Óvodai alapkőletétel Eszenyben

Múlt szerdán, július 17-én délután az ungvári járási Eszenyben ünnepélyes keretek között elhelyezték a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében épülő óvoda alapkövét. A hatvan férőhelyes, három csoport működtetésére alkalmas, a helyi népi építészet jegyeit viselő intézmény építése a tervek szerint hamarosan elkezdődhet, és másfél év múlva fejeződhet be.

Kovácsikné Scheuer Antónia, az ungvári főkonzulátus vezető konzulja köszöntőjében elmondta:

– A magyar kormány azzal, hogy soha nem látott mértékben nyújt támogatást a helyi oktatási-nevelési intézményeknek, nemcsak lelkiekben, hanem tettekben is kifejezi támogatását és szolidaritását a határon túli magyarok felé. Kárpátalja a támogatási forrásokból kiemelten részesül, de szüksége is van rá erkölcsi és anyagi szempontból egyaránt. A közös cél a szülőföldön maradás és boldogulás, ehhez szeretne biztatást, erőt adni az anyaország – emelte ki a diplomata.

– A kivándorlás hatalmas problémát jelent Ukrajnában, ezen belül Kárpátalján. Az elvándorlók nagy része értelmiségi és szakmai körökből kerül ki, akik nélkül az itthoniaknak is nehéz a boldogulás – hangsúlyozta Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a megyei tanács első elnökhelyettese. – Sokan azért hagyják el szülőföldjüket, mert nem látnak olyan pozitív jövőképet, amelyért érdemes lenne küzdeni, hogy ebben az országban azt az életet élhetik, amelyről álmodnak. Nekünk, akik érdekképviseletet valósítunk meg, az a célunk, hogy megakadályozzuk az elvándorlást, és megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a boldoguláshoz. Ezért vannak az anyaországi infrastrukturális fejlesztések, szociális, gazdasági, karitatív támogatások is.

– Az alapkőletétel valami új kezdetét jelenti. Az óvoda közel húszéves akut problémája a településnek. A parókián működött, majd amikor 1991-ben visszaadták az egyháznak, a községi tanács épületében kapott helyet, ahol jelenleg is egy szűk helyiségben folyik a nevelés – mondta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, megyei képviselő. – A programnak köszönhetően hamarosan megoldódik a probléma. Eszenyben az óvoda építése a nemzeti összetartozás és a cselekvő szeretet jegyében valósul meg. A magyar nemzet egységének jegyében dolgoznak a helyi társadalmi szervezetek is, melyek összefogással, közös munkával az elmúlt években elérték, hogy a megyei költségvetésből fordítsanak a magyarlakta települések fejlesztésére is. A jövőben elkészülő korszerű épületben méltó körülményeket fognak biztosítani a legkisebbek oktatásához, neveléséhez – emelte ki az elnök asszony.

Az alapkőletétel előtt Balogh Attila, az Ungi Református Egyházmegye esperese kért áldást a munkálatokra és az egybegyűltekre.

A község számára óriási jelentőségű fejlesztésért és a kárpátaljai oktatási intézmények érdekében végzett munkáért Eszeny lakosságának nevében Kovács Ferenc polgármester mondott köszönetet a magyar kormánynak és a KMPSZ-nek. Az ünnepséget a helyi óvodások műsora és a Komótos Együttes fellépése zárta.

Rehó Viktória