intézet, a járási iskolaigazgatói tanács elnöke, a határ menti önkormányzati szövetség és a pedagógusok szakszervezetének jelöltje is.

A pályázati bizottság elnöke Bimba Ferenc, a közigazgatási hivatal elnökhelyettese, míg alelnöke Fodor Gyula, a járási tanács KMKSZ-frakciójának a képviselője lett.

Emellett a járási tanács képviselői átcsoportosítottak pénzösszegeket, hogy a nyárra betervezett iskolai felújítások, földügyek kérdése mihamarabb megoldódjon.

Végezetül képviselői indítványként egyhangúlag megszavazták az utak javítását előterjesztő képviselői beadványt, hisz több útszakasz katasztrofális állapotban van.

A tanácsülés konstruktív légkörben zajlott le, így minden kérdésben egyhangú döntés született.

(jakab)