Több mint száz gyerek táborozott Izsnyétén

„Aki szomjúhozik, jöjjön hozzám és igyék…”

Június utolsó hetében gyerektábort szervezett Izsnyétén a helyi református gyülekezet a KMKSZ helyi alapszervezete, valamint a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének támogatásával. A tábor zárására június 30-án vasárnap került sor az istentisztelet végén.

Máté Richárd lelkipásztor Ézsaiás könyvének 55. fejezetéből szolgált. Elmondta, hogy amikor a próféta hangja szól, Isten mindig valami fontosat akar mondani. Az elmúlt héten Isten magához hívta a gyerekeket, s most azt üzeni nekünk, felnőtteknek is, hogy jöjjünk hozzá bátran, igyunk az élő vízből. Napjainkban mindenért fizetni kell, s megszoktuk, hogy ami ingyenes, az gyakran értéktelen vagy rossz. Az élő víz azonban ingyen van, de nem azért, mert kevésbé értékes, hanem mert mi, emberek azt nem tudnánk megfizetni. Üdvösségünkért Jézus vérével fizetett a kereszten, ami a legdrágább fizetség. Figyeljünk Isten felhívására, és éljünk az élő vízzel – hangzott el a prédikációban.

A táborban részt vevő gyerekek rövid műsorral is készültek a gyülekezet számára. Összeállításukban igéket mondtak és keresztyén énekeket énekeltek. A műsor után értékes ajándékokkal gazdagodtak a gyerekek, melyeket az egész heti helytállásért kaptak. Mészár Csilla hitoktató elmondta, hogy a hét folyamán külön korcsoportokban foglalkoztak gyerekek, az igei alkalmak és éneklés mellett kézműves-foglalkozásokra is sor került. Volt olyan nap, amikor 150 gyerek is eljött a parókián megrendezett táborba, mindehhez kellettek a segítő kezek is. A 15–20 segítő között voltak szülők, gyülekezeti tagok, de a konfirmandusok is. A sikeres szervezésért, támogatásért mindenekelőtt dicséret illeti a mindenható Istent. A szervezők köszönetet mondanak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek.

T.J.