KMKSZ-alapszervezeti közgyűlések

Az elmúlt héten nagyon sok KMKSZ-alapszervezet tartotta meg éves közgyűlését. Az Ungvári járásban Csapon és Tiszasalamonban, a Munkácsi járásban Munkácson, Dercenben és Fornoson, a Beregszászi járásban 11 helyszínen – Beregszászban, Beregdédában, Gáton, Guton, Hetyenben, Kígyóson, Kisbégányban, Macsolán, Jánosiban, Mezőkaszonyban, Nagybégányban –, a Nagyszőlősi járásban Nagyszőlősön, Tekeházán és Királyházán, a Felső-Tisza-vidéken pedig Terebesfejérpatakon és Rahón zajlott le a közgyűlés.

KMKSZ Csapi Alapszervezete idén ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ez alkalomból 2019. március 9-én tartotta meg ünnepi közgyűlését a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezeté­nek rendezvénytermében.

A közgyűlésen elnöki beszámolót tartott Balogh Lívia, a KMKSZ Csapi Alapszervezetének és Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke. Ezt követte az ellenőrző bizottság beszámolója és a KMKSZ csapi frakciójának éves beszámolója, amelyet Balogh Oszkár ismertett a jelenlévőkkel, majd a KMKSZ Csapi Nyugdíjasklubjának elnöke, Molnár Katalin és a KMKSZ ISZ Csapi Alapszervezetének elnöke, Baloghné Urbán Marianna is beszámolt éves munkájukról, illetve ízelítőt nyújtott a 2019-re tervezett rendezvényekből.

Visszaemlékezés gyanánt egy kisfilmet tekinthettek meg a jelenlévők, amely a kezdetektől napjainkig mutatta be a szervezet munkáját. Halász Ella és Debreceni Mihály alapító tagok jó hangulatú visszaemlékezését hallgathatta a jelenlévő közönség. Balogh Lívia köszönetét nyilvánította ki a szervezet veteránjainak: Debreceni Mihálynak, id. Balogh Sándornak és Romanov Mihálynak. Halász Ella, Kovács Erzsébet és Báthory Ilona virágcsokrot kaptak ajándékba. Külön köszönetet nyilvánítva Halász Ellának és Kovács Erzsébetnek Balogh Lívia elnök asszony emlékplakettet nyújtott át.

Az est megkoronázásaképpen rövid kulturális műsorral is készültek a helyi hagyományok őrzői: Dzjapko Rebeka Galga menti népdalcsokorral, a csapi Kökény Néptáncegyüttes Galga menti karikázóval, a KMKSZ Csapi Nyugdíjasklubjának kórusa pedig rövid műsorral kedveskedett a jelenlévőknek e jubileumi alkalomból.

A szervezet aktivistái házilag, kemencében sütött kenyérből készítettek szendvicseket, és az ünnepi torta sem maradhatott el.

A KMKSZ harminc éve fennálló Munkácsi Alapszervezete március 9-én tartotta meg huszonkilencedik közgyűlését. Korolyova Erzsébet alapszervezeti elnök elmondta, hogy minden alkalommal részt vesznek a megye által szervezett rendezvényeken, s kihangsúlyozta az idén tizedik alkalommal szervezendő Munkácsi Magyarok Találkozóját és az ökumenikus karácsonyi közös ünneplést. Beszámolójában kiemelte a 2018-ban az alapszervezethez kapcsolódó 22 rendezvényt.

Gajdos Olga alapító tag, aki 28 éven keresztül volt az alapszervezet elnöke, felidézte a harminc évvel ezelőtti alapítást, az elmúlt három évtized során történt fejlesztéseket.

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke és a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezetének elnöke, megyei tanácsi képviselő elmondta, hogy az 1987-ben alakult Rákóczi Kör tekinthető a munkácsi magyarság társadalmi élete elindítójának. Hozzátette, hogy a KMKSZ fennállása óta Munkácson állított szobrok és műemlékek többsége a szervezet „keze munkáját dicséri”. Az elvándorláshoz mint tényhez pedig azt fűzte hozzá, hogy azt munkájuk során mindenképp figyelembe kell venniük, meg kell próbálniuk megszólítani a fiatalokat, és megtartani azokat, akik még itt vannak.

