Egy nap alatt két bizalmatlansági indítvány a bírókkal szemben

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon február 17-én 9 órára (k.-e. i. sz.) volt kitűzve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen robbantásos merényletet elkövető két vádlott ügyének tárgyalása, ami hagyományosan közel egyórás késéssel vette kezdetét. Emiatt elmaradt a két másik megyében működő bírósággal betervezett videokonferencia, amely keretében vallomást tettek volna azok a tanúk, akik objektív okok miatt nem tudnak Ungvárra utazni.

A tárgyaláson a vádlottak védőügyvédei bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az egyik bíróval, V. Dankóval szemben, aki véleményük szerint nem tárgyalhatja elfogulatlanul az ügyet, mert a hivatalos éves jövedelembevallásában szereplő adatok szerint felesége támogatást kapott a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítványtól. Ezzel a vádlottak is egyetértettek. Ezenkívül a vádlottak összefüggést véltek felfedezni a tárgyalások elnapolása és az adott bíró, valamint a sértett fél képviselőjének egyidejű távolmaradása között. A háromtagú bírói testület közel egy óráig tanácskozott, végül részben helyt adott az indítványnak. Ez azt jelenti, hogy alaptalannak tartják a felvetést, hiszen az adott bíró gyereke egy ungvári óvoda magyar csoportjába jár, így részesült magyarországi óvodai gyermekétkeztetési támogatásban, amelyet az említett alapítvány folyósít.

A testület döntésképtelenné vált, s ezzel a tárgyalást meghatározatlan időre berekesztették, hogy a bíróság központi automatikus rendszere új bírót jelöljön ki, a vádlottakat pedig a konvoj visszaszállította a büntetésvégrehajtó intézetbe.

Délután 13 órára már új összetételben újabb tárgyalást hirdettek, amely kevéssel 15 óra előtt vette kezdetét, mert közben a vádlottak védőügyvédei fellebbezést nyújtottak be ügyfeleik ideiglenes előzetesben tartása miatt a Kárpátaljai Megyei Fellebbviteli Bíróságra. A frissen kijelölt bírónő ellen úgyszintén bizalmatlansági indítványt fogalmaztak meg. A védőügyvédek szerint törvénytelen, hogy az ügy tárgyalásában korábban elnöklő bíróként részt vevő személyt újrasorsolta az automatikus rendszer. K. Benca bírónő 2018 júliusában a bírói kollégium akkori elnökeként beadványt nyújtott be, melyben kérte, vonják ki a büntetőügyből. Az ok: megsértették az automatikus bírókiválasztás folyamatát, és ismételten őt jelölték ki az ügyet tárgyaló kollégium tagjává.

A védőügyvédek azt is megjegyezték, hogy mivel a károsult fél jogi képviselője nem jelent meg sem a délelőtti, sem a délutáni tárgyaláson, nem biztosak abban, hogy megfelelően értesítve voltak, és emiatt is a tárgyalás elnapolását kérték. A testület mindkét indítványt elutasította.

Mivel épp lejárt volna a vádlottak előzetesben tartásának korábban elrendelt időtartama, az ügyész ismételten kezdeményezte annak meghosszabbítását további 60 napra. Ezt ismételten a korábban is felhozott indokokkal támasztotta alá. Véleménye szerint nem szűntek meg a korábbi kockázatok, és szabadlábon történő védekezésük esetén megszökhetnek az igazságszolgáltatás elől, szociális státuszuk és kapcsolataik révén rejtőzködhetnek, illetve nyomást gyakorolhatnának a tanúkra. A vádlottak ügyvédei az Emberi Jogok Európai Bíróságának korábbi határozatait hozták fel tiltakozásukkor. Kérték védenceik szabadlábon történő védekezését. Ugyanezt kérte a két vádlott is. Az egyikük szívbeteg, és állítása szerint nem biztosítják a kivizsgálását, illetve megfelelő gyógykezelését. A másik vádlott a fogászati kezelések hiányát tette szóvá ismételten.

A bírói testület helyt adott az ügyész keresetének, így a KMKSZ-székház két robbantója újabb két hónapig, április 15-ig előzetesben marad.

Nos, a közel egész napos tárgyalás ellenére a székház ellen elkövetett robbantásos támadás két elkövetőjének ügyében nemhogy előrelépés nem történt, de előfordulhat, hogy az új bírónő bevonása miatt visszalépés lesz. Azaz a már kihallgatott tanúkat újra beidézik, és akár az írásos dokumentumok újravizsgálásáról is dönthet a háromtagú testület a február 28-ra meghirdetett következő tárgyaláson.

Rehó Viktória