Magyar kultúra napi rendezvény Tiszacsomán

Olvasói levél

A Tiszacsomai Községi Könyvtárban „Isten, áldd meg a magyart…!” címmel ünnepi megemlékezést tartottunk a magyar kultúra napja tiszteletére.

A rendezvény a Himnusz eléneklésével vette kezdetét. Köszöntőt mondott Rácz János, a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezetének elnöke. Ünnepi beszédében szólt Kölcsey Ferencről és a magyar irodalom több más neves képviselőjéről, kiknek élete és munkássága számunkra példaértékű, amelyekből bátran meríthetünk mindennapjaink megélésében. Ezt követően a Tiszacsomai Középiskola (felkészítő tanár Kovács Ágnes) és a Tiszacsomai Könyvtár közös szervezésében a gyerekek tematikus összeállítással emlékeztek meg történelmi nagyjainkról, íróinkról, költőinkről, művészeinkről. Elszavalták Kölcsey Ferenc Himnusz c. alkotását, idézeteket hallhattunk Wass Alberttől, Babits Mihálytól, Kölcsey Ferenctől, Arisztotelésztől, Bob Marleytől és Kodály Zoltántól.

Elénekelték a Magyarok madara című népdalt. Végül Vörösmarty Mihály Szózatával zártunk, amely ma is erősít és int bennünket. Ha ezen intelmek szerint igyekszünk cselekedni, mindannyian tettünk valamit.

A rendezvény szeretetvendégséggel ért véget, amelyet a KMKSZ Tiszacsomai Alapszervezete támogatott. Köszönet érte!

Lejegyezte: Mészáros Erzsébet