Nyilatkozat

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Választmánya rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az erőfeszítéseink ellenére sem sikerült elérni Központi Választási Bizottságnál a törvényi előírásoknak megfelelően garantált magyar többségű választókörzet kialakítását. A még 2012-ben létrehozott és 2019-ben is alkalmazott körzetfelosztás, a tömbmagyar vidéket három választókerületre osztva teljesen ellehetetlenítette a magyarság képviselőjének a legfelső tanácsba történő bejutását. Elfogadhatatlannak tartjuk a magyar többségű választókörzet kapcsán folytatott hisztérikus médiareakciót és magyarellenes hangulatkeltést, mely azóta is tart. Úgy véljük az európai demokratikus jogállamiság megteremtésének alapfeltétele, hogy ne csak papíron legyenek lefektetve a kisebbségek védelmét és megmaradását elősegítő jogok, hanem a gyakorlatban is alkalmazzák azokat.

A KMKSZ köszönetet mond minden kárpátaljai honfitársunknak, aki részt vett a választáson, s szavazatával a közös magyar jelölteket támogatta.

Az eddigi választásokhoz hasonlóan, ez a szavazás sem volt mentes a törvénytelen eszközök alkalmazásától. Az azonos nevű jelöltek indítása, a szavazók szándékos félrevezetése, a megtévesztő SMS-ek, szórólapok, a szavazatok vásárlása, s az egyéb manipulatív módszerek bevetése jelentősen rontotta jelöltjeink esélyeit. Képviselőt sajnos nem sikerült bejuttatni a törvényhozásba, de elmondhatjuk, hogy a magyarság összefogása mégis eredményesnek mondható. A negatívumok ellenére, a magyar többségű települések mindegyikében nagy arányban győzni tudtunk, s a szavazás eredménye az alacsony részvétel ellenére is sokkal jobb, mint az előző parlamenti választáson volt.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az új parlament megalakulásával sem történtek változások a magyarság ellen irányuló vegzálások terén. Elszomorító, hogy továbbra is folytatódnak a magyar intézmények ellen indított eljárások a nemlétező szeparatizmus gyanúja miatt.

A kárpátaljai magyarság európai gondolkodású, törvénytisztelő nemzeti kisebbség, amely mindvégig lojális volt az ukrán államhoz. Kisebbségi jogainak érvényesülését mindig is a törvényeknek megfelelően kívánta elérni. Üdvözlendőnek tartjuk, hogy az új elnök és az új kormányzat törvényi szinten kívánja rendezni a nemzetiségek helyzetének kérdését. Fontosnak tartjuk és lehetőségeinkhez mérve mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a tervezett jogszabály megalkotásába vonják be a nemzetiségek képviselőit is. Tisztában vagyunk azzal, hogy új nemzetiségi törvény megalkotásának csak akkor van értelme, ha az nem a jelenlegi jogfosztást kívánja törvényesíteni, hanem lehetővé teszi, hogy a nyelvtörvény, illetve oktatási törvény módosításával visszatérjünk az európai normákhoz, s biztosítja az anyanyelvű oktatás, a magyar nyelvhasználat jogát valamint rendezi a képviseleti rendszer és a közigazgatási reform problémáit.

A KMKSZ a közigazgatási reform végrehajtása kapcsán úgy véli, hogy annak tekintettel kell lennie megyénk soknemzetiségű összetételére, illetve arra, hogy vidékünkön több történelmileg kialakult sajátos régió van. Fontosnak tartjuk, hogy a megyei „perspetivikus terv” kialakítása során mindenképp vegyék figyelembe a vidék etnikai és kulturális sajátosságait. A tervezett adminisztratív reform folyamán olyan közigazgatási egységeket hozzanak létre, amelyek messzemenően megfelelnek a nemzetiségi-kulturális viszonyoknak és az emberek érdekeinek. Olyan kistérségek létrehozását szorgalmazzuk a magyarok lakta vidékeken, melyekben a tömbben élő magyar lakosság többséget alkothat. Szövetségünk kiemelten fontosnak tartja, hogy az járások átalakítása esetén megmaradjon egy, a magyar településeket magába foglaló járás.

Beregszász, 2019. szeptember 14.