KMKSZ-közgyűlések

Tiszaásványban egyperces néma főhajtással emlékeztek meg az alapszervezet elhunyt tagjairól. Orbán István, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke beszámolójában elmondta, hogy jelenleg 400 tagja van az alapszervezetnek. Július második vasárnapján megrendezték a negyedik gyermeknapot a községben, majd szeptemberben az ötödik falunapot. Részt vettek a KMKSZ központi és járási rendezvényein, illetve novemberben megemlékeztek a temetőben a sztálini terror áldozatairól. Az elnök kiemelte, hogy az egész közösséget megszólító rendezvényeiket a községi tanáccsal és a helyi kultúrházzal közösen szervezik, ez az összefogás a tiszaásványiak erőssége. A faluban megalakult a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének alapszervezete, melynek elnökévé Mucsicska Tamást választották, ugyancsak létrejött kilenc farmergazda összefogásából az Egán Ede Kör, ők Kertész Jánost választották elnökükké.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke beszédében a helyi emberi közösségek fontosságát hangsúlyozta, amelyek nélkül nem építhetjük a holnapot, településeink és a kárpátaljai magyarság jövőjét.

A tisztújítást Palkó Katalin, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének alelnöke vezette le, melynek során újabb három évre Orbán Istvánt választották a KMKSZ Tiszaásványi Alapszervezetének elnökévé, alelnökké Ferkó Csaba polgármester urat, az új elnökség további tagjai: Begela Tímea, Breza György, Úr Katalin, Mucsicska Tamás.

Tiszaújfaluban Ferkó Béla alapszervezeti elnök igazi közösséggé tudta szervezni a kis település lakosságát. 2016-ban meggyőzték a református gyülekezet vezetését arról, hogy az egyházi tulajdonban lévő, egykori dohánysimító épületből közösségi házat kellene kialakítani. Ezt a tervet összefogva, fokozatosan meg is valósították. Fontos mérföldkő a helyi közösség életében 2017 tavasza, amikor testvértelepülési megállapodást kötöttek a Pest megyei Zsámbok községgel. Azóta tartalmas kapcsolat van a két falu között, amit az elnök által kivetített fotók is igazoltak. Idén már ötödik alkalommal szervezi meg a kis közösség a hurkafesztivált, amely mára gasztrokulturális rendezvénnyé nőtte ki magát. Játszóteret és fahidat is épített az alapszervezet, takarítottak, fákat ültettek, kirándultak és szabadtéri sportpályák kialakítását is tervezik.

A tisztújító közgyűlés végül egyhangúlag szavazott bizalmat újabb három évre Ferkó Béla elnöknek.

Rendhagyó módon a munkácsi Nemzetiségek Központjában tartotta soros tisztújító közgyűlését a KMKSZ Munkácsi Alapszervezete március 7-én. A gyűlést megtisztelte jelenlétével Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója. Olekszandr Halaj, a munkácsi Nemzetiségek Központjának vezetője köszöntötte a megjelenteket, gyümölcsöző, eredményes munkát kívánva a tagságnak. Korolyova Erzsébet, a KMKSZ Munkácsi Alapszervezetének elnöke előre jelezte, hogy hosszú beszámolója lesz, mert igencsak eseménydús volt az elmúlt év. 2019 első hónapjaiban színházi előadásokon vett részt az alapszervezet, és megünnepelték a KMKSZ 30. születésnapját. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc központi emlékünnepsége Munkácson volt. Anyaországi támogatással jól halad, és a közeljövőben várhatóan be is fejeződik az egykori Osztrák–Magyar Bank épületének felújítása, ahol a munkácsi magyar szervezetek tevékenykedhetnek majd. A Munkácsi Magyarok Találkozójára tizedik alkalommal került sor.

Az ellenőrző bizottság beszámolójának elfogadása után a közgyűlés kielégítőnek nyilvánította az alapszervezet munkáját. Korolyova Erzsébetet nyílt szavazással egyhangúlag választotta ismét elnökévé az alapszervezet.

Gulácsy Géza beszéde kezdetén felidézte a 2001-es közgyűlést, amikor több mint 500 ember volt jelen. Az elnökválasztással kapcsolatosan hozzátette, hogy a magyar lakosság több mint 90%-a szavazott a jelenlegi elnökre, remélve, hogy kedvezőbb lesz a kisebbségpolitika. Sajnos, jó irányba nem történt változás. „Mi az ukrán társadalomba szeretnénk integrálódni, nem pedig az ukrán etnikumba” – mondta az elnök.

