El fogják szállítani Mezővári határából az odahordott szennyező hulladékot

Április 18-án 17 órai kezdettel falugyűlést tartottak Mezőváriban abból az okból kifolyólag, hogy a falu határában napelemfarmot létesíteni kívánó beruházó minél hamarabb takarítsa el az általa odahordott – a napelemtelephez vezető út alapjául szolgáló, a nagymuzsalyi aranybányából származó, nehézfémekkel szennyezett – meddőkőzetet és hulladékot. Az eseményen jelen volt Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, ukrajnai magyar parlamenti képviselő, Péter Csaba, a Kárpátaljai Megyei Tanács magyar frakciójának a képviselője, Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Ivan Csejpes, a beruházás fővállalkozója és Salamon Elemér, Mezővári polgármestere.

Lapunkban korábban már beszámoltunk arról, hogy a beregszászi járási Mezőváriban egy befektető 28 hektáron napelemtelepet létesít. A telephez vezető mezei úton is elkezdődtek a munkálatok, csakhogy ehhez a muzsalyi aranybánya meddőhányóiból szállították a köztudottan nehézfémekkel szennyezett kőzetanyagot. A mezővári lakosság április 4-én útlezárással tiltakozott, így próbálták a szerintük egészségre káros anyagnak a falu határába történő szállítását megakadályozni. Közben több helyről is mintát vettek a 1,5 kilométeren már elterített anyagból, amelyet eljuttattak a Nagybaktai Mezőgazdasági Kísérleti Állomás talajtani laboratóriumába és Magyarországra, a nyíregyházai SGS Hungária Kft. laboratóriumába is. A két vizsgálat eredménye – kisebb eltérésekkel – megegyezik abban, hogy a muzsalyi meddőhányóból teherautókkal Mezőváriba szállított kőzettörmelék az egészségügyi határértéknél magasabb arányban tartalmaz káros anyagokat, például ólmot és cinket, ami az esővízzel a talajba szivárogva károsíthatja a falu lakóinak egészségét, hisz a községben a talajvízkutakból nyert vizet isszák az emberek.

Az esetet követően Brenzovics László a KMKSZ nevében a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, ezen belül Hennagyij Moszkalhoz, Kárpátalja kormányzójához, illetve Ukrajna ökológiai és természeti erőforrásainak miniszteréhez, Osztap Szemerakhoz fordult azzal a kéréssel, hogy vizsgálják ki az aranybányából származó és az út alapjául szolgáló hulladék jellegét, illetve míg a vizsgálat tart, állítsák le a beruházást, valamint ne adjanak engedélyt a hulladék behozatalára a település területére.

Április 12-én a független laborvizsgálatok eredményének ismeretében soron kívüli tanács­ülést hívott össze Salamon Elemér, Mezővári polgármestere. A tanácsülésen jelen volt Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke és Ficaj László, Nagymuzsaly polgármestere is, valamint Mezővári két járási képviselője, Bakó Rudolf és Márku Sándor. A Mezővári Községi Tanács határozatban szólította fel az utat építő befektetőt és a kivitelező cég vezetőjét, hogy május 15-ig szállítsa el a község területéről a muzsalyi aranybányából odavitt, nehézfémeket és más egészségkárosító anyagot tartalmazó meddőkőzetet, addig pedig függessze fel az általa megkezdett építkezést.

Az április 18-i falugyűlésen több száz helyi, illetve a környező falvakból érkezett lakos gyűlt össze. Igen feszült és paprikás hangulat jellemezte az egész összejövetelt – folyamatos bekiabálások követték egymást, ami jól tükrözte az emberek felháborodását.

Először a falu polgármestere szóban felvázolta a kialakult helyzetet, majd átnyújtotta az április 12-én hozott tanácsülési határozatot Ivan Csejpes fővállalkozónak.

Ezt követően Brenzovics László ismertette azokat a megtett jogi és politikai lépéseket, amelyek a helyzet kivizsgálására és megoldására irányultak. Elmondta, hogy a törvény értelmében a vizsgálatokat követően a vállalkozót kötelezni fogják arra, hogy teljes mértékben elhordja a falu határába általa odaszállított mérgező törmeléket. Addig, amíg a vizsgálat le nem zárul, és nem születik hivatalos végzés, semmiféle építési munkálatok nem történhetnek – jelentette ki az elnök úr.

A jelenlevők elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy mikor kezdik meg a hulladék elszállítását, illetve hogy mennyi időt vesz igénybe az eljárás. Brenzovics László válaszában elmondta, hogy a hivatalos vizsgálat függvényében körülbelül két hétre van szükség ahhoz, hogy elkezdjék a meddőhulladék elszállítását.

