„Önök egy megvalósult álomnak a részei” – tanévzáró és diplomaátadó a Rákóczi-főiskolán

A hagyományoknak megfelelően a beregszászi református templomban került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) tanévzáró és diplomaátadó ünnepségére július 1-jén.

Az ünnepség a történelmi és nemzeti lobogók, a millenniumi zászló, valamint a főiskola zászlajának behozatalával vette kezdetét, melyeket a Salánki Íjászkör kuruc kori viseleteibe öltözött hallgatók helyeztek el a templomban. Ezután az egybegyűlteket Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkésze köszöntötte a Zsoltárok könyve 37. fejezetéből vett igeszakasszal.

Az intézmény tizennyolcadik diplomaátadóján tanévértékelő beszédében Orosz Ildikó rektor elmondta, hogy a 2018–2019-es tanév tavaszi szemeszterében 1210 hallgatója volt az intézménynek, akik közül összesen 228-an kapják kézhez okleveleiket. Aláhúzta, hogy az elmúlt évek során Ukrajnában tapasztalható magyarellenesség és nyomásgyakorlás ellenére a főiskola az elmúlt tanévben jelentős változáson esett át: bővült anyagi és műszaki bázisa, fejlesztések valósultak meg, szakokkal gazdagodott, illetve a hallgatók és a tanárok kiemelkedő sikereket értek el mind az ukrajnai, mind a magyarországi és nemzetközi tudományos színtereken.

Beszédében kiemelte, hogy több olyan munka is megjelent, amely bemutatja, hogyan épített a kárpátaljai magyarságból ellenséget az ukrán média és a magát tudósnak definiáló ukrán értelmiség. A magyarságot ért vegzálások addig is eljutottak, hogy tanárokat és diákokat idéztek be kihallgatásra az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai, azok tudományos publikációik és konferenciákon bemutatott előadásaik miatt. Köszönetet mondott a főiskola munkatársainak, akik a nehéz körülmények közepette is kitartottak, tanítottak és itthon maradtak. Végezetül a végzősökhöz szólt: „Azt kívánom, hogy merítsenek erőt az intézmény szellemiségéből, amit a nagy fejedelem, II. Rákóczi Ferenc jeligéje határoz meg: ne adják fel és mindig törekedjenek arra, hogy a világ jobb legyen!”

Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára ünnepi beszédében elmondta: bíznak abban, hogy elválaszthatják egymástól a Porosenko-éra intézkedéseit az új elnök, Volodimir Zelenszkij és a vezetés politikájától, s reményteljesen tekinthetünk az elkövetkező időkre a magyar–ukrán kapcsolatok normalizálódása kapcsán. Ehhez hozzáfűzte: „A magyar kormány továbbra is a magyar–ukrán kapcsolatok fejlesztésén fog munkálkodni, számítunk az újonnan megválasztott ukrán elnök pozitív szerepvállalására, hiszen Magyarország érdeke szomszédos országként egy stabil és fejlődő Ukrajna”.

„Az együttműködés közben is kérjük és elvárjuk Ukrajnától a kárpátaljai magyarok biztonságának garantálását, jogaik tiszteletben tartását, az anyanyelven való oktatás garantálását a bölcsődétől a felsőoktatásig, s a magyar nyelv használatának lehetőségét a mindennapi életben. Fontosnak tartjuk a magyar érdekképviselet megmaradását az ukrán Legfelső Tanácsban, ezzel is megőrizve a kárpátaljai magyarság lehetőségét érdekeinek képviseletére” – szögezte le Maruzsa Zoltán, majd hozzátette: bíznak abban, hogy az élet a nehézségek ellenére visszatérhet a megszokott kerékvágásba, s az együttműködést új alapokra helyezhetik Ukrajnával – ami mindenki érdeke. Ez az intézmény – a főiskola – az egyik legszebb példája annak, hogy mit érhetünk el a közös munka, a békés együttműködés során – mondta. Emlékeztet arra, hogy aki felkeresi a főiskolát, az egy európai színvonalú intézményt láthat, amely a kontinens bármely pontján megállná a helyét. Végezetül elismerését fejezte ki minden munkatársnak és a rektor asszonynak, akik „az elmúlt években Beregszászt felhelyezték a Kárpát-medencei magyar felsőoktatás térképére, és a régióban jegyzett intézményt hoztak létre”.

„Elértünk egy olyan pontra, amikor érdemes egy kicsit megállni és visszanézni, hiszen a diplomaosztó nemcsak arról szól, hogy jövőt építünk, hanem arról is, összegezzük: mit végeztünk és milyen körülmények között tettük azt” – mondta köszöntőjében Pölöskei Gáborné, Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériumának szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára, aki szerint a legfontosabb, hogy köszönetet tudjanak a végzősök mondani szüleik és tanáraik felé.

A továbbiakban a végzős hallgatók nevében Kiss Krisztina magyar szakos végzős diák szólt a jelenlévőkhöz. A végzősök fogadalmának szövegét Kinárov Krisztián földrajz szakos végzős hallgató olvasta elő diáktársainak. Ezt követően Orosz Ildikó és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke adták át a szakonként felvonuló végzősök diplomáit. Majd a Pallas Athéné Domus Educationis (PADE) Alapítvány, a Nyíregyházi Egyetem és a II. RF KMF 2019-es évi Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíjainak átadása következett az Ukrajnában nem akkreditált gazdálkodási szak hallgatóinak. Az okleveleket Dubéczi Zoltán, a PADE Alapítvány elnöke, Kósáné Bilanics Ágnes, a Nyíregyházi Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének vezetője, Orosz Ildikó és Brenzovics László adták át.

Az ismert diákhimnusz közös eléneklése után Brenzovics László képviselőjelölt szólt a friss diplomásokhoz: „Önök egy megvalósult álomnak a részei, ugyanis mi az intézmény alapításakor arról álmodtunk, hogy a kárpátaljai magyarság maradjon meg szülőföldjén, legyenek oktatási intézményeink, legyen egy főiskolánk, […] s ennek lesz egy lelkülete, egy olyan ereje, amely kisugároz az egész kárpátaljai magyarságra s az egész magyar nemzetre” – fogalmazott, majd hozzátette: álmodják ezt az álmot ők is tovább.

A diplomaátadó zárásaként a történelmi egyházak képviselői kértek áldást a friss diplomásokra.

Csuha Alexandra