XIII. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia 2019. május 17. Beregszász

FELHÍVÁS RÉSZVÉTELRE

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok nélkül (HTDK) programjával együttműködve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával meghirdeti

A XIII. KÁRPÁTALJAI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁT 

(XIII. KTDK).

A KONFERENCIA IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE:

2019. május 17., II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

 

A KONFERENCIA CÉLJA:

A KTDK konferenciasorozat eredeti célja, a kárpátaljai felsőoktatásban tanulók magyar nyelvű szakmai önképzésének és kapcsolatépítésének ösztönzése.

A XIII. KTDK-t olyan, Kárpát-medencei hatókörű tudományos-művészeti hallgatói fórumként szervezzük, amely segíti e teljes régióban az egyetemista-főiskolás fiatal kutatók és befogadó műhelyeik között új tudományos és emberi kapcsolatok megteremtését, a már létező kapcsolatok elmélyítését.

 

ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

A konferenciára a Kárpát-medence minden felsőoktatási intézményének osztatlan, alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatója nevezhet pályamunkát.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet, amibe beleértendők az alapszakos diplomamunkák is.

A konferencia nyelve a magyar. Kivételt jelentenek az idegen nyelvű filológiai témájú munkák, amelyek a célnyelven is bemutathatók.

A konferencia a kárpátaljai felsőoktatásban résztvevők számára a XXXV. OTDK-ra delegáló első fordulós (intézményi) konferencia is.

A Szervezőbizottság kéri a pályázókat, hogy a pályamű és az összefoglaló elkészítésénél tartsák be az Országos Tudományos Diákköri Konferencia megfelelő szekciójának formai követelményeit, melyek a http://otdk.hu/hu/palyamunkak-kovetelmenyei oldalon találhatók meg.

 

A KONFERENCIA TÉMÁI:

A konferencia szekciói lefedik a kárpátaljai magyar vonatkozású felsőoktatásban szereplő valamennyi szakterületet, amelyek az OTDK szekciók sorrendjében a következők: agrártudomány, biológia, fizika, földtudományok, matematika; humán tudományok, informatika, kémia, vegyipar, közgazdaságtudomány, műszaki tudományok, művészetek és művészettudomány, orvos- és egészségtudomány, pedagógia, pszichológia, tanulás- és tanításmódszertan, társadalomtudomány.

E szakterületeken kívüli témák nevezése előtt, kérjük, egyeztessenek a szervezőkkel.

 

A NEVEZÉS:

A konferenciára nevezni a nevezési lap kitöltésével és beküldésével lehet.

A nevezési laphoz csatolni kell elektronikus formában a bemutatásra szánt pályamunka összefoglalóját (a hallgató és a vezetőtanár aláírásával ellátva), a munka eredetiségét (plágium kizárását) igazoló becsületbeli nyilatkozatot, valamint az összes szerző hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentumot.

A nevezési lap letölthető az alábbi LINKRŐL, vagy személyesen igényelhető a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Agora Információs Központjában.

A nevezési dokumentumokat legkésőbb 2019. február 20-ig várjuk az agora@kmf.uz.ua vagy a ktdk.info@gmail.com címre.

 

A PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE:

A bemutatásra szánt pályamunkát (dolgozat) kizárólag elektronikus formában legkésőbb 2019. február 20-ig lehet elküldeni az agora@kmf.uz.ua vagy a ktdk.info@gmail.comcímre.

A határidő után érkezett pályamunkák szakmai bíráltatására és bemutatására nincs mód.

 

A PÁLYAMUNKÁK SZAKMAI BÍRÁLATA:

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatokat kap.

A bíráló szakértők és a konferencia zsűritagjainak felkérése az Országos Tudományos Diákköri Tanács TDK Határok Nélkül (HTDK) programjának szakmai segítségével történik.

A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb a konferencia előtt egy héttel megkapják.

A pályamunkákat három opponens értékeli, akik pontszámokkal látják el a munkákat. Minden hallgató az opponensek által adott pontszámokkal indulnak a konferencián.

A pályamunka és az előadás értékelési szempontjai megtekinthetőek a www.kmf.uz.ua és a www.genius-ja.uz.ua honlapokon.

 

RÉSZVÉTEL A KONFERENCIÁN:

A konferencián résztvevő előadók számára nevezési, regisztrációs díj nincs.

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN KAPHATÓ:

 

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

90202 Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna

 

tel.: + 380-31-41-4-29-68

e-mail: agora@kmf.uz.ua

honlap: www.genius-ja.uz.ua