Megalakult a Mezőkaszonyi Kistérségi Tanács – kérdőjelekkel…

Alpolgármestereket és sztarosztát is választottak

Január 9-én hivatalosan is megalakult az öt korábbi községi tanács egyesülésével létrejött Mezőkaszonyi kistérség önkormányzata. Az alakuló ülésen letette az esküt Tóth Sándor megválasztott polgármester, aki eddig a Mezőkaszonyi Községi Tanács elnöke volt. Megkapta kinevezését a megjelent 22 képviselő is, majd az első tanácsülés 13 ügyben hozott határozatot. A kistérségi önkormányzat első ülésén többek között három alpolgármestert, egy sztarosztát és 11 tagú végrehajtó bizottságot választott, illetve létrehozták a tanács négy állandó szakbizottságát is. Ugyanakkor nem mehetünk el az alakulás egyes szervezetlenségei mellett sem szó nélkül. A megválasztott polgármester az alakuló közgyűlés hiányosságaiért a választási bizottság elnökére hárította a felelősséget. Ugyanis négy képviselő nem jelent meg az alakuló ülésen, mint később elmondták, nem voltak időben, a törvényeknek megfelelően értesítve, és a megjelent képviselők egy részével sem egyeztettek a tervezett napirendről.

Öt községi tanács, összesen nyolc település egyesülésével jött létre a Mezőkaszonyi kistérség, ezek: Mezőkaszony, Zápszony, Beregsom, Rafajnaújfalu, Csonkapapi, valamint az önálló tanáccsal eddig sem rendelkező Hetyen, Kispapi és Kastanovo. Az önkormányzat polgármesterének és a 26 tanácsi képviselőnek a megválasztására az elmúlt év december 22-én került sor. A választás nem volt problémáktól mentes, riogatások, feszültségek kísérték, amit tetézett egy választási csalással kapcsolatos büntetőügy is. A helyi választási bizottság január 9-én a Mezőkaszonyi Községi Tanács épületében adta át ünnepélyesen a megválasztott polgármester és képviselők számára a választási győzelmüket igazoló jegyzőkönyvmásolatokat. Ezt követően a törvényeknek megfelelően Tóth Sándor letette a polgármesteri esküt.

A létrejött kistérség megalakult tanácsát Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke köszöntötte, aki sok erőt és kitartást kívánt a munkához. A Beregszászi Járási Tanács vezetői közül – értesüléseink szerint – senkit nem hívtak meg az ülésre, ahogy a körzet megyei képviselőjét sem.

A megválasztott 26 tanácsi képviselő közül az alakuló ülésen 22-en voltak jelen, akik a polgármester javaslatára Horváth Évát választották a kistérségi tanács titkárává, továbbá a megválasztott képviselőkből létrehoztak négy állandó képviselői bizottságot. Ugyancsak a polgármester javaslatára Csernáti Lászlót választották a pénzügyi, költségvetési, szociális és gazdasági ügyekért, befektetésekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős állandó bizottság élére, a tagok pedig a következők: Pataki Zoltán, Halász László, Baksa Erzsébet, Pataki Gábor, Szofilkánics Katalin és Antal József. A föld- és építésügyért, műemlékvédelemért, kommunális ügyekért, energiaellátásért és közlekedési ügyekért felelős állandó bizottság elnöke Kiss Pál lett, a bizottság megválasztott tagjai: Sass Róbert, Baraté Dénes, Tóth Viktor, Demeter Tamás, Dávid Menyhért. A tanács működéséért, az emberi jogokért, a törvényességért, a képviselők tevékenységéért, valamint az etikai ügyekben illetékes bizottság elnöke Dávid Valéria lett, a bizottság tagjai: Sztegura Viktória, Tóth Erika, Barta Ferenc, Tóth Miklós, Demeter Róbert. A humanitárius, oktatási, kulturális, ifjúsági és sportügyekért felelős állandó bizottság elnökévé Tetyana Kapusztát választották, a bizottság tagjai: Hubinec Ágnes, Szimcsera Szilvia, Sütő Gábor, Kozarenko Volodimir, Buda Ferenc.

A képviselők három alpolgármestert is választottak, ők polgármesterek vagy tanácsi vezetők voltak korábban a Kaszonnyal egyesült településeken. Alpolgármesterré választották a zápszonyi Dávid Valériát, Kiss Pált Csonkapapiból és Antal Józsefet Rafajnaújfaluból. Hegedűs Attila, Beregsom és Kastanovo eddigi polgármestere nem indult a mostani választásokon, így ő sztarosztaként fogja segíteni a somi és kastanovói lakosok ügyintézését. A sztaroszta és az alpolgármesterek is jogosultak lesznek minden, a tanács által kiállítható igazolás kiadására a saját településükön, ehhez bélyegzőt is kapnak természetesen, és a kiürült községházák épületében várják majd hivatali munkaidőben az állampolgárokat.

A tanács 11 tagú végrehajtó bizottságot is választott végül.

Az alakuló tanácsülés végén Tóth Sándor polgármester a Kárpátaljának a hiányzó négy képviselő kapcsán elmondta, hogy a választási bizottság dolga volt az alakuló ülésről kiértesíteni a képviselőket, ebben a munkában ő is igyekezett segíteni nekik, de azt, hogy miért nem jelent meg négy képviselő, nem tudta megmondani.

A tanácsülés végén Dávid Menyhért képviselő a polgármesternek címezve nehezményezte, hogy nem kapott előzetesen tájékoztatást arról, miért kell a községházára menni, ott milyen kérdésekben kell majd döntéseket hozni. A hiányzó képviselők közül a beregsomi Barta Ferenc később elmondta: „Én arra kértem a választási bizottság elnökét és a polgármestert, hogy lehetőség szerint szombatra hívják össze a tanács alakuló ülését. Amennyiben nem, akkor időben értesítsenek, mert nekem munkahelyem van Beregszászban, ahol ha szabadnapot akarok kivenni, egy héttel korábban kell jeleznem. Bár minden képviselőnek meg kellett adni a telefonszámát, nekem a tanácsülés előtti napon, este hétkor szólt Demeter Róbert képviselőtársam, hogy holnap be kell menni a községházára. Azt ő sem tudta megmondani, hogy pontosan miért kell bemenni, s mivel nekem munkába kellett mennem, nem tudtam ott lenni. Nem tudtam, hogy most lesz a tanács alakuló ülése, elvártam volna, hogy előtte hivatalos értesítést kapjak. Ez mégiscsak egy kistérségi önkormányzat. Remélem, a jövőben nem úgy lesz, mint ahogy korábban a falusi tanácsban megszokott volt, hogy a tanácsülésekről aznap üzennek a takarítónővel vagy a barátom barátjával.”

Egy másik hiányzó képviselő elmondta, hogy neki a tanácsülés napján, csütörtökön délben szólt a községháza takarítónője, hogy három órától tanács­ülés. Ezek a szervezési hibák remélhetőleg kiküszöbölhetők a kistérségi tanács zavartalan működése érdekében.

Utánanéztünk a képviselők pártállásának is. Megtudtuk, hogy a Nép Szolgája párt színeiben nyertes Tóth Sándor mellett még 5 képviselő tagja az említett politikai tömörülésnek. Jelentős az önjelöltként bejutott képviselők száma, összesen 21 fő, akik közül a kiszivárgott információk szerint 8-an szeretnének frakciót alakítani a magyar pártok színeiben, a többiek álláspontja e kérdésben még nem ismert.

Badó Zsolt