Eddig több mint 40 óvodát újított fel a KMPSZ a magyar állam támogatásával

Megújult óvodák Szernyén, Guton, Zápszonyban és Kaszonyban

Néhány hónap kényszerű szünetet követően újabb négy, magyar állami forrásból felújított óvodát adtak át Kárpátalján. Ezúttal a munkácsi járási Szernyén, valamint a beregszászi járási Guton, Zápszonyban és Kaszonyban. A négy óvoda felújítására és korszerűsítésére összesen 170 millió forintot költöttek a Kárpát-medencei óvodafelújítási program keretében.

Szernyén az 1989-ben átadott Hétszínvirág Óvodában 5 015 196 hrivnyából sikerült átfedni az épület tetőzetét. Felújították továbbá az óvoda fűtés- és vízrendszerét, kicserélték a nyílászárókat, megtörtént a foglalkoztató és hálótermek, valamint a mosdók és folyosók felújítása, mely magába foglalja a falak vakolását, festését, valamint a padlóburkolatok cseréjét, a mosdók és WC-kagylók cseréjét is. Teljesen felújították az óvoda konyháját, valamint kialakítottak egy zeneteremet is, és megújult az óvoda bútorzata is.

A november 29-én megtartott átadási ünnepségen a 80 óvodás és bölcsődés, óvónők és szülők mellett megjelent Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos, Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, Cseh Áron ungvári konzul, Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Gulácsy Géza megyei képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, valamint a község elöljárói közül Zsidik Sándor polgármester, Béres László református lelkész és Horkay Mária, a helyi KMKSZ-alapszervezet elnöke, Kiss Anikó, a helyi KMPSZ elnöke.

Grezsa István miniszteri biztos köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy a mostani rossz államközi kapcsolatok idején egy-egy óvoda felújítása többet jelent egy jó hírnél, hiszen ez jelzi Magyarország kormányának jó szándékát, hogy Kárpátalja magyarlakta és vegyes lakosságú településein szeretnének mélyreható változásokat elérni az óvodák világában. Egyúttal jelzi azt is, hogy a magyar községek valamennyi lakója mellett egy erősödő, gyarapodó Magyarország áll, amelynek nem lehet más feladata, mint az, hogy elérje, szülőföldjükön boldoguljanak az itt élő honfitársai. „Nem üríthetjük ki gazdasági vagy politikai okokból ezt az 1100 éves szállásterületet, ahol mindig is volt magyar szó, és mindig is meg kell maradnia a magyar szónak…” – mondta el a miniszteri biztos. Grezsa István szerint az óvodafejlesztési program üzenet is az ország és a megye kormányzatának, hogy van még teendő az óvodák világában, mert a program kapcsán kiderült, hogy Kárpátalján milyen alapvető hiányosságokkal küszködnek ezek az intézmények.

A miniszteri biztos a magyar óvodák fontosságát hangsúlyozva elmondta: „Minden kutatás bizonyítja, hogy itt, az óvodában találkozik intézményesen a magyar anyanyelvvel az ide járó gyermek, és a mesevilágon keresztül itt alakítja ki azt a szoros kapcsolatot a magyar kultúrával, amely aztán egész életén keresztül elkíséri.”

Orosz Ildikó beszédében hangsúlyozta, hogy a magyar állam által finanszírozott óvodafelújítási program legalább ötszörös hasznot hoz az ukrán államnak. Ez a program olyan feladatokat vállal át, amelyeket a mi adónkból az ukrán államnak kellene megvalósítania, mert ezek az alkotmány által garantált jogos igények. A programnak köszönhetően olyan összegek szabadulnak fel ezáltal az ukrán költségvetésben, amelyet más, fontos feladatokra lehet fordítani. Ugyanakkor az óvodák fűtésrendszerének korszerűsítése, az elektromos hálózat cseréje, a korszerű konyhák, nyílászárók és a szigetelés következtében csökkennek az intézmények fenntartási költségei, így a járási költségvetésben felszabadulnak újabb összegek, melyeket más célokra lehet majd fordítani. Mindezeken túl munkahelyeket teremtettek, hisz helyi vállalkozóval végeztették el a munkát, aki helyi lakosoknak biztosít munkát. Jövedelme után Ukrajnában adózik a vállalkozó, valamint az általa foglalkoztatott munkás is. Gépeket és építőanyagokat vásároltak, melyek jelentős bevételekhez segítették az itteni kereskedőket és gyártókat, ők ugyancsak Ukrajnában adóznak. Túl ezen hozzájárultak ahhoz is, hogy Ukrajna gazdasága kifehéredjen, hisz minden egyes lépésében jogszerűen és átláthatóan zajlik ez a program, a magyarországi pénzek valutatőzsdén történő átváltásából az ukrán bankok is van jövedelmük – sorolta hosszasan Orosz Ildikó, hogy mennyire hasznos Magyarország óvodakorszerűsítési programja Ukrajna számára is, nemcsak a magyar kisebbségek számára.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul a jó reménység garanciájának nevezte a kárpátaljai magyar óvodák megújulását, aminek az alapja, hogy a magyar nemzet páratlan kulturális identitással rendelkezik. Hangsúlyozta, hogy ebben a régióban, a szép Kárpátalján a magyaroknak jövőjük van, és ezt a jövőt szeretné a magyar kormányzat minél megbízhatóbbá tenni. Igyekeznek kialakítani egy olyan infrastrukturális együttműködést itt, a határtérségben és az egész régióban, ami lehetővé teszi, hogy az emberek jobban boldoguljanak, jobb legyen a közlekedés, a határátkelés, kiépüljön az autópálya, a vasúti közlekedés XXI. századi szintre jusson, az embereknek munkalehetőségük legyen, érdemes legyen dolgozni és élni ezen a szép vidéken – mindebben igyekszik segíteni nekünk a magyar kormányzat.

