Pályázati felhívás az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója tiszteletére

A Múzeum 1956 Emlékére Alapítvány jogutóda, a Magyar Állatorvosok Világszervezete pályázatot hirdet egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók számára az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója tiszteletére

A pályázat célja:

A fiatalokban felkelteni, ébren tartani és elmélyíteni az 1956-os nemzeti forradalom és szabadságharc története és szellemisége iránti érdeklődést. Az Alapítvány ezzel a pályázatával is elő kívánja segíteni, hogy 1956 történelmi szerepének ismerete és megítélése méltó helyet foglaljon el az utókor emlékezetében.

A pályázók köre: egyetemi, főiskolai, középiskolai és általános iskolai hallgatók, határainkon innen és túl.

A pályázat témája: A pályázók mutassák be, ábrázolják a forradalom és szabadságharc előzményeit, a kiváltó okokat. Mutassák be a városiak és a vidékiek, a fiatalok és az idősebbek, a kiszolgáltatottak és a hatalmon lévők életét, helyzetét. Szólaltassanak meg tanúkat, leszármazottakat, emlékezőket, keressenek neves és „egyszerű” embereket, kutassanak fel dokumentumokat, írásokat és képeket. A pályamunkákból rajzolódjon ki az a helyzet, az a kép, váljon érzékelhető az a légkör, amely 1956 eseményeihez vezetett.

A pályázat címe: Mi vezetett 1956-hoz?

A pályamunkák beérkezési határideje: 2019. szeptember 30.

A pályázatra jelentkezni a mavsz@t-online.hu illetve a bognar.nandor9@upcmail.hu e-mail címeken lehet, a jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A dolgozatokat e-mailen és nyomtatott formában a Magyar Állatorvosok Világszervezete 1078 Budapest, István u. 2. címre kell eljuttatni. Az írás nyelve magyar, terjedelme ne haladja meg az A4-es papíron, 14 pontos betűvel írt 20 oldalt. A beküldött anyagokat történészekből, irodalmárokból, a témakörrel foglalkozó újságírókból álló zsűri értékeli és rangsorolja. Eredményhirdetés és a pályadíjak átadása a budapesti II. kerületi ünnepi megemlékezésen lesz. Az ünnepség pontos helyszínéről és időpontjáról a pályázóknak értesítést küldünk. Az Alapítvány a legjobbnak ítélt pályamunkákat könyv alakban is megjelenteti, ennek részleteiről az érintettek a későbbiek folyamán értesítést kapnak.

Pályadíjak:

  1. díj 150 ezer Ft
  2. díj 100 ezer Ft
  3. díj 50 ezer Ft

A díjak mértéke időközben változhat — tervezzük a kategóriánkénti díjazást – a beérkező pályázati támogatásoktól függően.

További tájékoztatás kérhető dr. Szieberth Istvántól (36-30-231-1652 telefonon), Bognár Nándortól (36-70-380-5011), vagy a megadott e-mail címen.

Honlapunk: www.mavsz.com, a pályázattal kapcsolatos ismeretek a főoldal Múzeum 56 soron találhatók.

Budapest, 2019. május 2.