Március 6-án 17.00 órai kezdettel Badalóban is megtartották a KMKSZ tisztújító közgyűlését.

Elsőként dr. Jakab Lajos, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke tartotta meg éves beszámolóját, melyben részletezte az elmúlt év eseményeit, rendezvényeit.

Az elnöki beszámoló után Péter Andrea badalói énekes adta elő az Ismerős Arcok zenekar mindenki számára jól ismert Nélküled dalát.

Mindezek után – a napirendi pontoknak megfelelően – sor került az alapszervezet, illetve a KMKSZ ISZ tisztújítására is. A helyi alapszervezet elnökévé egyhangúlag ismét dr. Jakab Lajost választotta meg a tagság, a KMKSZ Ifjúsági Szervezetének az élére pedig Balogh Fanni került.

A közgyűlés végén a helyi vállalkozók megalakították a helyi Egán Ede Kört.

A közös alapszervezetben tömörülő jánosi és balazséri tagok a Jánosi Középiskolában gyűltek össze, ahol tiszteletét tette Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke is. A közgyűlés az elnöki beszámolóval vette kezdetét, amelyben Snicer Zsolt helyi alapszervezeti elnök beszámolt az elmúlt év történéseiről, kiemelve a sokszínű kulturális programokon való aktív részvételt, és a rendkívül jó hangulatban telt honismereti kirándulást. Ezt követően a jelenlévők elé tárta a KMKSZ Jánosi Alapszervezetének jövőre vonatkozó terveit, miszerint az idei honismereti kirándulás helyett kibővítenék az elhurcoltak tiszteletére állított emlékművet egy újabb márványtáblával.

A tisztújítás során új titkárt köszönthettek a tagok Virág Vendel személyében, míg az elnöknek ismételt bizalmat szavaztak a jelenlévők.

Gáton a helyi könyvtárban gyülekeztek a tisztújításra érkező alapszervezeti tagok. Lőrinc Ágota elnöki beszámolójában tájékoztatta az egybegyűlteket az elért sikerekről és a véghezvitt fejlesztésekről, mint például a gyermekétkeztetési és földprivatizációs program, illetve az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program számos sikeres pályázata. Az alapszervezet tevékeny programszervező is volt az elmúlt esztendőben, hisz munkájukkal hozzájárultak a tavaszi jótékonysági bál, a március 15-i ünnepi műsor és a június 4-i megemlékezés megszervezéséhez.

A tisztújítás során az elnöki tisztségben nem történt változás, alelnöknek pedig Mátyus Erikát választották a gáti lakosok.

Március 7-én az óvoda épületében tartotta meg éves közgyűlését a KMKSZ Hetyeni Alapszervezete. A gyűlés az elnöki beszámolóval vette kezdetét, amelyben Kovács Etelka ismertette a múlt évben sikeresen megrendezett programokat, többek között a március 15-i, illetve a málenkij robot áldozataira való megemlékezést. Kiemelte, hogy hárman részt vettek a szolyvai emlékmeneten is. Mindezek mellett megtudhattuk, hogy Hetyenben 21 taggal megalakult az Egán Ede Kör.

A tisztújítás során nem történt változás, ugyanis egyhangúlag szavazott mindenki Kovács Etelkának bizalmat a következő három évre is. Az alelnök Kovács Zita, a titkár pedig Tóth Viktória lett.

Március 7-én Csonkapapiban is sor került a KMKSZ-közgyűlésre, melyet a település iskolájában rendeztek meg. A gyűlést megtisztelte jelenlétével dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, valamint Sin József, a KMKSZ BKSZ elnöke.

Az elmúlt három év eredményeiről, tevékenységeiről és az elvégzett újításokról Sütő Gábor alapszervezeti elnök egy kiselőadásban számolt be, amelyből megtudhattuk, hogy a falu önerőből újította fel az iskolához vezető út hídját és annak térkövezését. Beszámolt a sikeresen lezajlott eseményekről és megemlékezésekről is, majd ismertette a jövőbeli terveket is.

Ezt követően dr. Brenzovics László elnök úr tartotta meg beszédét, amelyben ismertette a jelenlegi aktuálpolitikai állapotokat, emellett elismerő szavakkal illette a csonkapapi alapszervezetet az elkötelezett és fáradhatatlan munkájáért.

A tisztújítás során egyöntetű szavazás eredményeként az elnöki pozíciót továbbra is Sütő Gábor töltheti be. Alelnöknek Nagy Máriát és Pallagi Lászlót választották meg.

