A magyar nemzet ma is szabadságszerető, igazságkereső

Nagyberegen a református templomban méltatták március 15-ét

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Nagyberegi Alapszervezetének szervezésében, március 14-én este, a település ősi református templomában emlékeztek meg nemzetünk 171 évvel ezelőtt kezdődött szabadságküzdelméről.

A megemlékezés ünnepi istentisztelettel vette kezdetét, Tóth László református lelkész, a Nagyberegi Református Líceum lelkész-igazgatója János evangéliuma 12. részének 24. verse alapján hirdette Isten igéjét, rámutatva, hogy népünk szabadságáért küzdő, önfeláldozó elődeink hallgattak az Isten szavára. Példájuk számunkra is követendő.

Vass Bertalan, a KMKSZ Nagyberegi Alapszervezetének elnöke köszöntötte az ünnepség résztvevőit, a nagyberegi lakosokat, a református líceum, valamint a helyi középiskola tanárait és diákjait, továbbá a meghívott vendégeket: Hajgató Tamás beregszászi magyar konzult és családját, Barta Józsefet, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnökét, Püspöki Attila polgármestert, Géczi Tihamér járási képviselőt, a Nagyberegi Középiskola igazgatóját, Kovács Andrást, a Nagyberegi Református Líceum igazgatóját, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnökét, valamint a helyi református egyházközség lelkészeit és presbitériumát. Az alapszervezet elnöke elmondta, azért választották megemlékezésük helyszínéül Isten házát, hogy az 1948–49-es forradalom és szabadságharcban részt vevő fiatalokra, hősökre emlékezve együtt imádkozzanak Istenhez ma, 2019 májusában, hogy tartson meg bennünket szülőföldünkön, Kárpátalján, és hogy ne korlátozzák kollektív és nyelvi jogainkat.

Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul hangsúlyozta: „Március 15. a nemzeti öntudat, a nemzeti büszkeség és önbecsülés napja. Ma fejet hajtunk azok előtt a honvédek előtt, akik 1848 őszétől életüket adták a hazáért. A nemzet kezébe vette a sorsát – ez volt 1848 lényege. Ma is hasonló elszántságra és jövőbe vetett töretlen hitre, bizalomra van szükség […], tovább kell vinni a forradalom és szabadságharc eszméit.”

Barta József a KMKSZ és a megyei tanács nevében is köszöntötte a nagyberegieket nemzeti ünnepünk alkalmából. Hangsúlyozta: „A szabadságharc elbukott, a résztvevőit kegyetlenül megbüntették, de nemzetünk szabadságának eszméje, amiért harcoltak, nem halt meg.” A magyar nemzet ma is szabadságszerető, igazságkereső, ezt bizonyítja is” – hangsúlyozta a KMKSZ alelnöke emlékeztetve, hogy Magyarország ma is szabadságharcot vív, a mai kor eszközeivel a nemzetek Európájáért és a keresztény Európáért.

A kárpátaljai magyarság helyzetét elemezve kiemelte, hogy itt, Kárpátalján ezer éven keresztül éltek békében, barátságban és együttműködésben a különböző nemzetiségek, és mi továbbra is így szeretnénk élni. Bár vannak, akik azzal próbálkoznak, hogy itt etnikai alapon konfliktust szítsanak, és minket szülőföldünkön üldözötté tegyenek. Ezt mi, itt élő magyarok, de a kárpátaljai ruszinok és ukránok többsége is elutasítja – jelentette ki Barta József, emlékeztetve hallgatóságát arra, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon fontos számunkra a magyar nemzet egész Kárpát-medencére kiterjedő, erős összefogása.

Az ünnepi megemlékezés a Nagyberegi Református Líceum diákjainak 171 évvel ezelőtti, pesti eseményeket felidéző műsorával folytatódott, majd Tóth László református lelkész zárszavával és nemzeti Himnuszunk eléneklésével zárult.

dózsa