A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felhívása

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség felhívja a kárpátaljai magyar pedagógusok figyelmét , hogy az egyeztetések alapján ebben a tanévben is meghírdetésre kerül szórványvidéken oktatók ösztöndíja az alábbi feltételek mellett.

Azok vehetnek részt a pályázaton majd, akik az alábbi feltételeknek eleget tudnak tenni:

  • rendelkezik az ukrán állam által elismert diplomával, adószámmal
  • a 2019/2020-as tanévben kárpátaljai magyar szórványvidéken* működő, akkreditált magyar vagy részben magyar tannyelvű közoktatási intézménnyel pedagógiai munkaviszonyban állnak
  • az állandó lakóhelyétől legalább 40 km-es távolságra lévő oktatási intézményben dolgoznak.

        A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok akik az alábbi oktatási intézményekben és megnevezett munkakörben helyezkednek el:

* Szórvány: A magyar közösség létszámaránya a település népességének 20 %-át nem éri el.

 

Sorsz. Járás Oktatási intézmény  neve Tanárhiány
1. Técsői Técsői  Hollósi Simon Középiskola tanító, napközis nevelő
2. Rahói járás Kőrösmezői 1. Számú középiskola Tanító
3. Rahói Rahói 1. Sz. Középiskola magyar nyelv és irodalom tanár 5-7. osztályba
4. Huszti Huszti Magyar Tannyelvű Iskola Tanító, napközis nevelő, Történel-: 13,5 óra. Technika: 7 óra. Ének-zene: 6 óra. Rajz:  5 óra. Matematika: 12 óra.
5. Nagyszőlősi Nagyszőlősi Perényi Zs.  Középiskola tanító, magyar nyelv- és irodalom-, napközis nevelő, földrajz-,fizika-, matematikatanár és rendezvényszervező
6. Nagyszőlősi Tiszaújhelyi ONK napközis tanító, matematika-, természetismeret-, történelem-
7. Szolyva Szolyvai Magyar Tannyelvű ONK tanító, 2 óvodai nevelő
8.  Ungvár Ungvári 10. sz. Dayka Gábor Magyar Tannyelvű Középiskola napközis nevelő, tanító, informatikatanár
9.  Ungvár Ungvári Magyar Tannyelvű Elemi Iskola és Drugeth Gimnázium Technika tanár, ukrán-, informatika-,  tanító
10.  Ungvár Ungvári Fenyőfácska Óvoda (88001 Ungvár, Nahimova u. 3.) 1 óvodapedagógusi állás
11.  Ungvár Ungvári Harmónia ONK 88000 Ungvár, Domanyincka u. 63. 1 óvodapedagógusi állás, magyar mint idegen nyelv tanár az elemi és általános iskolai osztályokba
12.  Ungvár Ungvári 8. Sz. Csengőcske Óvoda 88000 Ungvár, Grusevszkaja u. 29/a. 2 óvodapedagógus
13.  Ungvár Ungvári 26. Sz. Óvoda 88000 Ungvár, Szabadság u. 59. 1 óvodapedagógusi
14. Nagybereznai Koszrtrino (Csontos) Magyar mint idegen nyelv pedagógus az óvodában és az általános iskolában
15. Perecsenyi Perecseny óvodai nevelő
16. Ilosvai Bilke Magyar mint idegen nyelv pedagógus az óvodákba
17. Ilosvai Dolha Magyar mint idegen nyelv pedagógus az óvodákba
18. Ilosvai Ilosva Magyar mint idegen nyelv pedagógus az óvodákba
19. Mizshirjai Mizshirja (Ökörmező) Magyar mint idegen nyelv pedagógus az óvodákba

 

Aki pályázni szeretne a Bethlen Gábor Alapkezelő későbbiek meghírdetésre kerülő  teljes állású szórványban oktatóknak meghírdetett ösztöndíjra augusztus folyamán teremtsen munkaviszonyt a fentebb felsorolt valamelyik oktatási intézménnyel.

 Bilkén, Dolhán, Ilosván,  Mizshirján és Kosztirón az illetékes járási vagy önkormányzati  oktatási hivatalokhoz forduljanak, mert az előzetes megállapodás szerint egy magyar mint idegennyelv állást biztosítanak a település intézményeiben a szülők kérelme alapján kialakítandó csoportok számára

A KMPSZ ungváron albérletet tud biztosítani a többi helyen a helyi alapszervezetek elnökei segítenek  az albérlet találásában.

 

A KMPSZ elnöksége