Két tucat napirendi pont és részvételi érdektelenség a Beregszászi Járási Tanács ülésén

A VII. összehívású Beregszászi Járási Tanács 23. plenáris ülésén, amelyet február 14-én tartottak meg a képviselők több mint két tucat, a járás mindennapjait befolyásoló kérdést tekintettek át.

Feltűnő volt, hogy milyen sok szék maradt üresen a képviselők soraiban, amit aztán a Sin József tanácselnök által közölt részvételi adat is alátámasztott: a 34 fős testületből mindössze 20-an vettek részt a tanácsülésen. Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a két magyar párt, a KMKSZ és az UMDSZ frakciójának tagjain kívül a többi három frakció együttesen mindössze három(!) képviselővel vállalt részt a Tanács munkájában.

Szomorú aktualitással kezdődött a tanácsülés, hiszen a jelenlévők egyperces néma felállással adóztak a járási képviselőként és tanácselnökként is hosszú ideig tevékenykedett Braun Béla emlékének, és rajta kívül megemlékeztek Gát község egykori polgármesteréről, Lőrinc Béláról, illetve Komári Ibolya képviselőnő férjének haláláról is.

Az első napirendi kérdést, a járás ügyészségének 2019-es tevékenységéről szóló beszámolót elnapolták, mivel Volodimir Zsilkin főügyész távollétében nem került sor annak ismertetésére.

Pozitív hírként lehet elkönyvelni a régóta húzódozó jánosi szemétfeldolgozó üzem létrehozásával kapcsolatos fejleményeket, ami ugyancsak napirendi pontként szerepelt a tanácsülésen. A projekt főpályázója, a kisvárdai illetőségű Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás a monitoringbizottság döntése értelmében támogatást nyert a beruházás megvalósítására, igaz, csökkentett támogatási összeggel. Ennek kapcsán a társulás elnöke, Seszták Oszkár a napokban levéllel fordult Sin Józsefhez, a járási tanács elnökéhez, amelyben egy szándéknyilatkozat benyújtását kéri valamennyi érintett településtől, akik a jövőben tagjai kívánnak lenni a hulladékgazdálkodási társulásnak.

A további napirendi pontok között szerepelt egy sor egészségügyi és oktatási kérdés megvitatása.

A Beregszászi járás lakosai számára kedvező hír, hogy a Miniszteri Kabinet a Linner Bertalan nevét viselő Beregszászi Járási Kórházat is beválogatta a megye azon nyolc kórháza közé, amelyek az elkövetkezendőkben is megőrzik státuszukat. Ehhez nagyszabású fejlesztésekre és átalakításokra van szükség. Első lépésben a kórház felvételi-sűrgősségi osztályát kell a modern elvárásokhoz igazítani, ami komoly anyagi beruházást igényel. Ezzel kapcsolatban a Beregszászi Járási Tanács és adminisztráció vezetői garancialevelet írtak alá, amelyben vállalják a költségek 25%-ának előteremtését.

Fontos napirendi pontként szerepelt, hogy oktatási szakemberek és frakcióvezetők bevonásával 11 fős bizottság alakult, amely a Beregszászi járás területén létrehozandó bázisiskolák kijelölésével kapcsolatos kérdésekben hoz majd döntéseket.

Ismét napirenden szerepelt, de újra elnapolásra került a járás területe tervezési sémájának a kérdése, mivel ebben a kérdésben a megyei és járási adminisztrációnak nincs közös álláspontja, illetve a megyei tervezési-építésügyi tanács szerint is több törvénytelenség szerepel annak a jelenlegi változatában.

Elhangzott még a járás 2019-es költségvetéséről a beszámoló, illetve döntöttek az idei költségvetést érintő módosításokról is. Ezeket nagyrészt azért volt szükséges megejteni, hogy biztosítva legyen a járás oktatási, egészségügyi és kulturális intézményeinek zavartalan működése.

(jéel)