Ülésezett a Beregszászi Járási Tanács

November 8-án délelőtt 10.00 órai kezdettel megtartotta a Beregszászi Járási Tanács a 21. ülésszakának a második plenáris ülését. A 34 járási képviselőből 19 tisztviselő volt jelen.

Az ülésszakot Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke nyitotta meg. A képviselőtestület előtt 8 kérdés, illetve határozat volt napirenden. A falvak polgármesterei mellett jelen volt még két megyei ‒ Gulácsy Géza (KMKSZ) és Tóth Miklós (UMDSZ) ‒ képviselő is.

A tanácselnök elsőként, és a soron kívüli ülés legfontosabb határozataként először a költségvetésben eszközölt módosítások elfogadását kérte a jelen lévő képviselőktől, amely a települések költségvetési hiányának a kiküszöbölését irányozza elő. A büdzsé változásait abból kifolyólag fogadták el, hogy a járásban sok olyan település van, amely nem tudja önmagát ellátni, így a saját költségeit, a dolgozók fizetéseit sem képesek finanszírozni. Ezért a járási tanács úgy döntött, hogy pénzforrást különít el a problémás települések megsegítésének a céljából. Sin József reményét fejezte ki, hogy a társadalmi-kulturális objektumok karbantartását, illetve a falusi tanácsok és intézményeinek pénzügyi gondjait sikerül év végére a költségvetési bizottság munkájával összhangban teljesen megoldani. A jelen lévő képviselők mindegyike megszavazta ezt az indítványt.

Két határozatnak a megvitatását – a Beregszászi Járási Tanácsnak, a kárpátaljai megyei szintű közigazgatási-területi felépítésére vonatkozó javaslatainak a változásaira irányuló kéréséről szóló határozattervezetét, amelyre még nem tett javaslatot a Beregszászi Városi Tanács, illetve a járási ügyészség tevékenységének az eredményeit bemutató határozattervezetet, a főügyész Zsilkin. V.V. távolléte miatt  – a képviselők elnapolták és átették a következő ülésnapra.

Az ülésszakon további határozattervezetek is elfogadásra kerültek: a levéltári ügyek fejlesztési programjában végrehajtandó változásokról szóló határozat a járási egészségügyi intézmények nevének megváltoztatásáról, a járási programok végrehajtásáról, Harangláb és Bótrágy települések határainak meghatározására (megváltoztatására) irányuló földgazdálkodási projekt jóváhagyásáról, a Beregszászi Járási Bíróság esküttjei listájának jóváhagyásáról, illetve a Jánosi Általános Iskola területén lévő volt kazánház veszélyessé nyilvánított épülete lebontásának a jóváhagyásáról szóló határozattervezeteket szavazták meg a képviselők.

Sin József arról tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy ez év november 16-án Mezőváriban egy új önkéntes tűzoltóság kezdi meg munkáját. Az ülésszak pótlólagos határozattervezetként került be a Beregszászi járás közösségi szervezete helyi tűzoltósági csapatának a felszámolására irányuló kérdés, amelyet a képviselők nem szavaztak meg.

Az ülésen felmerült a nagymuzsalyi aranybánya újraindításának ügye is. A tanácsülést követően Sin József az aranybányával kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy egy héttel az ülésnapot megelőzően néhány képviselőtársával látogatást tettek a bánya területére, ahol sikerült az egyik felelős vezetővel találkozniuk, akivel arról egyeztek meg, hogy a közeljövőben a Beregszászi Járási Tanácsban megyei képviselők, illetve szakemberek bevonásával fognak együttesen tárgyalni arról, hogy jelenleg milyen munkálatok folynak a nagymuzsalyi aranybánya területén. Ezenkívül a bánya igazgatósága arra is ígéretet tett, hogy a tulajdonukba lévő különböző engedélyeket bemutatják a jelenlévőknek. A közigazgatási-területi reform kérdésében a járási tanácsi a Beregszászi Városi Tanáccsal együttesen készül elfogadni azt a nyilatkozatot, amely arra irányul, hogy Beregszász városa járási központ maradhasson ‒ mondta el a tanácselnök.

A járás községeiben uralkodó pénzügyi problémákról elmondta, hogy néhány községi tanács nem tudja fenntartani saját intézményeit és saját magukat sem. Ebből kifolyólag a járási tanács a pótlólagos eszközeit nem fejlesztésre, hanem a falvak apparátusaiban dolgozók béreinek a kifizetésére fogja fordítani. Sin József úgyszintén elmondta, hogy az elmúlt években minden járásban, így a Beregszásziban is beregisztrálták a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány fiókintézetét. Ezeken keresztül az itt dolgozó egészségügyi dolgozók, pedagógusok anyaországi támogatásából befolyt adó 60%-a a járásban marad. Ez jelentős összeget tesz ki, főleg idén, hiszen a magyar kormány megemelte a támogatásokat. Ezt a pénzt újra tudják hasznosítani, s felhasználhatóak a járás településeinek fejlesztésére is. Jelenleg örömre ad okot, hogy az összes fennálló intézményi tartozást, elmaradást sikerült rendezni ebből a pótlólagos keretösszegből ‒ tájékoztatott Sin József.

Molnár László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség képviselője lapunknak tett nyilatkozatában elmondta, hogy van olyan település a járásban, amely 70-80%-os dotáción (egyfajta állami támogatás) van, továbbá olyan település is akadt, amely hónapok óta nem tudott a saját dolgozóinak munkabért jóváírni. Ezért a Beregszászi Járási Tanács úgy döntött, hogy a költségvetés terven felüli bevételéből, amely 7 millió hrivnyát tett ki, megpróbálnak segíteni a települések intézményeinek. Így ebből az összegből elkülönítésre került a falvak kultúrházinak, polgármesteri hivatalainak 5 millió hrivnya, amelyből 3 milliót juttattak a különböző közintézmények dolgozói számára, illetve ebből az összegből a tartozásaikat is rendezni tudták a falusi tanácsok. A megmaradt 2 millió hrivnyát pedig félre tették a költségvetési listán ‒ nyilatkozta a képviselő.

D.P.