Évértékelő interjú Gulácsy Gézával

Bízunk benne, hogy számíthatunk az anyaországra 2020-ban is

Közel 39 ezer befogadott pályázat. „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 2019. évi tevékenységéről adott évértékelő interjút lapunknak Gulácsy Géza, az Alapítvány igazgatója.

– A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatójaként mit emelne ki a 2019-es évre vonatkozóan?

– Az Alapítvány 2010 végén kezdte meg működését. Egészében e kilenc év alatt több mint 380 ezer pályázatot fogadott be, s az elmúlt évekhez hasonlóan, minden támogatási rendszer vonatkozásában elvégezte a ráruházott feladatokat. Ilyen értelemben változás nem történt. Néhány fontos módosítás azonban igen. Egykörössé vált az oktatási intézmények dolgozóinak pályázata, illetve a gyermekétkeztetési pályázat is. Ez egyrészt technikailag egyszerűbbé tette a pályázatok kezelését, másrészt lecsökkentette a befogadandó pályázatok számát. Ugyancsak csökkentette a pályázatok számát, hogy ebben az évben a vízumkötelezettség megszűnése folytán már 1000 alá csökkent a kapcsolattartási támogatás iránti igénylések száma. Mindemellett ez évben közel 39 ezer pályázatot fogadtunk be, s több mint 2,9 milliárd forintnyi támogatást továbbítottunk a pályázóknak. Néhány számot, ha mondhatunk: közel 22 ezer oktatási-nevelési támogatást, több mint 6,8 ezer gyermekétkeztetési támogatást, több mint 5 ezer oktatási és közel két és fél ezer egészségügyi, illetve mintegy ezer kulturális intézményi dolgozó támogatását, s mintegy másfél ezer egyéb támogatást kezeltünk.

Ugyancsak változást jelentett, hogy ebben az évben sikerült bekapcsolnunk a pályázati rendszerbe a közgyűjteményi dolgozókat, s a kulturális, művészeti intézmények kisegítő munkatársait. Sajnos, jogi akadályok miatt ebben az évben nem sikerült kiterjesztenünk a pályázási lehetőséget a sportiskolák dolgozóira, illetve a nyugdíjas pedagógusokra, egészségügyi dolgozókra stb. Egészében 11 pályázati rendszert működtettünk az idén, illetve tranzittevékenységként az ungvári konzulátussal közösen elősegítettük a szolyvai gyermek­otthonban, a szürtei és a szernyei iskolában történő beruházásokat is. S nem feledkezhetünk meg arról a több mint 260 intézményről, szervezetről sem, amelyek pályázatait is alapítványunk kezelte.

– Mennyiben volt változás a támogatásokra folyósított összegek tekintetében az elmúlt évekhez képest?

– E tekintetben jelentős változás az oktatási, egészségügyi, kulturális intézmények dolgozóinak vonatkozásában történt, hiszen az erre a célra szánt keretösszeg megduplázódott. A magyar tannyelvű oktatási intézmények dolgozói egészében véve több mint 1,5 milliárd, az egészségügyi dolgozók több mint félmilliárdnyi, a kulturális, művészeti intézmények dolgozói közel 150 millió forintnyi támogatásban részesültek. A többi támogatás nagysága nem változott. E helyen meg kell említenünk, hogy a pályázók által kézhez kapott összeg nagyságát sajnos negatívan érintette az euró–forint, illetve a forint–hrivnya rendkívül kedvezőtlen árfolyama.

– Számos alkalommal teszik fel a kérdést a magyarországi támogatás Ukrajnában történő adózását illetően. A támogató részéről milyen adókötelezettségekkel jár a támogatás?

– Alapítványunk pénzkezelése az ukrán törvényeknek megfelelően történik. Azaz minden egyes támogatási összeg után, amely meghaladja az adómentes értéket, ki kell fizetnünk az adót. Ezt az Alapítvány köteles kifizetni a pályázók helyett úgy, hogy figyelembe veszi a különböző támogatási rendszereken keresztül kapott összes támogatást. Tehát ha például egy egészségügyi dolgozó az egészségügyi támogatáson kívül gyermekétkeztetésre vagy vízumtámogatásra is pályázott, akkor azok összes adó alá eső részét figyelembe kell vennünk. Ezért azután előfordulhat, hogy két azonos kategóriájú pályázó némileg eltérő összeget kap kézhez. Természetesen a pályázó bankkártyájára érkező összeget semmiféle további adó nem terheli.

Ebben az évben a megnövekedett támogatási összegek okán mintegy 30 millió hrivnya adót fizettünk be az Alapítvány területi részlegein keresztül. Ennek 60%-a Beregszász város (1,1 millió), valamint az Ungvári (4,8 millió), a Munkácsi (1,9 millió) és a Beregszászi (8,5 millió) járás költségvetését gyarapította.

– 2019 végén a már meglévő 10 pályázati kiírás mellett az Alapítvány meghirdetett egy vidékünkön újkeletű programot, amely a kárpátaljai magyarság digitális felzárkóztatására irányul. Sikeresnek mondható az újonnan meghirdetett lehetőség?

– Valóban, hosszas egyeztetés után sikerült elindítanunk egy új programot, amelynek célja, hogy a kárpátaljai magyar családok szélessávú, tehát gyors internetkapcsolathoz juthassanak. Ezen keresztül már televíziós csatornák is továbbíthatók. Nem titkolt szándékunk volt ezzel az is, hogy az internetes lehetőségek bővítésén túlmenően az ukrajnai televízióadások, többek között a TV21 Ungvár csatorna vételi lehetőségeit is javítsuk a magyarlakta vidékeken, illetve hogy elősegítsük a digitális optikai kábelhálózatok kiépülését is. Nagyon rövid idő állt csak rendelkezésünkre, így 730 család esetében tudtunk ilyen támogatást nyújtani, amelynek keretében az üvegszálas optikai kábelhálózatba való bekötést és két hónapi előfizetést biztosítottunk.

Nem ez az első akciónk a digitális felzárkóztatás elősegítésével kapcsolatban, hiszen 2013–2014-ben a földfelszíni televíziózás digitális átállásakor szintén lebonyolítottunk egy azt elősegítő programot.

Amennyiben módunk lesz rá, jövőre szeretnénk ezt a mostani pályázati lehetőséget még nagyobb keretösszeggel és hosszabb határidővel meghirdetni, illetve bekapcsolódni a magyar kormány által meghirdetett digitális jóléti programba is.

– A jövőben bízhat-e a kárpátaljai magyarság a támogatási programok folytatásában, esetleg lesz-e változás?

– Ennek biztosítéka alapvetően a magyar kormány szándéka, amit már több ízben is kinyilvánított, és Magyarország gazdasági teherbíró képessége, ami az utóbbi időben megerősödött. Ezért úgy vélem, hogy a kárpátaljai magyarság ezután is számíthat a programok folytatására. Természetesen mi a magunk részéről továbbra is kezdeményezni fogjuk ezeknek a programoknak a folytatását és bővítését, s alapítványunk munkatársai továbbra is mindent meg fognak tenni a programok sikeres lebonyolítása érdekében. Bízunk benne, hogy az anyaország kinyilvánított szándékainak megfelelően továbbra is elősegíti majd a kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulását.

Csuha Alexandra