Az UMDSZ elnökségének nyilatkozata a megrongált homoki táblákkal kapcsolatban

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy az ortodox karácsony szentestéjén ismeretlen tettesek megrongálták az ungvári járási Homok község magyar nyelvű helységnév- és településköszöntő tábláját.

A Szövetség által 2006-ban a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzati Társulással (KHÖT) közösen állított településköszöntő táblát 2015. április 20-án ismeretlen tettesek egy alkalommal már lefújták fekete festékkel – akkor helyi lakosok megtisztították. Most a tettesek még tovább mentek – a fémlemezeket a település mindkét végén átszakították, illetve a magyar nyelvű helységnévtáblát is megrongálták.

Az UMDSZ elnöksége elítéli a barbár cselekedetet, s bár a táblákat hivatalosan átadta az önkormányzat tulajdonába, a maga részéről ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz a rendőrségen. A magunk részéről vállaljuk továbbá, hogy záros határidőn belül elkészíttetjük az új táblákat és azokat kihelyezés céljából átadjuk az önkormányzatnak.

Az elmúlt időszakban a homoki kistérség létrehozása és a kistérségi önkormányzati választások kapcsán a térségben számos konfliktushelyzet alakult ki, azonban ezeknek semmiképpen sem szabad nemzetiségi színezetet kapniuk. Az UMDSZ a maga részéről elítél minden ilyen cselekedetet, hiszünk abban, hogy Kárpátalja, s ezen belül az Ung-vidék felemelkedése akkor lehet sikeres, ha a különböző nemzetiségek képviselői ennek megvalósításán közösen dolgoznak.

Felháborítónak tartjuk, hogy minderre az ortodox Karácsony előestéjén került sor, amikor az embereket egészen másfajta érzések kellene, hogy eltöltsenek!

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége