Nyílt levél Ukrajna elnökéhez

Ukrajna Elnökének
     Zelenszkij V.O.

 

Tisztelt Volodimir Olekszandrovics!

 

Az ukrajnai magyar nemzeti kisebbség képviselőiként mint az ország alkotmányos rendjének és az állampolgári jogok legfőbb biztosítékához fordulunk Önhöz.

A kárpátaljai magyarság európai gondolkodású, törvénytisztelő nemzeti kisebbség, amely a megalakulásától lojális az ukrán államhoz. A magyar nemzetiségű lakosság annak idején nagyon nagy arányban támogatta a független ukrán állam létrejöttét. Kisebbségi jogainak érvényesülését mindig is a törvényeknek megfelelően kívánta elérni.

Ukrajna Alkotmánya, valamint a nemzetközi és kétoldalú megállapodások értelmében Ukrajnában élő nemzetiségi kisebbségként jogunk van az anyanyelvű oktatáshoz, a szabad anyanyelvhasználathoz és kulturális autonómiához. Sajnálatos módon 2014 óta azt tapasztaljuk, hogy ezek a jogaink rendkívüli módon sérülnek. Az országban olyan törvények kerültek megalkotásra és léptek életbe, amelyek jelentősen szűkítették, elvették a nemzeti kisebbségek, köztük a magyarság ezen jogait. A 2017-es oktatási törvény és a 2019-es nyelvhasználati törvény számos pontban szűkíti alkotmányos jogainkat.

 Rendkívül sajnálatos, hogy 2019-ben sem sikerült elérni a Központi Választási Bizottságnál a törvényi előírásoknak megfelelően garantált magyar többségű választókörzet kialakítását. A körzeteknek a törvényi előírások ellenében történő kialakítása megfosztotta a magyarságot a parlamenti képviselet lehetőségétől.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az új parlament megalakulásával sem történtek változások a magyarság ellen irányuló vegzálások terén. Elszomorító, hogy továbbra is folytatódnak a magyar intézmények ellen indított titkosszolgálati eljárások, a szeparatizmus egyébként minden alapot nélkülöző gyanújára hivatkozva.

Ukrajna és a magyar kisebbség érdekeivel ellentétesnek tartjuk azokat a médiamegnyilvánulásokat, amelyek a magyarságot és Magyarországot rossz színben igyekszik feltüntetni, s az objektivitást nélkülöző, a valóságot durván elferdítő anyagokkal próbálják a magyarok ellen hangolni a közvéleményt.

Mélységesen megdöbbentő, hogy az ukrán illetékesek tiltakozásaink és hivatalos beadványaink ellenére tétlenül nézik, ahogy a Mirotvorec elnevezésű szélsőséges ukrán honlap zavartalanul működik, és etnikai alapon listázza a kárpátaljai magyarokat, visszaélve személyes adataikkal.

Meggyőződésünk, hogy egy Európai Unióba tartó jogállamban megengedhetetlen az olyan szélsőséges nacionalista szervezetek és weboldalak működése, illetve tevékenységük büntetlenül hagyása, melyek egy, az országban élő – ukrán állampolgárságú – etnikai kisebbség helyzetének megoldását emberek listázásában és szülőföldjükről való elüldözésében látják.

Úgy véljük, az ukrán államnak kötelessége garantálni saját állampolgárainak biztonságát, azonban sajnálatos módon az ellenkezőjét tapasztaljuk, hisz például az olyan kirívó magyarellenes cselekmények ügyében, mint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség székházának felrobbantása, a mai napig nem született ítélet.

A nemrég lezajlott elnökválasztáson a magyarlakta településeken a szavazók több mint 90%-a a változásra szavazott annak reményében, hogy az új elnök, az elődjével ellentétben, nem folytat majd magyarellenes politikát. Mindnyájunk érdeke, hogy Ukrajna olyan demokratikus jogállammá váljon, ahol valóban tiszteletben tartják a nemzetiségek jogait, s az ország jószomszédi viszonyt alakít ki partnereivel.

Fontosnak tartjuk, hogy a nemzetiségi kisebbségek helyzetét rendezni kívánó jogszabályok megalkotásába vonják be a nemzetiségek képviselőit, köztük minket, magyarokat is. Tisztában vagyunk azzal, hogy új nemzetiségi törvény megalkotásának csak akkor van értelme, ha az nem a jelenlegi jogfosztást kívánja törvényesíteni, hanem lehetővé teszi, hogy a nyelvtörvény, illetve oktatási törvény módosításával visszatérjünk az európai normákhoz, amely biztosítja az anyanyelvű oktatás, valamint a magyar nyelvhasználat jogát, valamint rendezi a képviseleti rendszer problémáit.

Az előző elnök idején megalkotott és elfogadott oktatási és nyelvhasználati törvény, a magyarok ellen irányuló fent említett megnyilvánulások nemcsak sértik Ukrajna állampolgárainak alkotmányos és szabadságjogait, de veszélyeztetik országunk tekintélyét a nemzetközi színtéren, s megkérdőjelezik kinyilvánított európai integrációs törekvéseit.

Tisztelt Elnök Úr, kérjük, hogy éljen az Önnek Ukrajna törvényei által nyújtott felhatalmazással, valamint befolyásával a törvénykezési folyamatra, és tegye meg a szükséges lépéseket a kisebbségek alkotmányos jogainak biztosítása, a magyarellenes médiapolitika felülvizsgálata, a magyar szervezetek és társadalmi aktivisták elleni alaptalan eljárások beszüntetése és a Magyarországgal való konstruktív együttműködés megerősítése érdekében.

 

Ungvár, 2019. november 23.

Tisztelettel:

dr. Brenzovics László
elnök