A KMKSZ Választmányának nyilatkozata

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Választmánya rendkívül sajnálatosnak tartja, hogy az erőfeszítések ellenére továbbra sem sikerült elérni az illetékeseknél a törvényi előírásoknak megfelelően garantált magyar többségű választókörzet kialakítását. A még 2012-ben létrehozott és máig alkalmazott körzetfelosztás, mely a tömbmagyar vidéket három választókerületre osztja, szinte teljesen ellehetetleníti a magyarság képviselőjének a Legfelső Tanácsba történő bejutását. Elutasítjuk a magyar többségű választókörzet kapcsán folytatott hisztérikus médiareakciót és magyarellenes hangulatkeltést. Úgy véljük, az európai demokratikus jogállamiság megteremtésének alapfeltétele, hogy ne csak papíron legyenek lefektetve a kisebbségek védelmét és megmaradását elősegítő jogok, hanem a gyakorlatban is alkalmazzák azokat. A kárpátaljai magyarság európai gondolkodású, törvénytisztelő nemzeti kisebbség, mindvégig lojális volt az ukrán államhoz. Kisebbségi jogainak érvényesülését most is a törvényeknek megfelelően kívánja elérni, így az Ukrajnában 2019. július 21-én tartandó előrehozott parlamenti választáson – a jelenlegi kedvezőtlen feltételek ellenére – Szövetségünk önállóan indítja jelöltjeit a magyarság által is lakott körzetekben. Számunkra fontos a kárpátaljai magyarság érdekeinek parlamenti képviselete, ezért arra kérünk minden honfitársunkat, hogy vegyen részt a közelgő választáson, menjen el szavazni! El kell érnünk, hogy a jövőben olyan döntések szülessenek, melyek megszüntetik a magyarok üldözését és jogfosztottságát, megoldást nyújtanak a kárpátaljai magyarság problémáira, elvárásaink szerint rendezik a magyar oktatás, a magyar nyelvhasználat, a kettős állampolgárság kérdését, a képviseleti rendszer és a közigazgatási reform problémáit.

A KMKSZ megvizsgálta az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség választási együttműködésről szóló javaslatát, Szövetségünk indítványozza a további együttműködési tárgyalások mihamarabbi lefolytatását. Támogatjuk egy megfelelő garanciákat nyújtó együttműködési megállapodás megkötését.

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy nem történtek változások a magyarság ellen irányuló vegzálások terén. Felháborítónak tartjuk, hogy tovább folytatódik az „Egán Ede” Gazdaságfejlesztési Központ” és Jótékonysági Alapítvány ellen szeparatizmus gyanúja miatt indított eljárás. Elítéljük, hogy továbbra is listázzák a magyar képviselőket, és akadályozzák határon történő átkelésüket, mélységesen felháborító, hogy az utcákon és közterületeken próbálják meg begyűjteni a hadkiegészítő parancsnokság munkatársai rendkívül méltatlan módon erőszakosan a hadköteles fiatalokat.

A nemrég lezajlott elnökválasztáson a magyarlakta településeken a szavazók több mint 90%-a a változásra szavazott annak reményében, hogy az új elnök, az elődjével ellentétben, nem folytat majd magyarellenes politikát. Mindnyájunk érdeke, hogy Ukrajna olyan demokratikus jogállammá váljon, ahol valóban tiszteletben tartják a nemzetiségek jogait.

Rendkívül aggasztónak tartjuk a nagymuzsalyi aranybánya kapcsán kialakult helyzetet, valamint a bánya területéről a szomszédos Mezővári határába átszállított szennyezett kőzettörmelék rendezetlen ügyét. Az ökológiai katasztrófa megakadályozása és a helyzet mielőbbi rendezése érdekében ukrán–magyar államfői találkozó mielőbbi megtartását javasoljuk. A földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan az adott probléma mind két országra veszélyt jelent. Úgy véljük, a magas szintű államfői találkozó megoldást és garanciát jelenthet az évek óta gondot jelentő bánya ügyében, és lehetőséget teremtene egyéb, a két országot egyaránt érintő ökológiai kérdés felvetésére és megvitatására is.

Beregszász, 2019. június 8.