Mezőkaszonyban Szimcsera Szilvia, az alapszervezet elnök asszonya nyitotta meg a közgyűlést, melyet megtisztelt jelenlétével dr. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke és Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke.

Az elnöki beszámolóban Szimcsera Szilvia elnök asszony így fogalmazott: „Az elmúlt év a választások éve volt.” Beszámolt a választási eredményekről, és azok kárpátaljai magyarságra kifejtett hatásairól. Továbbá a múlt évben rendezett eseményekről, megemlékezésekről hallhattunk részletesen, és az alapszervezetnek ezeken való szerepléséről. A múlt évben már harmadik alkalommal rendezték meg sikeresen a már hagyományosnak mondható szüreti sokadalmat Mezőkaszonyban.

Ezt követően dr. Brenzovics László elnök úr köszöntötte az alapszervezetet. A településen elvégzett felújításokat emelte ki, amelyek a KMKSZ segítsége nélkül nem valósulhattak volna meg.

Végezetül a jelenlévők megfelelőnek ítélték az alapszervezet munkáját, ennek eredményeként egyhangúlag megválasztották Szimcsera Szilviát az alapszervezet elnökének a következő három évre is. Az alelnöki pozíciót a továbbiakban is Komári Julianna tölti be.

A KMKSZ Rafajnaújfalui Alapszervezetében is tisztújító közgyűlésre került sor.

Az esemény a felújított általános iskolában került megrendezésre. Demeter Júlia alapszervezeti elnök beszámolójában tájékoztatta a jelenlévőket az elmúlt évben megvalósított tervekről. Beszámolt arról is, hogy összesen 149 földprivatizációval kapcsolatos pályázatot adtak be Rafajnaújfaluból. Továbbá sikerként könyvelte el azt, hogy 2019-ben 77 fővel vehettek részt a honismereti kiránduláson.

A tisztújítás során Demeter Júliának ismételten bizalmat szavaztak a helyiek, akit munkájában Lipcsenkó Irén alelnök és Deme Zoltán segítenek.

Zápszonyban Csatáry Zsolt számolt be az elnöki ciklusa alatt végrehajtott fejlesztésekről, eseményekről és az elért célokról. Számtalan kulturális programon vettek részt ez idő alatt a helybéliek, de az elnök elmondása szerint az egyik legfelemelőbb esemény a székelykapu-avató ünnepség volt.

A leköszönő Csatáry Zsolt helyére a tisztújítás során a jelenlévők három jelöltből is választhattak Nagy Mónika, Dávid Menyhért és Orosz Adél személyében. A titkos szavazás után a szavazatok abszolút többségét Dávid Menyhért kapta. A fiatal elnök megválasztása után elmondta, azt szeretné, hogy az eddig látott és tapasztalt jól működő egység továbbra is fennmaradjon. Az alelnöki pozícióra Orosz Adélt javasolta, titkárnak pedig Iván Klárát, akiket meg is választottak.

Az eseményen tiszteletét tette Brenzovics László, a KMKSZ elnöke is. „Nehéz három év volt ez számunkra, magyarok számára, de büszkék lehetünk mindenre, amit így is sikerült elérnünk. Hisz csak körbe kell nézni Zápszonyban, és szemmel látható, illetve kézzel fogható a fejlődés. Végezetül pedig csalódással nyilatkozott a kaszonyi kistérségben történtekről: „Elfogadhatatlan, hogy színmagyar községekben élő magyarok ukrán színben induljanak és győzzenek” – mondta, majd ismételten gratulált az újonnan megválasztott alapszervezeti elnöknek, sikeres munkát és kitartást kívánt a számára.

Március 7-én a nagyszőlősi járási Forgolányban is megtartották a KMKSZ tisztújító közgyűlését.

Az alkalomra a helyi református parókián gyűltek össze a tagok, akiket Tóth-Molnár Emőke alapszervezeti elnök köszöntött. A gyűlés előtt március 15-ére, az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évfordulójára hangolódva a gyerekek verses-énekes összeállítást mutattak be.

A 2019-es évet összefoglaló elnöki beszámolójában Tóth-Molnár Emőke elmondta, hogy a múlt évben 228 főt számláló alapszervezet tagsága 2020-ra 204 főre csökkent. Az Egán Ede-program keretén belül összesen 18-an adták be pályázatukat. Az alapszervezet részt vett a Magyarok Kenyere programban, megemlékeztek a málenkij robotra elhurcoltakról, és képviseltették magukat a november 16-án szervezett, Munkácstól Szolyváig tartó emlékmeneten.

