A XX. század embertelenségéinek történéseit vitte színpadra az erdélyi Bekecs Néptáncegyüttes

Különleges táncszínházi előadásban volt részük mindazoknak, aki ellátogattak a vidékünkön turnézó erdélyi Bekecs Néptáncegyüttes előadására. A profi tánccsapat zenés, prózás, táncos műsorában mutatta be azt, hogy hogyan látják az erdélyi magyarok a XX. század embertelen történéseit.

A formáció már nem először jár vidékünkön, áprilisiban Beregszászban mutatták be az Ember az embertelenségben című darabjukat. A turné a Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából jutott el Kárpátaljára. Ezúttal augusztus 17–19. között Dercenben, Nagyszőlősön és Ungváron léptek fel nagy sikerrel. Vidékünk sem maradt ki a XX. század tragikus történéseiből: a két világégés és a szovjet hatalmi éra megtizedelte magyar közösségünket, családjaink mai napig hordozzák a múlt okozta sebeket.

Az előadásban megelevenedik a második világháború és a kommunizmus borzalmas állapota, valamint a jelenleg is aktuális kivándorlás kérdése. A darabban az újrakezdés fonala vissza-visszatér, egyfajta meghatározó erőként van jelen, hiszen bármily szörnyűségeket is tartalmazott a XX. század, minden nehézség után jött az újrakezdés, és az ember ember tudott maradni az embertelenségben is.

Az együttes mostani turnéja az államalapítás ünnepéhez kapcsolódott. Az ember az embertelenségben című előadást Tőkés Csaba Zsolt rendezte. Elmondta, hogy a táncszínházi előadás során olyan elemek is megmutatkoznak, amelyek bemutatják a hadba vonuló és itthon maradó lelkek érzéseit. Az együttes művészeti vezetője, koreográfusa Benő Barna Zsolt.

Az ungvári előadás megnyitóján Balogh Lívia, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke beszédében kiemelte: Az eltelt ezer esztendő nemzetbe egyesítette az itt élő népeket, nemcsak nyelvet és hitet, de hazát is adott. „Hazát, melyet mindannyiunk erejéből építünk, formálunk. Hazát, melyet meghatároztak őseink. Azt a hazát ünnepeljük mi is Kárpátalján, mely felelősségteljesen gondoskodik mindazokról, akik a nemzethez tartozónak vallják magukat” – emelte ki Balogh Lívia. Mi, akik az ország határain kívül élünk, mégsem érezzük magunkat kívülállónak, mert a nemzet egységéért, felelmélkedéséért vívott küzdelemnek mi is részesei vagyunk. A mai ünnepség itt, Ungváron attól különleges, hogy egy másik elszakított területen élő nemzettársainkkal együtt tehetünk hitet mindezen célokról – zárta gondolatait az elnök asszony.

Kuti László ungvári magyar vezető konzul köszöntőjében elmondta: az államalapítás és az államalapító emléknap ünnepe egyben Magyarország születésnapja is. Szent István királynak köszönhetően – aki megalapozta a magyar nemzet fennmaradását – az elmúlt évezred folyamán Magyarország szerves része lett az európai kultúrának és társadalomnak. „Tudjuk, hogy magyarnak lenni nem mindig könnyű. Itt, Kárpátalján mindennapos harcokat kell folytatni nyelvünkért, kultúránkért, a kárpátaljai magyarság megmaradásáért. A helyi magyarok ezeket a harcokat nem adják fel, magyarságukért kiállnak, őseik örökségét megvédik. A magyar kormány pedig mindenben igyekszik támogatni és megvédeni a helyi magyar közösséget” – hangsúlyozta a konzul.

Az együttes kárpátaljai turnéjának állomásai a KMKSZ szervezésében valósultak meg. Az előadást minden helyszínen hosszú vastapssal hálálta meg közönség.

EV