Völner Pál Kárpátalján

Tankönyvcsomag a nagyszőlősi magyar iskolának

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma 1652 kötet tankönyvet és munkafüzeteket adományozott a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskolának. A tankönyveket Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára személyesen adta át március 29-én az iskolában egy kisebb ünnepség keretében. Később a magyarországi vendég részt vett Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Rákóczi Napok című programsorozatának keretében megtartott „A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében” című nemzetközi tudományos konferencia záróünnepségén.

Homoki Gabriella, a Nagyszőlősi 3. Számú Perényi Zsigmond Középiskola igazgatója az iskola dísztermében az intézmény tanárainak és diákjainak jelenlétében köszöntötte a magas rangú magyarországi vendéget és a kíséretében érkezett Buhajla József ungvári, valamint Szilágyi Mátyás Beregszászi magyar főkonzulokat, Orosz Ildikó megyei képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökét, valamint Brenzovics László parlamenti képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét. Az igazgatónő az egykor ugocsai vármegyeházának épült, patinás épületben működő magyar iskola történetéről beszélt, amely 1993-ban hivatalosan is felvette báró Perényi Zsigmond nevét. Jelenleg 304 tanulója van az iskolának, ahol évről évre nő a gyereklétszám, köszönhetően annak, hogy egyre több ukránná asszimilálódott magyar család próbál visszatérni magyar gyökereihez Nagyszőlősön.

A vendéglátók bemutattak egy kisfilmet az egykori ugocsai megyeszékhely építészeti emlékeiről, majd az iskola tanulói műsorral igyekeztek köszönetet mondani a nagylelkű tankönyvadományért. A műsorban magyar népdalokat énekeltek, magyar néptáncot és egy kis színdarabot mutattak be.

Völner Pál a magyar kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarságért történő kiállást és ígéretet tett arra, hogy továbbra is meg fognak tenni mindent azokért a határon túli magyarokért, akik vállalják a magyarságukat, anyanyelvüket és történelmünket. Az államtitkár köszönetet mondott azoknak a kárpátaljai magyaroknak, akik vállalják nemzeti hovatartozásukat, anyanyelvüket és kultúrájukat, egyúttal hangsúlyozta azt is, hogy Magyarország nyitott és jó szándékkal, barátsággal közeledik azon országok többségi nemzetei felé, amelyekkel együtt élnek a határon túli magyarok. „Mi azt szeretnénk, ha ezek az országok is viszonoznák a magyar közösségeik tekintetében mindazt, amit mi nyújtunk a mi kisebbségeinknek. Az európai értékeket tiszteletben tartva ezen az úton kell haladnunk a jövőben Ukrajnával együtt, amely ország célként tűzte ki a közeledést az Európai Unióhoz” – emelte ki az igazságügyi államtitkár.

Brenzovics László, az ukrán parlament képviselője, a KMKSZ elnöke a könyvek ünnepélyes átadását követő sajtótájékoztatón megköszönte Trócsányi László igazságügyi miniszternek és Völner Pál államtitkárnak a magyar összetartozást erősítő tankönyvadományt. Az eseményt több szempontból is szimbolikusnak nevezte, hisz „az egykori Ugocsa vármegyeházában került minderre sor, amely a nagyszőlősiek összefogásának köszönhetően lett a város magyar iskolájává. Ráadásul, egy olyan teremben került átadásra a könyvadomány, ahol valamikor Bartók Béla élete első koncertjét adta.”

A KMKSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a könyvadomány Trócsányi László miniszter úr adománya, amely Völner Pál közvetítésével jutott el a nagyszőlősi gyerekekhez. Miniszter úr ezzel a könyvadománnyal is bizonyította azt az elkötelezettséget, amelyet ő személyesen, az általa vezetett minisztérium, az általa képviselt párt és kormány érez a határon túli magyarság iránt. A KMKSZ elnöke megemlítette, hogy Trócsányi László vezeti a Fidesz EP-listáját, a májusban esedékes európai parlamenti választásokon.

A vasárnapi ukrán elnökválasztás kapcsán Brenzovics László kifejtette: „Reméljük, hogy ezen a választáson a népakarat érvényesülni fog. A nép nyilván békét, jólétet akar és európai értékrendet. Ez a könyvadomány is az országaink közötti kapcsolatok javulását hivatott előmozdítani, hogy végre elindulhassunk egyfajta stabilitásnak az irányába.”

Homoki Gabriella iskolaigazgató elmondta, hogy a Perényi Zsigmond Középiskolában nagy szükség van a magyarországi tankönyvekre és munkafüzetekre, hisz ezekből nagy a hiány, ráadásul a meglévő, Ukrajnában megjelent magyar nyelvű tankönyvek minősége sem minden esetben megfelelő. Az iskolában egyébként folyamatosan nő a gyereklétszám, már március végén 25 szülő kérvényezte, hogy vegyék fel gyermekét az első osztályba.

Völner Pál délután látogatást tett a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, részt vett a Rákóczi Napok című rendezvénysorozat keretében megszervezett „A köz- és felsőoktatás előtt álló kihívások a XXI. században Kelet-Közép-Európában az oktatási reformok tükrében” című kétnapos nemzetközi tudományos konferencia záróünnepségén, ahol köszöntötte a tíz különböző országból érkezett kutatókat és pedagógiai szakembereket.

Badó Zsolt