Nyílt levél Petro Porosenkónak

Petro Porosenkónak,
Ukrajna elnökének

 

Tisztelt Petro Olekszijovics!

 

A magyar nemzetiségi kisebbség felháborítónak tartja, hogy Ukrajna Legfelső Tanácsa elfogadta az ukrán mint államnyelv működéséről szóló törvényt. A jogszabály kötelező jelleggel írja elő az államnyelv kizárólagos alkalmazását a közélet szinte valamennyi szférájában, beleértve az oktatást, a médiát, a gazdaságot, a politikát és a kultúrát, kirekesztve minden más nyelv használatának lehetőségét a közéleti érintkezésben. A törvény nemcsak a nemzetiségi kisebbségek nyelveinek nyilvános térben történő használatát lehetetleníti el, hanem büntetést helyez kilátásba a nyelvi szabályok megsértői számára is, szembe menve Ukrajna hatályos alkotmányával és az ukrán állam által felvállalt számos nemzetközi kötelezettséggel.

Úgy véljük, az Ukrajna Legfelső Tanácsa által az ukrán mint államnyelv működéséről elfogadott törvény diszkriminatív, alapjaiban sérti Ukrajna állampolgárainak emberi jogait, gyökeresen korlátozza az ukrajnai nemzetiségi kisebbségek szabad anyanyelvhasználatát, tovább fokozza Ukrajnában mind a belpolitikai, mind a külpolitikai feszültséget. A törvény ugyancsak ellentmond Ukrajna európai és euroatlanti integrációs törekvéseinek.

A vázoltakból adódóan arra kérjük Önt mint Ukrajna Alkotmányának a letéteményesét, hogy ne írja alá ezt a törvényt.

 

 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke

Zubánics László, az UMDSZ elnöke