Rendhagyó Bartók Béla-emlékkoncert Nagyszőlősön

„Ha május, akkor Bartók”

Május 17–18-án A számvitel és pénzügy tudományok hatása a gazdasági folyamatok fejlődésére címmel nemzetközi gazdaságtudományi konferenciára került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF), a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és Magyarország Beregszászi Konzulátusának közös szervezésében a beregszászi főiskolán. A rendezvény apropója, hogy 2019-ben ünneplik a közgazdasági Nobel-díj első odaítélésének 50. évfordulóját.

A közgazdasági Nobel-díjat 1968-ban a Svéd Nemzeti Bank alapította fennállásának 300. évfordulója alkalmából. Célja a közgazdasági tudományok terén elért eredmények elismerése volt, és mindezt a Nobel-díjak kiegészítéseként kívánták elérni. A díjat első ízben 1969-ben, ötven éve ítélték oda. Alapítása jelzi a gazdaságtudományok fontos szerepét a társadalmi folyamatok fejlődésében.

A konferenciát dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora, a rendezvény házigazdája nyitotta meg. Köszöntőjében örömét fejezte ki, amiért a főiskola lehetőséget és helyet tudott biztosítani a nemzetközi rendezvénynek. „A XXI. század problémája főleg Közép- és Kelet-Európában az, hogy tudunk-e élni, vagy csak túlélésre vagyunk kitalálva, és állandóan harcolunk? Mi Ukrajnában – legalábbis már harminc éve – megpróbálunk túlélni ahelyett, hogy élnénk. Pedig jobb színvonalon szeretnénk ezt tenni. Ehhez elsősorban arra van szükség, hogy a gazdaság kifehéredjen” – emelte ki, majd hozzátette, hogy azt kívánja a konferencia résztvevőinek, hogy találjanak lehetőségeket arra, hogy ez a folyamat elinduljon annak érdekében, hogy a következő generáció ne csak túléljen, hanem éljen is.

Dr. Péti Márton, az NSKI elnökhelyettese tolmácsolta Szász Jenő elnök üdvözletét. „Az elmúlt száz évben a Nobel-díj vált a legrangosabb elismeréssé, amit egy tudós kaphat élete során, amellyel a Svéd Királyi Tudományos Akadémia nemcsak személyeket, díjazottakat választ, hanem értékeket közvetít, így döntésével alakítja is a világ szemléletmódját” – kezdte beszédét Péti Márton, aki elmondta, hogy a magyarok büszkék magas számú magyar díjazottjaikra, köztük a beregszászi felmenőkkel rendelkező Milton Friedmanra, akit 1976-ban a fogyasztás elemzéséhez, a pénztörténethez és pénzelmélethez való hozzájárulásáért, valamint a stabilizációs politika összetettségének bemutatásáért részesítettek közgazdasági Nobel-díjban.

„A mai esemény is bizonyság arra, hogy a kis közösség is hozzá tud járulni az egész magyarság kulturális és tudományos teljesítményéhez” – húzta alá az elnökhelyettes. A kisebbségi közösségek felkarolása és törekvéseikben való támogatása fontos ahhoz, hogy a térség következő Nobel-díjas szülöttje már itt is éljen, itt is alkosson, és ne távoli országokban találja meg a számításait. „A Nemzetstratégiai Kutatóintézet feladata a szülőföldjükön élő külhoni magyar nemzettársak megmaradásának és gyarapításának elősegítése a magyar kormány számára megfogalmazott javaslatok által” – szögezte le.

Köszöntötte a megjelenteket Beke Mihály András beregszászi magyar első beosztott konzul, aki eredményes tanácskozást kívánt a résztvevőknek.

A köszöntőket követően kezdetét vették a plenáris előadások, melyek keretében dr. prof. Natalija Vnukova, a Szemen Kuznec Harkovi Nemzeti Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetője, Ukrajna érdemes közgazdásza Simon Kuznec Nobel-díjas közgazdász szerepe a számvitel és pénzügyek fejlődésében, dr. Bali János, az NSKI kutatási, stratégiai és koordinációs igazgatója A gazdaság antropológiája. Kárpát-medencei példák a gazdaság újszerű társadalomtudományi megközelítésére, dr. prof. Szerhij Lehencsuk, a Zsitomiri Állami Egyetem tanszékvezetője A pénzügyi számvitel szerepének alakulása a gazdasági fejlődés feltételrendszerében és dr. Hegedűs Mihály, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara alelnöke A digitalizáció, avagy az ipar 4.0 hatása a könyvvizsgálatra címmel tartott előadást.

A plenáris előadások után három szekcióülésen zajlottak előadások három témakörben: a számvitel és auditálás jelene és jövője, pénzügyi és gazdasági fejlődés napjainkban, valamint Kárpát-medencei gazdasági és pénzügyi kutatások témában. A konferencia kirándulással zárult.

CsA