Dercenben Fodor István, az alapszervezet elnöke köszöntötte a megjelent KMKSZ-tagokat. A közgyűlés elején a Derceni Középiskola végzős diákjainak egy lelkes csoportja mutatott be egy színvonalas identitáserősítő, anyanyelvápoló irodalmi műsort Iván Éva tanárnő vezetésével. Ezután az alapszervezeti elnök a beszámolójában kiemelte az elmúlt év legfontosabb eseményeit: a nemzeti ünnepeink méltatását, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház előadását, a részvételt a Magyarok Kenyere programban, a földprivatizációs pályázat folytatását, a honismereti kirándulást, a részvételt a KMKSZ megyei rendezvényein.

A Kárpát-medencei Óvodafelújítási Program keretében majdnem teljesen felújították a Derceceni Óvodát, a Keleti Partnerség programjának köszönhetően pedig kicserélték a családorvosi rendelő nyílászáróit.

Ezt követően Gulácsy Géza ismertette az ukrajnai politikai helyzetet. Szólt azokról a negatív folyamatokról, amelyek hátrányosan érintik a kárpátaljai magyarságot, beszélt a közelgő elnökválasztás esélyeiről, majd kitért a tavaszi európai parlamenti választás jelentőségére.

Az egyéb kérdések között felmerült, hogy a községben sokan igényelnének jogászi segítséget a földprivatizáció kapcsán. Gulácsy Géza ígéretet tett arra, hogy a Szövetség megvizsgálja a jogsegélynyújtás lehetőségét.

Március 9-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont a KMKSZ beregszászi alapszervezeti közgyűlésének. Molnár D. István elnök köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy a szervezet jelenleg 1252 tagot számlál, aztán kiemelte az elmúlt év főbb eseményeit. „Sikerült megrendeznünk – kezdte az elnök úr – Beregszász városában a magyar kultúra napját, továbbá egy másik nagy eseményt, az 1848–49-es forradalomról és szabadságharcról való megemlékezést, amelyet a város magyarsága a városházával, a KMKSZ-szel és a többi magyar szervezettel már közösen bonyolít le. Egy új rendezvényt is sikerült megrendezni 2018-ban Családi Találka címmel. Az 1956-os forradalomról és a málenkij robot áldozatairól való megemlékezést szintén közösen tartották meg a város magyar szervezetei” – folytatta az elnök úr. Szerveztek honismereti kirándulást, továbbá a Magyarok Kenyere programban is részt vett a szervezet. Az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány programjaiban is részt vesznek, konkrétan a termőföldek kataszterizációját segítik elő – mondta el Molnár D. István.

Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai és kommunikációs titkára, illetve a Beregszászi Városi Tanács magyar frakciójának vezetője ismertette a beregszászi KMKSZ-alapszervezet politikai tevékenységét. Kiemelte, hogy sikeres az együttműködésük a másik magyar szervezettel, illetve a közösen delegált polgármesterrel, így a magyar frakció a legnagyobb a városban. Az elnökválasztással kapcsolatosan úgy fogalmazott: a KMKSZ, egyeztetve a másik magyar szervezettel, és figyelembe véve a kárpátaljai magyarság véleményét, úgy döntött, hogy azt az elnökjelöltet fogja támogatni a márciusi választáson, akinek a legjobb a kisebbségi programja, mivel azonban ez nem sok elnökjelöltről mondható el, így jelenleg nagy figyelemmel kísérik a történéseket, és kivárják a választás első fordulójának a mutatóit. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy a kárpátaljai magyarság egységes maradjon, ne legyen elhajlás, egységes legyen például az elutasítás, mert láthatjuk azt, hogy megpróbálják előkészíteni a szavazatvásárlásokat – tette hozzá.

Ezt követően Orosz Géza, Beregszász alpolgármestere vette át a szót, aki a városi fejlesztésekkel kapcsolatosan osztott meg információkat a jelenlévőkkel.

Hajgató Tamás beregszászi magyar konzul biztosította a jelenlévőket arról, hogy Magyarország továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a KMKSZ célkitűzéseit, illetve kisebbségvédelmi tevékenységét.

Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete és a Beregszászi Járási Tanács elnöke a decentralizációs törekvéseket emelte ki a mondandójában. Azt szorgalmazta, hogy az elnökválasztást követően perspektívákat kell felvázolni a témában, „hogy majd ne mások, felülről határozzanak rólunk, hanem mi magunk tudjunk dönteni saját magunkról”, mert az aktuális hatalom elképzeléseiben Beregszász központú járás nem szerepel – fogalmazott. Továbbá azt hangsúlyozta, hogy Magyarország kiállt a kárpátaljai magyarság mellett.

A közgyűlés végén Tótin Viktória, a fegyelmi bizottság elnöke közölte a jelenlévőkkel, hogy a beregszászi alapszervezetben alapszabálysértés vagy más etikai vétség nem történt.

