A reklámok nyelvéről

Az ukrán sajtóban megjelent hír állításával szemben – amely egy jogász szakértő véleményére alapozva állítja, hogy 2020. január 16-tól Ukrajnában csak államnyelven jelenhetnek meg a nyomtatott és elektronikus sajtóban a reklámok – a helyzet jóval árnyaltabb.

Az államnyelv funkcionálásának biztosításáról szóló, 2019. április 25-én elfogadott törvény (Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної») ide vonatkozó 32. cikke a következőket tartalmazza:

Стаття 32. Державна мова у сфері реклами
1. Мовою реклами в Україні є державна мова.
2. У друкованих засобах масової інформації, що видаються однією з офіційних мов Європейського Союзу, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований засіб масової інформації.
3. Мовою реклами на телебаченні і радіо є державна мова.
Мовою реклами, що розповсюджується телерадіоорганізаціями закордонного мовлення, телерадіоорганізаціями, які здійснюють мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу, поряд з державною мовою можуть бути офіційні мови Європейського Союзу.
Особливості використання в рекламі кримськотатарської мови, інших мов корінних народів, національних меншин України встановлюються законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України.

(A jogszabály teljes szövege, beleértve a 32. cikket is, elérhető Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának hivatalos honlapján)

A törvény IX. Rész 1. cikk tizenegyedik bekezdésében a fent idézett 32. cikk kapcsán a következőt olvashatjuk: „набирає чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом”, azaz: a 32. cikk a jelen törvény hatályba lépése után hat hónappal válik hatályossá.

Maga a törvény általánosságban 2019. július 16-án lépett hatályba, ám – amint a fenti bekezdésben idézett részből is látható – egyes részei csak fokozatosan, később válnak hatályossá és fokozatosan kerülnek alkalmazásra. Így van ez a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelenő reklámok nyelvét szabályozó 32. cikk vonatkozásában is, amely (a fenti idézett résznek megfelelően) valóban 2020. január 16-ától hatályos.

Nos, nézzük, mi is vonatkozik tehát konkrétan a magyar nyelven megjelenő nyomtatott sajtó, vagy éppen a magyarul (is) sugárzó Pulzus Rádióban és TV21 Ungvár televízióban közölt reklámok és hirdetések nyelvére a törvény alapján!

Az államnyelvi törvény 32. cikkének 1. része leszögezi, hogy a reklámok nyelve Ukrajnában az államnyelv. E rész általában szól a nyomtatott sajtó, valamint a televízió- és rádióreklámok nyelvéről, és fő szabályként valóban azt mondja ki, hogy ezeket államnyelven (tehát ukránul) kell közölni.

Azonban ugyanannak a törvénycikknek a 2. része a nyomtatott sajtó, a 3. rész második bekezdése pedig a televíziókban és rádiókban közölt reklámok és hirdetések nyelve vonatkozásában kimondja:
az Európai Unió egy vagy több hivatalos nyelvén kiadott nyomtatott sajtó, illetve az ilyen nyelveken sugárzó műsorszolgáltatók által közzétett reklámok az államnyelv mellett az Európai Unió hivatalos nyelvein is megjelenhetnek.

Magyarország tagja az Európai Uniónak, a magyar nyelv az Európai Unió egyik hivatalos nyelve. A vonatkozó törvény szerint tehát a kárpátaljai magyar lapokban, továbbá a Pulzus Rádió és a TV21 Ungvár által közölt reklámok és hirdetések – az államnyelv mellett – magyar nyelven is megjelenhetnek, elhangozhatnak.

Nem tilos tehát a magyar nyelvű reklámozás, de csak „az államnyelv mellett”. Hogy ez mit jelent, az vitatható, de például ha kétnyelvű reklámokkal találkozunk, azok semmiképpen sem törvénytelenek.

A törvény 32. cikk 3. rész harmadik bekezdése felhívja arra a figyelmet, hogy a krími tatár nyelv, illetve a nemzeti kisebbségek nyelveinek használatát a reklámok területén egy külön törvény szabályozza. Ennek a törvénynek egyelőre azonban még a tervezete sem készült el, így a rádiókban megjelenő reklámok és hirdetések nyelvét a fent értelmezett jogszabály, illetve annak 32. cikke szabályozza.

Az államnyelvi törvényben foglaltakat erősíti meg Ukrajnának a reklámokról szóló törvénye is (Закон України «Про рекламу), melynek 6. cikke kimondja: a nyelvhasználat rendjét a reklámok terén Ukrajna nyelvekről szóló törvényei határozzák meg, s ezzel a kérdést az államnyelv használatát szabályozó törvény hatálya alá sorolja.

Senki sem büntethető meg tehát Ukrajnában az olyan kétnyelvű reklámok, hirdetések miatt, melyeken az államnyelv mellett a magyar nyelv is szerepel!