Komoly visszaélések a csapi kommunális vállalatok munkájában

A Csapi Városi Tanács február 26-án, szerdán tartotta soros ülésszakát. A himnusz előtt a képviselők egyperces néma főhajtással adóztak a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt társuk, Komonyi Lajos, a KMKSZ-frakció képviselője emlékének.

13 kérdés szerepelt a napirenden, de mivel az ülésszakot megelőzően az állandó szakbizottságokban tanulmányozták azokat, így a többségüket viszonylag gyorsan és szinte egyhangúlag megszavazták, köztük a földterületek műszaki okmányainak kidolgozásáról, azok tulajdonba adásáról szólókat. A képviselők meghallgatták a pénzügyi főosztály vezetőjének rövid beszámolóját a város 2019-es évi költségvetésének teljesítéséről, mert a beszámoló mindenki számára hozzáférhető: olvasható a Csapi Városi Tanács hivatalos honlapján és a Novini Zakarpattya című lap is közzétette. Úgyszintén megszavazták a tanács 2020 első félévére szóló munkatervét.

Az ülés második részében meghallgatták a tavaly novemberben létrehozott ideiglenes munkacsoport beszámolóját, amelynek tagjai az elmúlt időszakban megvizsgálták a Tiszta Csap (Csisztij Csop), az Eko Csap, a Csapi Vízművek (Vodokanal Csop) kommunális vállalatok és a Csapi Piac (Csopszkij Rinok) – a város által a piacon működtetett cégek – működését. Ezt az indokolta, hogy tavaly augusztus óta nagy mennyiségű hulladékot szállítottak a Tiszaásvány és Csap határában található szeméttelepre a Técsői járásból. A korábbi tanácsüléseken Balogh Oszkár, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) frakciójának vezetője a tiszaásványi lakosok panasza alapján vetette fel az ügyet, majd Ihor Jeszkin képviselő kitartásának köszönhetően sikerült lencsevégre kapni, amint 2 gépkocsi négy darab, szeméttel teli 20 tonnás konténerrel behajt a tiszaásványi szeméttelepre, és kiürítik azok tartalmát. A helyi lakosok állítása szerint hetente minimum 4 konténert szállítottak oda, amelyekben 140 köbméter hulladék fér el. Ez a csapi szemétmennyiségnek több mint a kétszerese.

Az ideiglenes munkacsoport az elmúlt közel két hónap folyamán a szemétkérdéssel egyetemben megvizsgálta a város területén működő kommunális vállalatok tevékenységét is. A tanácsülésen a bizottság elnökhelyettese, Ihor Jeszkin ismertette a 12 oldalas beszámolót. A bizottság tagjai megjegyezték, hogy tiszteletlen hozzáállást tapasztaltak Valerij Szamardak polgármester és Ihor Hizsan, a lakás-kommunális gazdasági osztály vezetője részéről a közösség szempontjából fontos kérdésben. A kommunális vállalatok igazgatóival együtt mesterségesen gátolták a tanács határozata alapján létrehozott szerv munkáját, ignorálták a szóbeli és írásbeli képviselői beadványokat, nem adták meg a hozzáférést a szükséges okmányokhoz. A képviselők szerint az is felháborító, hogy amikor nyilvános információ közzétételét kérték, akkor a városi tanács jogi osztálya ezt pénzért teljesítette: 332 hrivnya 80 kopijkás számlát állított ki.

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a szemétszállítás a Tiszta Csap vállalat és a técsői járási nyéresházai (Neresznica) vállalkozó, V. V. Kosztevics közötti szerződés alapján történt. A Tiszta Csap KV 3000 hrivnyáért bérelte a vállalkozó gépjárművét, de nem pénzben számol el vele, hanem cserébe „befogadott” 600 köbméter szemetet. A Tiszta Csap igazgatója, Rosztiszlav Petrusko egy személyben a Csapi Városi Tanács által létrehozott Eko Csap Kft. megbízott igazgatója is, sőt, az Ekotechnology Kft. vezetője is. A Tiszta Csap és az Eko Csap cégnek tavaly március–június folyamán nem volt szemétszállítással foglalkozó dolgozója. Ennek ellenére az igazgató szerződéseket kötött saját magával és mindkét részről aláírta az elvégzett munkáról szóló teljesítési igazolásokat. 2019.01.01-től 2019.07.14-ig 377 129 hr folyt be, ebből 234 090 hr-t fordítottak O. Furik vállalkozó könyvelői szolgáltatásainak kifizetésére (2019. március – 53 400 hr, 2019. április – 50 200 hr, 2019. május – 66 740 hr), és csupán 143 039 hrivnyát használtak fel a cég gazdasági tevékenységének végzésére.