Ezt követően Ivan Csejpes, a beruházás fővállalkozója lépett a mikrofonhoz – kissé akadozva kezdte a mondanivalóját ukrán nyelven. Elmondta, hogy külön törvény vonatkozik az alternatív erőforrásokra, ezzel együtt a napelemtelephez vezető útszakaszra is. Az odavezető útszakaszt speciális burkolattal kell ellátni, elsősorban azért – folytatta –, hogy ha tűzeset lenne az objektumban, a tűzoltók mihamarabb ki tudjanak érkezni. Azt is elmondta, hogy ezt az útszakaszt a helyi önkormányzatnak kellene biztosítania. „De mivel ilyen országban élünk – mi befektetők vagyunk –, ezért megértettük, hogy ezt a községi tanács nem tudja majd kivitelezni, így azt gondolom, hogy nem csináltunk semmi rosszat” – fogalmazott. Erre folyamatos bekiabálások érkeztek a tömegből. Ezután úgy folytatta a beruházó, hogy ők nem látták előre a problémát, illetve senki nem akart ide szennyezett anyagokat szállítani. Azonban a tények azt mutatják, hogy a hulladék csakugyan nem felel meg a célnak – tette hozzá.

Azt is elmondta, hogy szerinte akármilyen követ kiszednénk a talajból vizsgálatra manapság, abban is találnának olyan nehézfémeket, amelyek meghaladják az egészségre még nem káros értéket. Majd úgy folytatta, hogy senki nem akar Váriban problémát, ők adózni is készek a községi tanácsnak, illetve ha bármilyen gondja van a falunak, ők készek segíteni.

Szintén fontosnak tartotta elmondani, hogy az április 4-ei esetet követően – amikor is a falu lakosai elállták az egyik teherautó útját a település központjában – konzultált több emberrel, így azt követően már másik helyről kezdték szállítani a hulladékot.

Brenzovics László foglalta össze a beruházó szavait és tolmácsolta az egybegyűlteknek. Aztán elmondta, hogy valóban megtörténtek a vizsgálatok az anyaggal kapcsolatban Nagybaktán és Magyarországon is, amelyek azt mutatták ki, hogy ez a törmelék szennyezett – ezt még jogilag meg kell alapozni, ezért az elnök úr feljelentést tett, így nyomozás folyik az ügyben. A KMKSZ nagy figyelemmel kíséri a történéseket, és minden jogi eszközt igénybe vesz az ügy megoldására – hangsúlyozta a képviselő úr. A bíróság kötelezni fogja a vállalkozót arra, hogy hordja el a törmeléket, illetve az is vizsgálat tárgyát képezi, hogy milyen módon vagy kinek az engedélyével hordanak ki bármit is az aranybánya területéről – tette hozzá. Tovább folytatva köszönetet mondott a váriaknak, hogy kiállnak a település érdekei mellett. Majd hozzátette, hogy az aranybánya kérdését mindenféleképpen rendezni kell egyszer és mindenkorra. 

Péter Csaba az együttműködés fontosságát hangsúlyozta, illetve ő is megerősítette, hogy a törmeléket mindenképpen elszállítják a falu határából. Továbbá arra biztatta a falu lakosságát és a település képviselőit, hogy az elszállítást követően a település számára minél előnyösebb megállapodást kössenek a beruházóval.

A másik kérdés, amelyre választ várt a falu lakossága, hogy ki engedélyezte a földterület kiadását a falu határában. Az engedélyt Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke írta alá, aki viszont nem jelent meg a falugyűlésen.

Sin József felszólalásában hangsúlyozta: mindenki abban érdekelt a Beregszászi járásban, hogy a nagymuzsalyi aranybánya ne rontsa tovább az ökológiai helyzetet, ne veszélyeztesse az emberek egészségét, illetve a turizmus ágazatainak fejlődését. Leszögezte, hogy mindent megtesznek a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

A tömegből folyamatos bekiabálások és kérdések érkeztek a fővállalkozó felé, amelyeket próbált a beruházó válaszában megmagyarázni, illetve a saját nézeteit kifejteni. Szorgalmazta egy újabb anyagvizsgálat lefolytatását.  

Zán Fábián Sándor is intézett kérdéseket a beruházóhoz – például hogy honnan szerzett engedélyeket? –, mert ha egy közutat szeretnének megjavítani, mindenféle műszaki rajzra van szükség, illetve engedélyekre, és csak azt követően kezdhetik el az útszakasz felújítását. Ivan Csejpes kitérő válaszokat adott, illetve azt mondta, hogy ez jogi kérdés, és meg kell majd vizsgálni alaposan, valamint hogy az út nemcsak az övé lesz, hanem a közösségé is.

A jelen lévő helyi lakosok közül többen odaléptek a mikrofonhoz, és kérdéseket intéztek a vállalkozóhoz. Egyezkedések kezdődtek – a falugyűlés egészen este 8 óráig elhúzódott.

Végül az útszakasz építéséért felelős kivitelező ígéretet tett arra, hogy május 1-től kezdődően elszállítja az egész odahordott törmeléket a település határából.

D. P.