Pünkösd napját ünnepelték Zápszonyban

Június 9-én immár hetedik alkalommal szervezte meg a mára hagyománnyá vált pünkösdi ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Zápszonyi Alapszervezete. Az alkalomnak helyet adó kultúrházat hamar megtöltötte a község apraja-nagyja. Az alapszervezet fontosnak tartja a magyar népszokások és hagyományok őrzését, ehhez kapcsolódik ezen alkalom is.

A megjelenteket elsőként Csatáry Zsolt helyi alapszervezeti elnök köszöntötte. Ünnepi beszédének kezdetén felidézte a pünkösd lényegét: „A pünkösdöt a keresztény egyház születésének is tartják. […] Az első pünkösdkor a szomorúság örömre változott, s ennek részesei lehetünk ma is, amikor összegyűlünk községünk kultúrházában, hogy együtt ünnepeljük meg piros pünkösd napját” – húzta alá.

Szántó Edit, a KMKSZ Bátyúi Alapszervezetének elnöke örömét fejezte ki az egybegyűltek magas létszámát illetően, ami bizonyítékul szolgál: a kárpátaljai magyarság összetartó közösség. Köszöntőjében aláhúzta, hogy pünkösd ünnepén „valóban kiárad Isten szent igéje, s ekkor lelkünk is ünneplőbe öltözik”.

Az ünnepi műsor a zápszonyi református gyülekezet énekkarának előadásával kezdődött. A bevezető énekeket követően a meghívott vendégek szóltak a jelenlévőkhöz.

„Kárpátalja nemcsak természeti kincsekben gazdag, hanem kulturális műsorokban is” – kezdte köszöntőjét dr. Erdei Péter beregszászi magyar konzul, aki lélekmelengető összejövetelnek nevezte a zápszonyi eseményt. „Kárpátalján magyarnak lenni mostanában elég nehéz, ezért is fontos, hogy lélekben erősek legyenek, mert csak így tudnak a problémákon túllendülni” – szögezte le, s hozzátette: ehhez szükséges az erős anyaország is, amely támogatásáról biztosítja az itt élő magyar közösséget is. „Jó látni, hogy a magyarság összetart, hiszen ez kell ahhoz, hogy hallassák a hangjukat” – mondta.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, a Legfelső Tanács képviselője a szülőföldön való megmaradást és boldogulást hangsúlyozta ki köszöntőjében, amelynek részét képezik az olyan ünnepi alkalmak, amelyek összehozzák és még jobban összekovácsolják a közösséget.

„A lélek szétáradása közöttünk azt szolgálja, hogy egyek legyünk szeretetben és hitben” – emelte ki Bacskai László polgármester. Orosz Zsolt, a község lelkipásztora egy igeszakasszal köszöntötte a jelenlévőket.

A köszöntőket követően a Zápszonyi Fecske Óvoda egyik csoportja lépett színpadra. A kisgyerekek verses-táncos műsorát hosszú tapssal jutalmazta a közönség. A Zápszonyi Általános Iskola művészeti csoportja szintén zenés-táncos produkciókat adott elő. A Bátyúi Együtt Nyugdíjasklub tagjai hozták a megszokott formájukat: az ünnep lényegét megragadva mutatták be szórakoztató, humoros előadásukat – s a nézők többszöri visszatapsolása jelezte számukra: folytassák azt, amit képviselnek. A bátyúi Ararát együttes előadásában dicsőítő dalokat hallottak a jelenlévők. Az est szeretetvendégséggel zárult.

Csuha Alexandra