A tagság újra bizalmat szavazott Tóth-Molnár Emőkének, akit a nyílt szavazáson egyhangúlag szavaztak meg elnöknek.

Újakliban március 7-én, az óvoda és az elemi iskola közös épületében tartották meg a helyi KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését. Haljava Marianna alapszervezeti elnök beszámolójában elmondta, hogy a tagság jelenleg 110 főt tesz ki, de nagyon sokan nem tartózkodnak állandó jelleggel itthon. Szólt arról is, hogy a múlt év karácsonyán 70 darab ajándékcsomagot osztottak szét a község gyermekei közt, magyaroknak és ukránoknak egyaránt. Majd kifejtette, miszerint szerette volna összefogni a magyar közösséget, de sajnos, előrehaladás helyett visszalépés történt a közösségépítés terén.

A közgyűlés záró részében Haljava Marianna lemondott az elnöki tisztségről, maga helyett Botos Mariannát javasolta új elnöknek, akit a tagság meg is választott, akárcsak az új elnökhelyettest, Simon Irént és az új titkárt, Papp Mónikát.

Akliban március 8-án, a község általános iskolájában rendezték meg a 198 tagot számláló KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlését. Domokos Róbert alapszervezeti elnök a nemzetközi nőnap alkalmából felköszöntötte a jelen lévő hölgyeket, majd beszámolójában szólt a gyermekétkeztetési és az oktatási-nevelési támogatások folytatódásáról, illetve arról, hogy a múlt év szeptember 1-jén az első osztályos gyermekek ajándék könyvcsomagot kaptak. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtott és megnyert pályázatuk eredményeként tavaly, az aklihegyi KMKSZ-alapszervezettel együtt – az Aklihegyi Cseresznyefesztivál keretében – kézműves-kiállítást és ételfőző versenyt szerveztek. Kisösszegű pályázatuk eredményeként 24 új széket és hat asztalt tudtak beszerezni a község óvodája számára. A tagság megfelelőnek minősítette az alapszervezet tevékenységét, és újraválasztotta Domokos Róbert elnököt.

Aklihegyen ugyancsak az általános iskolában, a 200 főt számláló tagság tömeges részvétele mellett került sor a KMKSZ-alapszervezet tisztújító közgyűlésére. Az iskola diákjai ünnepi műsort adtak elő. Ezt követően Pacuha Aranka elnök asszony beszámolójában elmondta, hogy az alapszervezet is bekapcsolódott a Magyarok Kenyere programba. Szólt az iskolával közösen megtartott nemzeti ünnepekről, megemlékezésekről, az anyák napi ünnepségről, a XX. Kárpát-medencei Magyar Iskolatalálkozó megrendezéséről, valamint az itt megrendezett táncházról, mely magas szintű tánctudással vértezte fel az érdeklődőket. Beszéde további részében pedig kitért a múlt évi parlamenti választásokra.

A tisztújítás során a tagság újabb három évre bizalmat szavazott Pacuha Arankának, Barta József pedig a nemzetközi nőnap alkalmából virággal köszöntötte fel az elnök asszonyt.

Az ezerötszáz taggal rendelkező huszti alapszervezet március 8-án tartotta tisztújító közgyűlését.

A szép számban megjelent huszti tagság a közgyűlés előtt megtartotta március 15-i ünnepségét, melyen a helyi magyar iskola tanulói adtak ünnepi műsort. Ezt követően Kozma József alapszervezeti elnök diavetítéssel számolt be az elmúlt három évről. Beszélt a község  nehézségeiről, és arról is, hogy a KMKSZ helyi szinten is aktívan igyekszik jelen lenni a közösség életében, különböző kulturális eseményeken. Kiemelte, hogy szükség lenne egy magyar óvodára, illetve Magyar Házra, amely a husztiak közösségi háza is lehetne.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke beszédében vázolta az ukrán aktuálpolitikai helyzetet, valamint az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program további lehetőségeit ismertette. Elmondta, hogy az alapítvány szeptemberben ismét meghirdeti pályázatait a különböző vállalkozásfejlesztési ágakban.

Sari József, a KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke szerint az elmúlt harminc évben a Szövetség legnagyobb feladata az volt, hogy megtartsa a közösséget.

A közgyűlés során megválasztották az elnökség tagjait.

A kicsiny magyar felső-Tisza-vidéki szórványközösség továbbra is Kozma Józsefnek szavazott bizalmat az elkövetkező három évre.

A rendezvény a Himnusz el­éneklésével ért véget.

bzs, tj, kk, dp, sd, csa, lm, ve