A 73. számú kárpátaljai választókerületben az úgynevezett „klónok” piszkos technológiáját vetették be Brenzovics László ellen

Ahogy a Központi Választási Bizottság (CVK) honlapjáról ismertté vált, Kárpátalján megjelent az első teljesen azonos nevű „hasonmás”. A mocskos technológiát a 73-as számú egyéni választókerületben (Beregszász, Nagyszőlősi járás, a Beregszászi és az Ilosvai járások egy része) alkalmazták.

A mai napig 4 jelöltet regisztráltak be ott, és kettejük neve teljesen megegyezik: Vaszil Ivanovics Brenzovics.

Az egyikük Brenzovics László (Vaszil Ivanovics) – Ukrajna népképviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) civil szervezet vezetője – 1964. április 25-én született Kárpátalján, a beregszászi járási Zápszony községben.

A másik Brenzovics Vaszil Ivanovics – ideiglenesen munkanélküli, a Nagybereznai járási (Veliki Bereznij) Havasköz (Ljuta) községi lakosa. 1977. október 12-én született Havasköz faluban, középiskolai végezettséget szerzett, párton kívüli.

Az első Brenozvics László (Vaszil Brenzovics) – népképviselő, a KMKSZ elnöke közismert Kárpátalján. Emlékeztetőül, a Kárpáti Közvélemény-kutatási Központ legfrissebb szociológiai felmérése szerint a 73-as választókerületben épp ő vezet, 39,9% -os népszerűségi mutatóval.

Ezzel szemben a másik, vele azonos vezeték-, kereszt- és apai utónevet viselő jelölt személye kevésbé ismert. Legalábbis a Google kereső nem ad semmilyen információt erről a személyről. Ezért a Karpatszkij Objektiv című hetilap újságírói úgy döntöttek, felkeresik őt a lakóhelyén, a nagybereznai Havasközön, hogy többet tudjanak meg a népképviselő-jelöltről.

Először is meg kell jegyezni, hogy felhívtuk telefonon a képviselő-jelöltet, és felajánlottuk, hogy interjút készítünk vele, de elkerülte a választ, mondván, hogy később visszahív. Aztán viszont kikapcsolta a telefonját. Amikor Havasköz faluban a régi, elhagyatott ház küszöbére léptünk, amely törött ablakokkal és piszkos udvarral fogadott, felmerült bennünk a gondolat, hogy összekevertük a címet, és itt senki sem lakik. Azonban a lustán ugató kutya mégis meggyőzött bennünket arról, hogy valaki csak eteti őt. Hosszú ideig kopogtunk az ajtón, de sajnos, senki sem jött ki.

Úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük a szomszédokat és szinte azonnal belebotlottunk a már említett képviselő-jelölt feleségébe. A nem túl barátságos nő megtudva, hogy miről van szó, igyekezett megszabadulni az újságíróktól, és megpróbált meggyőzni bennünket arról, hogy nem tud semmit, mert már egy éve nem beszél a hites urával. Ezt követően, bement a házba, és bizonytalanul kijelentette, a férje nincs otthon, és állítólag nem tudja, hogy hol van. A népképviselői jelöléséről, állítólag, úgyszintén nem tud semmit.

Még inkább meglepődve fogadták a hírt a népképviselő jelöléséről a szomszédok. Az emberek elképedtek, nem értették, hogyan lehetséges ez. Mert szerintük a szomszédnak nincs sem végzettsége, sem munkája, rossz családapa és gyakran italozik. Az egyik szomszédja elmondta, hogy kénytelen volt kifizetni a népképviselő-jelölt helyett a villanyáram-tartozását, mert a szolgáltató azzal fenyegetőzött, hogy miatta kikapcsolja az áramot az egész utcában. Ezt hallva egy másik idős asszony kijelentette, hogy rendszeresen vásárol élelmiszert a népképviselő-jelölt gyerekeinek, hogy azok ne éhezzenek. Megtudva, hogy a jelöltnek közel 42 ezer hrivnyát kellett befizetnie letétként, nem tudták véka alá rejteni indulataikat és azt kérdezték: „Honnan volt neki ennyi pénze?”

A falubeliek nem értették, hogy mi az ügy lényege, de megkérdezték, hogyan lehetséges ez az államunkban? Mi a magunk részéről elmagyaráztuk az embereknek a klónok technológiájának lényegét a választásokon, és azt a tényt, hogy a törvény elvileg Ukrajna lehetővé teszi a népképviselői jelöltséget minden olyan állampolgára számára, aki elérte a megfelelő életkort, az elmúlt 5 évben az ország területén él, és jogaiban nem korlátozott. Ekkor a már általunk említett idős szomszéd néninek eszébe jutott, hogy körülbelül két héttel ezelőtt a havasközi Vaszil Brenzovicsot meglátogatta néhány tisztes külsejű ember, akik egy drága terepjárón érkeztek. Azt is elmondta, úgy tudja, hogy a szomszédja nemrég kapott valahonnan 50 000 hrivnyát. Úgyszintén hoztak neki termékcsomagokat is. Ezután szépen felöltöztették, és valahová elszállították, majd bizonyos idő elteltével visszahozták. Mindezekről szólva a nő nagyon kérte, hogy ne közöljük a nevét, és ne készítsünk róla videófelvételt.

