Megújult oktatási intézmények Ugocsában

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Keleti Partnerség programja keretében három részben megújult oktatási intézményt adtak át a nagyszőlősi járásban december 12-én. A támogatás által Nagypaládon és Forgolányban nyílászárók cseréjére került sor, míg Nagypaládon az épület külső homlokzata újulhatott meg.

Az ünnepélyes átadók keretében Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul elmondta: „A szovjet múlt után a régió oktatási-nevelési intézményei nagymértékű elhanyagoltságban maradtak, ezek az állapotok Magyarországon sokáig nem voltak ismertek. A gyerekek például téli időszakban 6-7-8 fokban ülnek az intézményekben, így sok helyen nyílásszárók cseréjére volt szükség.” A diplomata hangsúlyozta, hogy Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma következetesen támogatja a határon túli magyar közösségek magyar oktatási intézményeinek megújulását. „A Külügyminisztérium és a magyar külpolitika stratégiai koncepciójának tengelyében található a magyar nemzet összetartozásának ápolása, a magyar nemzeti közösségek fennmaradásának támogatása minden lehetséges törvényes, parlamentáris eszközzel. Az iskola nagyon fontos, amely záloga a magyar megmaradásnak, ezért lehetőségünkhöz mérten tovább fogjuk támogatni az oktatási intézmények megújulását” – hangsúlyozta a főkonzul.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese beszédében kiemelte, hogy a mostani beruházások az iskolák számára jobb lehetőséget teremtenek az oktatásra és a nevelésre, ami rendkívül fontos. Az alelnök szerint a mai ukrajnai helyzetben a magyar oktatás jövője szinte lehetetlenné válik, nagyon fontos, hogy a még működő magyar oktatási intézmények versenyképesek legyenek az oktatás piacán. Ehhez pedig szükséges a megfelelő oktatási munkán kívül a műszaki, anyagi bázis, amelyben segít a Keleti Partnerség program. „Történelmi időket élünk, a mi időnk kulcskérdése, hogy a kárpátaljai magyar közösségeknek sikerül-e megmaradnia. Két veszélyeztető tényező van, az egyik az elvándorlás, a másik pedig a beolvadás. A magyar kormány minden módon próbál segíteni abban, hogy a magyar közösség meg tudjon maradni Kárpátalján. Azonban a mi feladatunk, hogy a különböző területeken színvonalas munkát végezzünk, hogy a megújult oktatási intézményekben a diákokat megfelelő tudással vértezzük fel. Fontos, hogy jó szakemberek kerüljenek ki iskoláinkból. Mindannyiunk feladata erősíteni az oktatást, amely a külső támogatásokon kívül a tanárokon és a diákokon múlik” – jegyezte meg az elnök.

Forgolányban Bíró Éva, a helyi általános iskola igazgatónője köszönetet mondott a delegációnak és a magyar kormánynak, illetve a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítványnak a segítségért. Elmondta, hogy a tavalyi évben 10-12 Celsius-fokban ültek a gyerekek. A mostani támogatás által a nyílászárók cseréjével az őszi és téli időszakban könnyebbé vált az élet az intézményben. Az igazgató arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy az idei évtől növekedett az iskolások lélekszáma, közel 80 diák tanul a tanintézményben, amely az előző évekhez képest pozitív előrelépés.

Roszpopa Katalin, a Gyulai Általános Iskola igazgatója köszönetét fejezte ki, hogy a gyulai iskola ismét megújulhatott, és az elmúlt évek fejlesztési tervei a programnak köszönhetően megvalósulhattak. „Köszönöm, hogy a magyarság bástyája, amely elég veszélyes időket él meg itt, Kárpátalján, a XXI. században megújulhatott. Amíg az iskolában magyarul folyik az oktatás, addig fenn tudunk maradni itthon, szülőföldünkön” – jegyezte meg az igazgató.

Sőtér Géza, a Nagypaládi Iskola Igazgatója köszönetet mondott a megjelent delegációnak és a magyar kormánynak. Elmondta, hogy a támogatás által az iskola minden ablaka kicserélődött, ebből adódóan a téli időszakban a gyerekeknek nem kell 7-8 fokban ülniük a tanórákon.

Hajgató Tamás, a nagypaládi átadó alkalmával köszöntötte a vendégeket. Hangsúlyozta, hogy az anyaország a továbbiakban is igyekszik segíteni a kárpátaljai magyar közösséget. A Keleti Partnerség pedig a jövőben is segíteni fogja a kárpátaljai magyar intézményeket.

A mostani átadók alkalmával a nagyszőlősi járásban három részben megújult oktatási intézményt adtak át a Külügyminisztérium Keleti Partnerség programjának keretében a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány koordinálásával. Forgolányban nyílászárók kerültek cserére az iskolában. Gyulán sor került egy nagyobb beruházásra, ahol a korábban kicserélt tetőszerkezet és megerősített alap után a külső tatarozása történt meg az iskolának. Nagypaládon szintén nyílászárók cseréje történt.

Az átadóünnepség mindhárom helyszínén versekkel, énekekkel, adventi gondolatokkal köszönték meg az iskolások a segítségnyújtók és kivitelezők munkáját.

EV