A KMKSZ és az UMDSZ nyilatkozata az ukrán, mint államnyelv használatáról elfogadott törvénnyel kapcsolatban

Az ukránnak, mint államnyelvnek a funkcionálásáról szóló törvény, kötelező erővel írja elő az államnyelv kizárólagos használatát a közélet szinte minden területén, beleértve a közoktatást, a sajtó és hírközlés, valamint a gazdasági, politikai és kulturális tevékenységek szféráit is, ezzel gyakorlatilag kizárva bármely más nyelvnek a társadalmi érintkezésben való használatának a lehetőségét. Mint állampolgári kötelezettséget határozza meg az ukrán nyelv ismeretét, gyakorlatilag bármilyen kinevezessél és megválasztással járó közhivatal, illetve méltóság elnyerésének alapfeltételéül szabja az ukrán nyelv tudását. Intézményrendszert hoz létre az előirt szabályok betártatására, annak megsértését hivatalvesztéssel, illetve bírságokkal torolja meg.

Ily módon, e törvény nem csak ellehetetleníti a nemzeti és nyelvi kisebbségek nyelveinek a közösségi térben való használatát, de még büntetést is kilátásba helyez e szabályok megsértői számára, ezzel ellentmond az ország hatályos Alkotmányának és számos nemzetközi kötelezettségvállalásának is.

Úgy véljük, hogy az elfogadott törvény diszkriminatív jellegű, mely alapjaiban sérti az ország polgárainak emberi jogait, drasztikusan tovább szűkíti az Ukrajnában élő nemzetiségeknek az anyanyelv használatával kapcsolatos jogait, tovább gerjeszti a feszültséget bel- és külpolitikai vonatkozásban egyaránt. Ellentmond az ország Európa Uniós és Euro-atlanti integrációs törekvéseinek.

Ungvár, 2019. április 25.