Érdemes külön említést tenni a fent említett jelölt programjáról, amely néhány ponton nyílt trollkodásnak tűnik. Nos, a programjában olyan pontok találhatók, mint: megszüntetni a szeszesitalok jövedéki adóját Kárpátalján, eltörölni a közüzemi díjakat, stb. A Bírósági Döntések Egységes Állami Nyilvántartásának honlapján olyan információt találtunk, hogy egy személyt, aki ugyanazon a címen él, mint a havasközi Vaszil Brenzovics, 2017-ben bűncselekmény elkövetése miatt elítélte a Nagybereznai Járási Bíróság. Azonban a férfi nem került börtönbe, mert feltételes büntetést kapott. Az egyelőre nem ismert, hogy az adott bírósági ítélet magára a népképviselő-jelöltre vonatkozik, vagy valakire a rokonai, esetleg a lakótársai közül.

A szomszédok elbeszéléseiből még sok más érdekes részletet is megtudhattak az újságírók a népképviselő-jelölt életéről, de úgy gondoltuk, ezeket nem szükséges nyilvánosságra hozni, mivel a fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy ez a személy egyszerűen Brenzovics László (Vaszil Brenzovics) klónja a 73-as számú választókerületben.

A klónok technológiája nyilván olyan régi, mint maga a választás. A népszerű jelölttől való szavazatelvonások klasszikus rendszerét sokszor használták Ukrajnában, közte Kárpátalján is. Sajnos el kell ismerni, hogy szinte mindig zökkenőmentesen működik. Ennek az elmúlt elnökválasztás az egyik legszembetűnőbb példája, amikor a Julija Timosenkoval azonos nevű jelölt több mint 117 ezer szavazatot vont el tőle, ami körülbelül 0,62%-ot tesz ki. Érdemes felidézni továbbá arra, hogy 2002-ben a 73-as körzetben az akkori népképviselő-jelölt Kovács Miklós, a KMKSZ akkori elnöke ellen sikeresen alkalmazták ugyanazt a technológiát. Egy azonos nevű embert indítottak ellene, akinek akkor megszerezte a voksok 8,04%-át (kb. 7000 szavazatot), míg a Kovács Miklós győzelméhez csak mintegy 400 szavazat hiányzott. Az előzetes számítások szerint még így is nyer. De az ellenfelei néhány más módszert is bevetettek, és néhány napon belül abban a négy szavazókörzetben, ahol Kovács Miklós a legtöbb szavazatot kapta, a választásokat érvénytelennek nyilvánították. És a szavazatok újraszámlálása után az ellenfele csupán 0,33%-os különbséggel nyert. Nem szükséges megmagyarázni, hogy ebben a kulcsszerepet a klónja játszotta.

Sajnos, ismerve ezt a technológiát, a jogalkotók a mai napig nem találtak ki semmit a megelőzésére. A hatékonyságát figyelembe véve ez a tisztességtelen, mocskos technológia azonban olyan szélsőséges esetben kerül felhasználásra, amikor az a jelölt, aki ellen irányul, nagy eséllyel nyerne. Végtére is, az ilyen tisztességtelen játék végül arra is árnyékot vet, aki megrendelte az akciót. És a megrendelő könnyen megtalálható, mivel általában annak a jelöltnek a fő ellenfele, akivel szemben a klónt indítják. Érdemes megjegyezni, hogy ugyanabban a választókerületben indul Pavlo Baloga is az Egységes Centrum (Jedinij Centr) Pártból és Vladiszlav Poljak vállalkozó. Egyébként, a közvélemény-kutatást végző Kárpáti Közvélemény-kutatási Központ adatai szerint, amelyet a 73-as választókerületben május 30–31-én folytattak le, a Brenzovics László (39,9%) után a második helyen Ivan Baloga (EC Párt) szerepelt 16,4%-os támogatással, a harmadik pedig Vladiszlav Poljak – 15,2%.

Nos, ilyen népszerűséggel a háttérben, nem félve a tekintélyvesztéstől, valaki a jelöltek közül mégis belevágott a piszkos technológia alkalmazásába. Miért félnek így Brenzovics Lászlótól ebben a kerületben?

Brenzovics László (1964-es születésű) – Ukrajna népképviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Először nagy támogatottsággal rendelkezik a kárpátaljai magyarok körében. A 73-as kerületben pedig sok magyar él, de nem alkotnak többséget, mint egyetlen más választókerületben sem. Ugyanakkor itt él a legtöbb magyar választópolgár. Mint ismeretes, a KMKSZ nagyon sokat tesz az egyszerű kárpátaljaiak életének javítása érdekében. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség széles körű tevékenysége nemcsak ebben a kerületben, hanem egész megyében is jól ismert. A magyar alapítványok hatalmas programjairól beszélünk: 39 orvosi rendelő felújítása Kárpátalján, közel száz óvoda, iskola, kórház stb. Sok helyen ezek a szociális intézményeket már a bezárás fenyegette, mert szörnyű állapotban voltak. Tegyük hozzá a régió kisvállalkozásainak a támogatását az Egán Ede Alapítvány végzi, amely már több ezer támogatást nyújtott a kárpátaljai vállalkozóknak. Az alap tevékenységéből adódóan a kárpátaljai vállalkozások száma 3000-rel nőtt, több száz hektár ültetvény jelent meg, sok traktort és egyéb mezőgazdasági gépet vásároltak. Ezeknek köszönhetően megnövekedtek az adóbevételek a helyi költségvetésekben.

A KMKSZ tevékenységét minden kárpátaljai jól ismeri. És ahogyan ez a korábbi helyhatósági választásokon is volt, a szervezetet képviselő jelölteket nemcsak a magyarok, hanem sok ukrán és a megyében élő más nemzetiségű polgára is támogatja. Ennek eredményeként Brenzovics Lászlónak valóban nagy esélye van arra, hogy nyerjen ebben az egyéni választókerületben. És a senki által sem ismert klónja csak arra szolgál, hogy a szavazatok elvonásával csökkentse az esélyeit.

Ruszlan Fatula/RV