Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Április 4-én, csütörtökön került sor Ungváron a Kárpátaljai Megyei Tanács tizennegyedik ülésszakának plenáris ülésére. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással adóztak az ország keleti részében elesettek emlékének, majd Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a húsvéti ünnepek közeledtével csatlakozzanak a jótékonysági akciókhoz és támogassák a rászorulókat, különös tekintettel az ATO-s hősök családjaira. Ukrajna himnuszának eléneklése után a tanácselnök felköszöntötte az elmúlt időszakban születésnapjukat ünneplő képviselőket, köztük Barta Józsefet, Bátori Józsefet, Orosz Ildikót, Gulácsy Gézát, a jubilálók pedig oklevelet, karórát és virágcsokrot kaptak.

Ezután a tanácselnök röviden tájékoztatta a testületet a plenáris ülések közötti történésekről, és bemutatta az újonnan kinevezett vezetőket: Okszana Remecki lett a Kárpátaljai Megyei Gazdasági Bíróság elnöke, Vitalij Salenik pedig Ukrajna Monopóliumellenes Bizottsága Kárpátaljai Megyei Territoriális Kirendeltségének a vezetője.

Napirend előtt Volodimir Havriljuk megyei ügyész kész volt beszámolni az általa irányított szerv 2018-as évi munkaeredményeiről, de mint mondotta, nincs értelme felolvasni az adatokat. Véleménye szerint a helyzet nem ideális, de stabil.

Majd a képviselők megvitatták a Munkács–Rohatin gépkocsiút körül kialakult helyzetet. Mint ismeretes, az Ivano-Frankivszki Kerületi Adminisztratív Bíróság határozatával megtiltotta az alvállalkozónak a javítási munkálatok végzését. Így hiába van beütemezve az útjavítás finanszírozása, ha a bíróság határozatával blokkolja a munkálatok végzését. A helyi lakosok az ilosvai járási Nyíres­újfalun (Dunkovica) tiltakozást szerveztek – lezárták a forgalmat a megye egyik legfontosabb útszakaszán a tarthatatlan állapot miatt. Az élénk vitában aktívan részt vett Petro Dobromilszkij, Vaszil Hubalj, Roman Snicer, Petro Hricik és mások. Elhangzott, hogy gyakorlatilag a megye nagy részében kilátástalan az úthelyzet. S mindez annak ellenére, hogy maga Petro Porosenko államfő is személyes ellenőrzése alá vette a kérdést. Végül a képviselők úgy határoztak, hogy az illetékes szervekhez fordulnak a kritikus helyzet mihamarabbi orvoslása céljából.

A törvényességről, a bűnmegelőzésről és a közrend fenntartásáról megyénk területén 2018-ban Roman Sztefanisin, a Nemzeti Rendőrség Kárpátaljai Megyei Főosztályának vezetője számolt be. A beszélgetés során a képviselők kiemelték a struktúra hatékony munkáját, majd Olekszij Baranyuk javasolta, hogy a megye főrendőrét terjesszék fel ezredesi rangra. Roman Sztefanisin a maga részéről elmondta, munkájuk legnagyobb elismerése az lenne, ha a megyei költségvetés támogatná a rendőrök számára épülő szolgálati lakások befejezését.

Mivel a napirendi kérdéseket az ülést megelőzően részletesen megvizsgálták az állandó bizottságok ülésein, a jelen lévő 47 képviselő gyors ütemben, különösebb nézeteltérések nélkül megszavazta a megfelelő határozatokat és a képviselői beadványokat is, többek között a KMKSZ-frakció által benyújtottakat, amelyben kérik, hogy a Munkácsi járásban a Nagydobrony–Munkács útvonal barkaszói, 3,6 km hosszú bekötőút javításához, a munkácsi járási Fornosi Kultúrház nagyjavításának folytatásához, a beregszászi járási Badalói Községi Tanács hivatali épülete tetőszerkezetének javításához ítéljék meg a beadványban kért pénzügyi támogatást, valamint magyarázatot kértek a megyei földhivatali főosztálytól a legelők kijelölésének kérdésében.

A megyei képviselők 45 napirendi kérdést vitattak meg. Jóváhagyták a Kárpátaljai Akadémiai Megyei Bábszínház igazgatójának-művészeti vezetőjének kinevezését Miroszlav Petyij személyében. Az Ungvár Nemzetközi Repülőteret két éven át Ruszlan Liisz fogja irányítani.

