Folytatják a KMKSZ-székház robbantói ügyének tárgyalását

Az Ungvári Városi-járási Bíróságon szerdán, május 22-én délután került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen robbantásos merényletet elkövető két vádlott ügyének tárgyalására.

Valamennyi résztvevő megjelent a tanácskozóteremben, viszont egyetlen beidézett tanú sem jött el. Ezzel kapcsolatban megoszlik a felek véleménye. A védőügyvédek szerint nem megfelelő módon értesítik a tanúkat, előfordul, hogy azok nem kapják meg időben az idézést, illetve nem alkalmaznak elővezetést azokkal szemben, akik kétszer nem jelentek meg. Az illetékesek állítják, hogy minden egyes személyt a törvény által meghatározott módon tájékoztatnak a tárgyalásokra történő beidézésről. Postai úton, ajánlott levélben küldik ki a bíróság előtti megjelenésre való felhívást, amelyben feltüntetik az eljáró bíróságot, a bírósági ügyszámot, a felek nevét, a per tárgyát, valamint a kitűzött tárgyalás idejét és helyét. Az idézésben a címzettet figyelmeztetik a meg nem jelenés következményeire (bírságolás vagy elővezetés lehetősége). Ennek ellenére az elmúlt időszakban csupán 1 (!) tanút hallgatott ki a bíróság. Az egyes tárgyalásokra megjelentek ugyan néhányan, de olyankor vagy elmaradt az ülés, vagy olyan nagy csúszással vette kezdetét, amit a tanú munkaköri kötelességei teljesítése miatt már nem tudott megvárni.

A testület ismét úgy döntött, hogy áttér az írásos bizonyítékok vizsgálatára. Ezek meghallgatása során mindkét vádlott – K. Volodimir és B. Olekszandr – ügyvédje különböző megjegyzéseket tett az okmányok összeállításának idejével, körülményeivel kapcsolatban. Véleményük szerint a dokumentumok egy része a büntetőeljárás lefolytatására vonatkozó előírások megsértésével lett összeállítva. Az ügyész ezzel az állásponttal nem értett egyet és kijelentette, hogy az ügy anyagában található valamennyi írásos okiratot a hatályos ukrajnai törvények szerint állítottak össze.

Végül az ügyész a tárgyalás berekesztését kérte, mondván, hogy 17 órakor (kijevi idő szerint) lejár a munkaideje. A bírói testület helyt adott a keresetnek. Az ülést a tervek szerint június 10-én, hétfőn folytatják, amikor újra visszatérnek a tanúk kihallgatásához, illetve, amennyiben ismételten nem jelenik meg senki, vagy kis számban lesznek jelen a tanúk, akkor folytatják az írásos bizonyítékok további vizsgálatát.

Rehó Viktória