„Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát!”

Ünnepi eseményen vehettek részt mindazok, akik december 6-án ellátogattak a Sárosoroszi Oktatási-Nevelési Központ tornatermébe, ahol kicsik és nagyok, diákok és felnőttek együtt méltatták tanintézményük 50. születésnapját.

Az ünnepi eseményen többek között tiszteletét tette Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, Beke Mihály András első beosztott beregszászi konzul, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) elnöke, Vass Ilona, a Rákóczi-főiskola rektorhelyettese, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány igazgatója, Magyar Gergely főtisztelendő úr, Orbán Sándor református lelkész, Hiába András, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, valamint Gyurkó Miklós, Sárosoroszi polgármestere.

Sebi Attila, a Sárosoroszi Oktatási-Nevelési Központ igazgatója egy Reményik Sándor Templom és iskola című költeményéből vett idézettel kezdte ünnepi köszöntőbeszédének megtartását. „Minden közösségnek a két legfontosabb intézménye, amely megmaradását szolgálja, az a templom és az iskola” – fűzte gondolatait a sokak által jól ismert vershez. Beszédében visszaemlékezett az iskola alapításával kapcsolatos történésekre, s mindazokra, akik akármilyen módon kivették részüket abból, hogy kialakulhasson a jelen iskolája. Kifejezte háláját a támogatóknak és kivitelezőknek, akik nélkül talán nem ünnepelhette volna 50. születésnapját a tanintézmény.

„Amíg van iskola és magyar nyelvű oktatás, addig van jövője a magyar közösségnek” – kezdte köszöntőjét Szilágyi Mátyás főkonzul úr. Beszédében párhuzamot húzva Erdély és Kárpátalja között, hisz mindkét területen élnek kisebbségek a trianoni döntésnek köszönhetően. „100 éves évforduló közeledik, de nem gyászévfordulót szeretnénk tartani: a nemzet összetartozását szeretnénk erősíteni. Szeretnénk megmutatni, hogy amíg más országokban élő nemzeti kisebbségek megfogyatkoztak, asszimilálódtak, vagy a történelem süllyesztőjébe kerültek, addig a magyarság megmaradt. Megmaradt a magyar nyelv, a magyar kultúra, a jövőbe vetett hit.” Ezt követően gratulációját fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ilyen pompás épület falai között tanulhatnak az oroszi nebulók.

„Ismertem néhai Sebi András bácsit, akinek az élete volt az iskola, és mindent megtett annak érdekében, hogy ez az akkor rendkívül modern épület létrejöjjön és fennmaradjon” – kezdte beszédét Brenzovics László elnök úr. Külön köszönetét fejezte ki a magyar kormány és a munkálatokban résztvevők számára, jó munkát kívánt a tantestületnek, valamint sok sikert és újabb 50 évet kívánt a mikulásra kapott iskola számára.

„Ha ezek a falak és a plafon beszélni tudna, akkor sokkal több olyan dolog hangzana el, amelyek emelik az iskola érdemeit” – kezdte beszédét Gyurkó Miklós polgármester. „Úgy gondolom, hogy a régi időkben is megkaptunk mindent, ami a boldog diákévekhez kellettek, és ez nem változott a mai napig sem, amiért mindannyian hálásak lehetünk” – mondta a sárosoroszi polgármester, aki szerint ez a maradandó alkotás nem magától értetődő, hisz mindez nem jöhetett volna létre az igazgatók tevékenysége, szorgalma és kitartása nélkül.

A programot az iskola diákjai és tanárai által készített műsor színesítette, melynek keretén belül versek, dalok, tárogató-játékok, történelmi visszaemlékezések és személyes gondolatok is elhangzottak.

Az épület korszerűsítése Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma pénzügyi támogatásával a Keleti Partnerség Ukrajna 2019 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján nemzetközi fejlesztési projekt keretében valósulhatott meg.

Simon Dávid