Ezenkívül a városi tanács nem teljesítette a szlovák ECOEU s.r.o. céggel kötött szerződés első szakaszának egyetlen feltételét sem. Ennek kapcsán a szlovák fél több alkalommal fordult a városvezetéshez, de a csapiak az alaptalan vádaskodáson kívül semmit nem tettek az ügy érdekében.

A Csapi Piac ellenőrzésekor annak igazgatója, Olena Neszterenko megtagadta az okmányok bemutatását, azzal indokolva tettét, hogy bizalmas információkat tartalmaznak. Ez a képviselői hatáskörök teljesítésének akadályozása. Ennek ellenére a munkacsoport tagjai számos törvénybe ütköző tényre derítettek fényt, többek között: otthon tárolja a cég okmányait, a piacon nincsenek nyilvántartva a kereskedelmi pontok stb.

A munkacsoport elégtelennek minősítette a Tiszta Csap és a Csapi Piac KV tevékenységét, és mivel azok igazgatóinak, valamint a Csapi Városi Tanács végrehajtó szervei vezetőinek munkájában a Btk. számos cikkelyében leírt törvénysértésre derült fény, úgy döntöttek, hogy a vizsgálat anyagát megküldik az illetékes ellenőrző és rendvédelmi szervekhez, javasolták az említett igazgatók elbocsátását, valamint a városgazdálkodási főosztály vezetője, Anatolij Horineckij felelősségre vonását a város kommunális vállalatai tevékenységében feltárt kirívó mulasztások miatt.

A Csapi Vízművek KV ellenőrzése során nem tártak fel komolyabb hiányosságot vagy törvénysértést.

Hurik Ilona, a KMKSZ-frakció képviselője a vasút túloldalán található utcák takarítását vetette fel. Ugyanis a nemrég kötött szerződés értelmében a város valamennyi utcáját naponta takarítják. Ez viszont finoman fogalmazva sem fedi a valóságot. Elmondása alapján a „repülőhídon” túli városrészben egyáltalán nem takarítanak a kommunális vállalat dolgozói.

Az ülés végén Roman Sztratejcsuk a Mikszáth és a Széchenyi utcák lakóinak nevében fordult a testülethez és a polgármesterhez. Három fő problémát sorolt fel: közvilágítás, útjavítás és szemétszállítás. Elmondta: korábban a lakók önerőből tették járhatóvá az utat, de amikor tavaly tűz volt a szeméttelepen, két héten át jártak a vízzel teli tűzoltóautók az úton. Ezzel teljesen tönkretették az útburkolatot, azóta esőzések idején járhatatlan sártengerré változik az út, s a városvezetés nem tett semmi. Ráadásul egyesek sajátos bizniszt folytatnak, és a szeméttelep bejáratát megkerülve, az ő utcájukon szállítják oda az ismeretlen eredetű szemetet. Az utcában egyáltalán nincs közvilágítás. Lakossági pénzen vásároltak két világítótestet, amelyet az út elején és végén szereltek be, de ez nem megoldás.

Balogh Oszkár, a KMKSZ-frakció vezetője elmondta, hogy a március elejére meghirdetett tanácsülésen a város utcáinak javítása lesz az egyik napirendi kérdés. A városi költségvetésből már most 2 millió 300 ezer hrivnyát ütemeztek be javításra. Megfelelő időjárás esetén hozzálátnak a munkálatokhoz. Először a Béke utca azon részét fogják megjavítani, ahol korábban lefektették a víz- és szennyvízvezetéket.

Rehó Viktória