Március 9-én tartotta éves közgyűlését a KMKSZ Beregdédai Alapszervezete is. A gyűlés Egressy István alapszervezeti elnök beszámolójával vette kezdetét, aki kiemelte, hogy a helyi kultúrházba eljáró, hagyományokat őrző gyerekekből álló csoportnak a múlt évben sikerült elutazni a budapesti Országházba. Az alapszervezet éves költségvetéséről Simon Zoltán számolt be. Ezt követően Egressy István ismertette a jelen lévő tagokkal a KMKSZ 2019-re tervezett főbb rendezvényeit. A közgyűlésen jelen volt Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, aki összefoglalót tartott a Szövetség munkájáról, a jelenről, a közelgő ukrajnai elnökválasztásról, az őszi parlamenti választásokról.

Hetyenben Kovács Etelka alapszervezeti elnök számolt be a helyi alapszervezet munkájáról. A 249 tagú alapszervezet a tavalyi évben honismereti kirándulást szervezett, amelyen 49-en vettek részt a faluból. A kirándulásnak nagyon örült a tagság, így ezt idén is meg szeretnék ismételni. Az alapszervezet méltatta nemzeti ünnepeinket. A megemlékezéseket közösen szervezik a Hetyeni Általános Iskolával és a református lelkésszel. Az alapszervezet idén fel fogja újítani a falu közepén álló, a sztálinizmus áldozatainak emléket állító emlékművet és a körülötte lévő parkot, ehhez kérik a Szövetség támogatását. Készülnek az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 171. évfordulójának megünneplésére.

Pataki Gábor, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnökségi tagja számolt be az anyaországi támogatási programokról, valamint a KMKSZ előző évi tevékenységéről, a közelgő elnökválasztással kapcsolatos kérdésekről.

Tóth Tibor, a Hetyeni Általános Iskola igazgatója megköszönte a magyar államnak és a KMKSZ-nek, hogy támogatásuknak köszönhetően kaphattak egy gyönyörűen felújított, modern iskolát.

Március 10-én Nagyszőlősön is lezajlott a KMKSZ helyi alapszervezetének évértékelő közgyűlése, amelyen Kudron Zoltán alapszervezeti elnök megtartotta évértékelő beszámolóját.

„A KMKSZ idősebb, mint a független Ukrajna” – kezdte meg beszámolóját az alapszervezeti elnök. Szerinte büszke lehet a kárpátaljai magyarság erre a teljesítményre. Beszámolójában elmondta, hogy a 2018-as év programokban igen gazdag volt. Márciusban megemlékeztek az 1848–1849-es forradalomról és szabadságharcról. A hagyományokhoz híven megszervezték a Májusi Zenei Napokat, Bartók Béla első nyilvános koncertjére emlékezve. Az alapszervezet az elmúlt éven is aktívan részt vett a KMKSZ megyei rendezvényein. Filmklubot szerveztek, A Sátán fattya című filmet mutatták be. Augusztusban a beregszászi színház előadását csodálhatta meg a közösség. Októberben megemlékeztek az aradi vértanúkról, decemberben pedig Mikulás-napi rendezvényt tartottak. Kiemelte, hogy a városi tanács munkájában továbbra is aktívan részt vesznek, és a magyarsággal kapcsolatos kérdéseket pozitívan meg tudják oldani. „Mi itt, Ugocsában, Nagyszőlősön továbbra is maradunk magyarnak, KMKSZ-tagoknak, rendezvényeink által pedig erőt nyerhetünk a ránk ruházott feladatok elvégzéséhez” – fogalmazott Kudron Zoltán.

Barta József, a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezetének elnöke, a Megyei Tanács elnökének első helyettese felvázolta a jelenlévők számára az aktuálpolitikai helyzetet. Tájékoztatást nyújtott az az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány munkájáról. Kiemelte, hogy az ukrán választások során mindenki esze, szíve és lelkiismerete szerint szavazzon. De a KMKSZ jelenleg egyik elnökjelölt mellett sem teszi le a voksát. Kiemelte az októberi parlamenti választások jelentőségét, hiszen azoknak is nagy tétjük van a kárpátaljai magyarságra nézve. Beszélt a májusban esedékes európai parlamenti választásról is, amelynek a végeredménye nagyban befolyásolni fogja az európai uniós eseményeket.

A beszámolókat követően a járási és megyei küldöttek megválasztása történt, majd az ellenőrző bizottság jelentését Bocskor Károly olvasta fel. A rendezvényen telt házzal ünnepelték a harminc­éves jubileumot.

mb/csa/fi/bzs/ve