Megtartotta idei utolsó ülésszakát a Beregszászi Járási Tanács

December 13-án megtartották a Beregszászi Járási Tanács 22. ülésszakának idei utolsó plenáris ülését. A 34 járási képviselőből 25 tisztviselő volt jelen.

Az ülésszakot Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke nyitotta meg. A képviselő-testület előtt 17 kérdés, illetve határozattervezet volt napirenden. A falvak polgármesterein kívül jelen voltak még Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Horváth László, a Beregszászi Járási Tanács alelnöke, Volodimir Zsilkin beregszászi főügyész, a Beregszászi Rendőrkapitányság újonnan kinevezett vezetője, Petro Drozdenko ezredes, illetve a napirendi pontokkal kapcsolatban beszámolási kötelezettséggel tartozó osztályvezetők.

A plenáris ülés egy örömteli bejelentéssel vette kezdetét, ugyanis az állami szubvenció elősegíti azon fiatalok lakásvásárlási szándékát, akik szüleik nélkül vagy árván nőttek fel. Idén erre a célra az állam által a Beregszászi járás részére 956 000 hrivnya került kiutalásra. Ebben az évben 3 fiatalnak sikerült részesülnie ebből a támogatásból összesen 318 000 hrivnya összegben.

Ezt követően Volodimir Zsilkin tartott beszámolót a jelenlévőknek a főügyészség elmúlt 9 hónapi munkájáról, a járásban elkövetett bűntények tendenciáiról.

Ismét elengedhetetlen szegmensként merült fel a muzsalyi aranybánya és a területén készülődő munkálatok kérdése. A napirendi pont megvitatása érdekében Bakancsos László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) járási képviselője tartott hosszas beszámolót, amelyben a bánya meddőhányóinak az átmosásával járó, a környezetre feltehetően károsan ható tényezőkre hívta fel a képviselők figyelmét. Ebben a témában a beszámolót követően kisebb vita alakult ki a képviselők között. Végül a 25 képviselőből 24-en igennel szavaztak a tavasszal induló bánya meddőhányóinak átmosására, 1 képviselő pedig nemmel voksolt.

Kiemelt napirendként jelent meg az ülésszakon a járási költségvetés kérdése. Ebben a témában Olena Vas, a járási közigazgatás pénzügyi vezetőségének az elnöke tartott beszámolót a jelenlévőknek. A kérdéskör keretein belül a képviselők elfogadták a 2019. évi költségvetési mérleget, továbbá a 2020. évi tervezett költségvetést is megszavazták.

Szintén nagy jelentőséggel bír, hogy sikerült elfogadni a Beregszászi Városi és a Beregszászi Járási Tanács közös nyilatkozatát, amely a járás új közigazgatási-területi struktúráját érinti. A 25 képviselőből 24-en igennel szavazott, egy tiszviselő pedig tartózkodott.

Sin József a plenáris ülés végén lapunk munkatársának nyilatkozva kihangsúlyozta, hogy a muzsalyi aranybánya ügyét működésük első napjától kezdve napirenden tartják. Ez ideig már kétszer tartottak kiutazásos szemlét a bánya területén a járási tanács vezetői, képviselői, a végrehajtásban dolgozó vezetők és az ottani jelenlegi vezetőség (az Avellana Gold és kárpátaljai leányvállalata, a Karpatszka Rudna Kompania) részvételével. Továbbá elmondta, hogy egy vitanapot is tartottak a Beregszászi Járási Tanács üléstermében az említett cég vezetőivel, ahol arról folytattak megbeszélést, hogy helyes, jó irányba tart-e a bánya területén a vállalat által folytatott tevékenység. Számításaink szerint legalább másfél évre lesz szüksége a cégnek, míg a szóban forgó nehézfémeket tartalmazó és a környezetet szennyező meddőkőzetet feldolgozzák. Ezt az időszakot a járási tanács folyamatosan kiemelt figyelemmel fogja kísérni annak érdekében, hogy a bánya területén a cég által folytatott munka semmilyen káros hatással ne legyen a környezetre és a településen élőkre. Tavasszal, ahogy elkezdődik a munka, kollégáimmal rögtön ellenőrizzük a cég tevékenységét: mintát fogunk venni az ott lévő feldolgozott anyagokból – nyilatkozta a tanácselnök.

„A másik dolog, amit meg kell említenem – folytatta Sin József –, az az, hogy a decemberi tanácsülésen sikerült felszámolni a fennálló szociális feszültségeket a járásban. Így 12 községi tanácsnak szavaztunk meg közel 1 millió hrivnya támogatást, amelyek nem tudták kifizetni a szociális szférában dolgozó alkalmazottaik bérét. Ezenkívül bérelszámolási adósság állt fenn a zeneiskolák, a sportiskolák, a bentlakásos iskolák, a tűzoltók – és még sorolhatnám a sort – irányába. Ezeket az adósságokat is sikerült rendezni, minden kifizetés megtörtént. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a fennálló adósságok rendezéséhez a leghatékonyabban a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány járult hozzá, ugyanis közel 10 millió hrivnyát folyósított adó formájában az alapítvány a járási költségvetésbe annak érdekében, hogy minden ember megkapja a munkájáért járó pénzösszeget, így ennek köszönhetően sikerült a szociális feszültséget csökkenteni a járásban” – emelte ki a politikus.

A Beregi Hírlap tevékenységének megszűnéséről elmondta, hogy a lap dolgozóinak a kifizetése szintén a járási tanácsra hárult, ennek fényében reméli, hogy mihamarabb sikerül felszámolni ezt a problémát is.

A 2020-as járási költségvetés elfogadása volt az ülésszak egyik kiemelt napirendi pontja. Sin József ezzel kapcsolatban elmondta, hogy erről nagyon éles viták folytak a bizottsági üléseken, ugyanis míg a 2019-ben elfogadott költségvetés 470 millió hrivnyát tett ki, addig a jövő évre csupán 270 millió hrivnyára számíthat a járásunk. „Ezzel kapcsolatban nagyon sok, elsősorban szociális kérdés maradt megválaszolatlanul, így nem tudjuk, hogy tavasszal mi is fog történni, hogyan sikerül finanszírozni intézményeinket. Azonban örömre ad okot, hogy végre sikerült elfogadnunk azt a nyilatkozatot, amely a közigazgatási-területi reform keretében felmerült új kialakítandó járások kérdését érinti. Mi azt szeretnénk, hogy az összevont járások esetében is Beregszász járási központ maradhasson, szerintünk ennek megvannak a gazdasági, történelmi és kulturális alapjai, így a képviselők által jóváhagyott nyilatkozatot elküldjük Ukrajna miniszterelnökének, a Legfelső Tanács elnökének, a Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatalnak és a megyei tanácsnak is.

Sikerként kell értékelni, hogy eddig 10 új Dacia Duster típusú személygépjárművet tudtunk vásárolni a járásban dolgozó körzeti orvosok számára, és még további 5 van tervben, amelyek reményeink szerint télen megérkeznek, és átadhatjuk azokat az egészségügyi dolgozóknak. Emellett egy-egy családorvosi rendelőt is sikerült megépítenünk Beregdédában, illetve Nagybakosban, melyeket hamarosan át is adunk” – tájékoztatott a Beregszászi Járási Tanács elnöke.

D. P.