Megújult oktatási-nevelési intézmények a Nagyszőlősi járásban

Az Európai Unió Keleti Partnerség programja által a Nagyszőlősi járásban újabb három oktatási-nevelési intézmény újulhatott meg. Az ünnepélyes átadókra december 14-én került sor.

A Keleti Partnerség program által a Verbőci Középiskolában 17 nyílászáró cseréje valósult meg, a Nevetlenfalui Középiskolában teljes mértékben sikerült megújítani a tetőszerkezetet, a Gyulai Általános Iskolában pedig szintén megújult a tetőszerkezet, valamint az épület alapját is megerősítették.

Az ünnepélyes átadókon Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament képviselője köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, hisz általuk 2012 óta több mint száz intézmény kapott támogatást a megyében. Ennek keretén belül főként nyílászárókat, fűtési rendszert és tetőszerkezeteket újítottak fel. Az elnök elmondta, hogy az elmúlt évek során a Nagyszőlősi járásban is több sikeres fejlesztést hajtottak végre, többségük főként iskolai fejlesztés volt. „Ezek a falvak nagyon nehezen megközelíthetőek, olyan borzalmas utak vezetnek ide, azonban itt is folyik az oktatás és élet van. Az oktatás minőségét szerettük volna javítani, ezért támogattuk a helyi iskolákat és óvodákat” – fogalmazott az elnök.

A verbőci átadó alkalmával Szavkó Szilvia, a Verbőci Középiskola igazgatója köszönetet mondott Brenzovics László elnök úrnak és a magyar kormánynak, akiknek köszönhetően az  iskola 17 új nyílászáróval lett gazdagabb. „Köszönjük, hogy nem hagynak minket sem figyelmen kívül, és lehetőségeikhez mérten segítik iskolánk komfortos körülményinek kialakítását” – mondta az igazgató asszony.

Sarkadi Gábor beregszászi magyar konzul kiemelte, hogy kis lépésekben, de a harmadik ütemben a verbőci intézmény kisiskolájának nevezett része is megújult. A Külgazdasági és Külügyminisztérium igyekszik a továbbiakban is segíteni a kárpátaljai magyar iskolákat, így a jövő évben is folytatódni fog a projekt – mondta el a konzul.

Nevetlenben is átadóünnepséget szerveztek a befejezett munkálatok alkalmából. Bakacs Jolán, a Nevetlenfalui Középiskola igazgatója köszönetet mondott a KMKSZ-nek, a magyar kormánynak, hogy kérésük halló fülekre talált, és sikerült az iskola tetőszerkezetét felújítani. „Hálás a szívünk, hogy nem kell az eső idején vödrökkel szaladgálnunk. Köszönjük mindenkinek, aki segített ennek a projektnek létrejöttében. Köszönjük Vass Ilonának, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgató asszonyának is, hogy sikerült megvalósítani a felújítást” – monda el az igazgató asszony.

Oroszi József, Nevetlenfalu polgármestere is köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy segítséget nyújt a kárpátaljai magyarságnak. Kiemelte, hogy a kárpátaljai közösség kötelessége, hogy mindezt úgy viszonozza, hogy a felújított épületeket megtölti élettel és megmarad Kárpátalján.

Rezes Károly megyei képviselő külön megköszönte Brenzovics László elnök úrnak a másfél év alatt kifejtett jelentős munkát a Nagyszőlősi járásban. Kiemelte, hogy rengeteg még a tennivaló, de ilyen biztos segítséggel bízik benne, hogy sikerül a jövő évben is újabb problémákat megoldani.

Szőlősgyula közössége is háláját fejezte ki, hogy immáron harmadik alkalommal kerültek bele a felújítási programba. Roszpopa Katalin, a Szőlősgyulai Általános Iskola igazgatója megköszönte az eddigi segítséget. Elmondta, hogy egy húszéves álom vált valóra, hiszen a segítség által sikerült az intézmény fő- és melléképületeinek födém- és tetőszerkezetének cseréjét megvalósítani, az intézmény csatornázását ellátni, az iskola alapjának megerősítését megoldani, valamint egyik termének teljes felújítására is sor került. „Reménykedtünk, hittünk és most hálásak vagyunk” – fogalmazott az igazgatónő, aki megköszönte a magyar kormánynak, hogy általuk Kárpátalja magyar iskoláiban eredményesen épülhet a jövő.

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke kiemelte: „Örülünk, hogy újra eljöhettünk Gyulára. 16 millió forint értékben sikerült az épület födém- és tetőszerkezetét felújítani, és az iskola alapjait is megerősíteni. A pedagógusok vállán nagy a felelősség, hiszen egy újabb nemzedéket kell felnevelniük, életre tanítaniuk, hogy ők is méltóképpen tudják folytatni őseink munkáját – emelte ki az elnök. Szerinte fontos, hogy méltó körülmények között folyjon az oktatás.

Itt, Kárpátalján lehet megtapasztalni azt, hogy mit jelent magyarnak lenni a Kárpát-medencében – jelentette ki Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul. A konzul szerint az utóbbi hónapban örvendetes előrelépések indultak meg a két ország között. „Nekünk az fontos, hogy minden itt élő nemzetiségnek segítsünk belépni a XXI. század európai civilizált infrastrukturális viszonyai közé. Békés, rendszerezett munkával, projektekkel igyekszünk mindezt fejleszteni. Kulcsra kész projektjeink vannak, s bízunk benne, hogy hamar lényegi javulást tudunk elérni” – emelte ki Szilágyi Mátyás. Szerinte a sötét képek helyett a haladásra kell figyelni, és azt elősegíteni. A 2018-as évben történelmi jellegű fejlesztés valósult meg itt, az anyaország  határain túl. Ezt a sort szeretnénk folytatni a 2019-es esztendőben – monda a beregszászi főkonzul.

Tereszija Todavcsics, a Nagyszőlősi Járási Oktatási Hivatal elnöke köszöntet mondott a magyar kormánynak, hogy az elmúlt évek során ilyen nagymértékű támogatást nyújtanak Kárpátaljának. Kiemelte, hogy bár Ukrajnában nehéz körülmények uralkodnak, bízik abban, hogy a béke lángja eléri az országot, és újra jobb idők jönnek. A közelgő ünnepek kapcsán pedig mindenkinek áldott ünnepeket kívánt.

Az átadóünnepségen mindhárom helyszínen az iskolások versekkel, énekekkel, adventi gondolatokkal köszönték meg a segítségnyújtók és kivitelezők munkáját.

A Keleti Partnerség programot lebonyolító Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány ügyvezető igazgatója, Vass Ilona kérdésünkre elmondta: „Az elmúlt öt év alatt közel 1 milliárd forintos támogatás érkezett a Keleti Partnerség program keretén belül megyénkbe, amelynek köszönhetően 5 körben tudtunk felújításokat végezni Kárpátalja-szerte közel 100 intézményben. A következő évre 300 millió forintot irányzott elő a Külgazdasági és Külügyminisztérium – eddig ez a legmagasabb összeg. Ám az infláció miatt kevesebb intézmény kerül bele az előirányzott összegbe. Azonban nemcsak magyar intézmények újulnak meg, egy kisebb projekten belül ukrán falvakban is megújulnak oktatási intézmények” – mondta el az igazgató asszony.

VE