Egyébként a repülőtéren állomásozó helikopter hatékony kihasználásával kapcsolatban Mihajlo Kis felvetette, érdemes lenne megvizsgálni, mekkora pénzösszeg kellene ahhoz, hogy szükség esetén a helikoptert bevethessék súlyos beteg szállítására. Hisz gyakorlatilag csak a kommunikációs rendszerre és esetenként üzemanyagköltségre lenne szükség.

Ezután a képviselők jóváhagyták a 2018-as megyei költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, valamint módosították a megye 2019. évi büdzséjét.

A megyei tanács a továbbiakban egy sor aktuális kérdésről tárgyalt. Egyebek mellett 2 millió hrivnyát utaltak ki a börvingesi (Barvinok) szemétlerakó rekultivációjára. Ez a kérdés nem csupán Ungvár számára fontos, a megyeszékhelyen kívül az Ungvári, a Perecsenyi és a Nagybereznai járásokból szállítják ide a szilárd háztartási hulladékot. A temető közelében található szemétlerakó megtelt, sok kellemetlenséget okoz a helyieknek. Itt zajlanak ugyan a rekultivációs munkálatok, az Ungvári Városi Tanács tavaly például 4,7 millió hrivnyát utalt ki, idén 5 milliót ütemezett be. De ez kevés. A projekt összértéke meghaladja a 31 millió hrivnyát.

A képviselőtestület támogatta a minaji vízkitermelő körüli terület közegészségügyi övezetté nyilvánítását, ami hosszú ideje, 2001 óta folyamatban volt, de csak az utóbbi időben mozdult el a holtpontról. Innen történik Ungvár és a környező települések lakosainak ivóvízellátása, így nagy jelentőséggel bír a vízkészlet minőségének megőrzése.

A Kárpátaljai Megyei Tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanácshoz, a Miniszteri Kabinethez intézett felhívásokat az állomási illeték megszüntetéséről a harci cselekmények részvevői számára, a időzónák szerint differenciált villamosenergia-díjak visszaállításáról az ipari fogyasztók részére, valamint okmányok átadásáról a Kárpátaljai Megyei Állami Levéltárba, stb.

Barta József, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, röviden összegezve a testület munkáját, három témát emelt ki: „Miután meghallgattuk a Nemzeti Rendőrség Kárpátaljai Megyei Főosztályának vezetőjét, több képviselő is köszönetét fejezte ki a rendőrök munkájáért, valamint azért, hogy a közelmúltban lezajlott ukrajnai elnökválasztás során a rendőrség biztosította a rendet és a demokráciát. Reméljük, a második fordulóban is érvényesül majd a nép akarata, és az első fordulóhoz hasonlóan egy rendben lebonyolított, demokratikus választáson vehetünk részt.

Mindig fájó kérdés az utak állapota megyénkben. Mert amellett, hogy nagyon sok helyen folynak javítások és épülnek utak, még rengeteg olyan szakasz van, amelyeknek elfogadhatatlan az állapotuk, és sok bosszúságot okoznak a közlekedőknek. Elfogadtunk egy határozatot, amelyben felszólítjuk a megyei közigazgatási hivatal illetékes főosztályát, hogy a következő tanácsülésre készítsenek el egy konkrét, részletes tájékoztatást arról, hogy az elmúlt évben milyen forrásokból utaltak ki és használtak fel pénzösszegeket és pontosan mely utak építésére, illetve javítására, valamint arról, hogy idén milyen útszakaszokon terveznek javításokat, s milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezeket a forrásokat növelni lehessen. Hiszen a rendelkezésre álló összegek nem teszik lehetővé azt, hogy az utak állapota gyökeresen javuljon Kárpátalján.

A harmadik, talán legfontosabb kérdés a költségvetés módosítása volt. Ennek során mintegy 50 millió hrivnyát irányoztunk elő a megyei és járási utak javítására. Ez jelentős összegnek tűnhet, de valójában az igényekhez képest nagyon csekély. Fontos, hogy a megyei költségvetésből a magyarlakta települések helyi jelentőségű útszakaszaira is jut pénz. A tavasz folyamán beindulnak és nyáron is folytatódnak a munkálatok” – mondta el Barta József.

Rehó Viktória