A múlt óriási felelősséget tett vállunkra

Államalapító királyunkra emlékeztek Szürtében

A szürtei római katolikus templom kertjében 2002-ben felállított Szent István-szobornál idén is megemlékeztek államalapító nagy királyunkról augusztus 18-án, vasárnap. A KMKSZ Szürtei Alapszervezete által minden évben megszervezett megemlékezésen ezúttal a református istentiszteletet és a római katolikus szentmisét követően több mint nyolcvanan vettek részt.

A magyar állam megalapítására emlékezőket és a meghívott vendégeket Braun Éva, a KMKSZ Szürtei Alapszervezetének elnöke köszöntötte, aki beszédében kiemelte: „Augusztus 20. állam­alapító szent királyunk és az új kenyér ünnepe, ugyanakkor minden magyaré is. A miénk, hisz őseinknek köszönhetjük, hogy országot, nemzetet teremtettek, amely több mint 1100 éven keresztül fenn tudott maradni, nyelvét meg tudta őrizni…”

Isten áldja meg a magyart – énekelte a Szikora Csilla által felkészített kisiskolás kislány, Kiss Liliána, majd Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke mondott ünnepi beszédet, emlékeztetve hallgatóságát arra, hogy „ezt a napot, mely az állami és nemzeti ünnepek sorában kiemelkedő, megünneplik mindenhol a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, ahol magyar él, emlékezvén és emlékeztetvén arra, hogy több mint ezer éves múltunk van ezen a vidéken. Ezer év, mellyel nem csupán az ezen a napon történt I. István király szentté avatására, az 1001. január elsején történt megkoronázására emlékezünk, mely révén a magyar nép elindult a keresztény Európa irányába, hanem ezerévnyi sikerre, bátorságra, kiemelkedő teljesítményre, és ezerévnyi veszteségre, kudarcra is”.

„Egy évvel öregebb lett Magyarország. A Jóisten gazdag áldását kérjük drága hazánkra, születésnapja alkalmából!” – emelte ki köszöntőbeszéde elején Puskár Árpád, Szürte polgármestere. Hangsúlyozta: A múlt óriási felelősséget tett vállunkra, hűnek lenni hazánkhoz, melyet Szent István alapított és a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlott. A polgármester történelmünk kapcsán elmondta, hogy a múltban és a jelenben is kijutott nekünk a kereszthordozásból. Ami nem könnyű dolog, de nincs más lehetőségünk, és nincs is ennél dicsőségesebb dolog. Ahhoz, hogy igaz hitű, keresztény magyar emberek maradhassunk, vállalnunk kell a kereszthordozást, nem kell félni a megpróbáltatásoktól, mert attól csak erősebbek leszünk.

Pohareczky Róbert szürtei római katolikus plébános kiemelte, hogy „Szent István király nemzetének nem csupán politikai éleslátásával biztosított jövendőt, hanem azzal a Szentlélek ihlette bölcsességgel, amellyel a fiatal magyar államot Szent Péter sziklájához erősítette […] A pogányságból kiemelkedő magyarságot nem a katonai erő, nem az anyagi gazdagság, hanem a szentháromság alkotmánya tette naggyá”.

Rózsa Dávid, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója Mózes 5. könyvéből olvasott egy igét, amelyben Isten szolgáján keresztül a visszaemlékezésre szólította fel népét. A visszaemlékezésben felismerhetjük értékeinket, felidézhetjük őket, és erőt meríthetünk belőlük. A szónok minden jelenlévőt emlékeztetett arra, hogy Isten kegyelmének köszönhetjük nemzetünk elmúlt évezredét, hisz ő az, aki a történelem uraként irányítja minden egyes nemzet sorsát. Neki köszönhetjük azt, hogy van mire visszaemlékeznünk.

A rendezvényre közös műsorral készült az Ignácz Mária vezette Csalogány Asszonykórus és a Szikora Csilla által felkészített Rózsa Népdalegyüttes, akik az alkalomhoz illő dalokat énekeltek, gitáron Szabó Júlia és Ignácz Krisztián, fuvolán Szabó Eszter kísért. Szabó Júlia és Szabó Eszter, a tehetséges testvérpár ugyancsak egy dallal színesítették a meghitt megemlékezést, majd a jelenlévők megkoszorúzták szent királyunk szobrát, és elénekelték nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Badó Zsolt