A csodálatosan megújult Szernyei Hétszínvirág Óvoda átadási ünnepségén Béres László református lelkész kérte Isten áldását az intézményre, a benne dolgozó óvodapedagógusokra, az oda járó gyermekekre, megköszönve az anyaország segítségét.

Guton a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül a Vízipók-Csodapók Óvoda újult meg. Az ünnepélyes átadáson Grezsa István kormánybiztoson,  Orosz Ildikó elnök asszonyon és Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzulon kívül részt vett Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Simon Gyöngyi, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási Osztályának vezetője, Bimba Ferenc, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Pocsai Dóka Éva, Gut polgármestere, Nagy Szabolcs helyi református lelkész, Balogh Attila, a KMKSZ Guti Alapszervezetének elnöke, valamint Puskás Jolán, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke.

A községben már az 1940-es évektől működött óvoda a jelenlegi orvosi rendelő épületében. Az óvoda épületét az 1990-es években a kolhoz építtette. Ekkor az óvoda egy csoporttal kezdte meg a működését, majd 2001-ben nyitottak még egy csoportot, miután közel 40 gyerek részesülhetett óvodai nevelésben. Több mint egy évtizeddel később, 2016 szeptemberében az intézmény a munkaerőhiány és az épület rossz állapota miatt a bezárás fenyegette, azonban az emberi összefogásnak köszönhetően sikerült megmenteni ettől az óvodát. Jelenleg két csoporttal működik, amelyekben 42 gyerekkel foglalkoznak. 2019 januárjától egy bölcsődei csoporttal bővül, amelyre közel 20 gyerek vár. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül a következő felújításokra került sor: az épület tetőzetének átfedése, külső és belső nyílászárók cseréje az épület mindkét szintjén, a fűtésrendszer kialakítása (kazán beállítása, csőrendszer lefektetése, fűtőtestek felszerelése), a teljes víz- és csatornarendszer felújítása, a termek teljes felújítása (falak újravakolása, festése, padlózat cseréje), a mosdók és WC-k teljes felújítása, a konyha és raktárhelyiségek teljes felújítása. A támogatás révén megújult az óvodai bútorzat, valamint a konyha berendezése is. A magyar állam 7 120 106 hrivnyával támogatta mindezt.

A köszöntőket követően Nagy Szabolcs református lelkész kérte Isten áldását a felújított óvodára, az ide járó gyerekekre és az itt dolgozó munkatársakra.

Zápszonyban az óvoda melletti, már lebontásra ítélt egykori iskolaépületet sikerült a programnak köszönhetően teljesen rendbe hozni. A helyi közösség nagyon ragaszkodott a református templom melletti régi iskolához. 2016-ban Budapest XVI. kerületének és helyi vállalkozók segítségének köszönhetően kicserélték a tetőt, azt követően az óvodafejlesztési programnak köszönhetően sikerült befejezni az említett épület teljes felújítását. A Zápszonyi Fecske Óvoda jelenleg 3 csoporttal, összesen 65 gyerekkel működik. 18 tagú személyzet felel a gyerekek biztonságáért és jólétéért. 2019-ben egy újabb csoportot is tudnak majd indítani, ehhez volt szükség az új épületre. Zápszonyban 5 335 508 hrivnyából megtörtént a falak külső szigetelése és festése, teljes körű belső felújítása, fűtés-, víz- és csatornarendszer kiépítése, mosdók és WC-k, konyha kialakítása és berendezése, valamint felszerelése. Mivel az új épületben alakították ki a korszerű konyhát, így a régi helyére egy új csoportfoglalkoztató terem került. A programnak köszönhetően az óvoda új gyermekbútorokkal is gazdagodott.

Grezsa István miniszteri biztos, Orosz Ildikó és Szilágyi Mátyás főkonzul mellett az átadási ünnepségen megjelent szülőket és vendégeket köszöntötte Kovács Péter, Budapest XVI. kerületének polgármestere, Olekszandr Bileckij, a felújítást ugyancsak támogató és az óvodaudvaron egy játszóteret építő Agro Lucska cég képviselője, majd Bacskai László, Zápszony polgármestere mondott köszönetet a támogatóknak. Végül Orosz Zsolt református lelkész kérte Isten áldását a megújult intézményre és a nagylelkű támogatók életére.

Az ünnepségen jelen volt Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Bimba Ferenc, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Simon Gyöngyi, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási Osztályának vezetője, Csatáry Zsolt, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, Szántó Edit, a KMPSZ elnökségi tagja és Dávid Katalin, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke.

Kaszonyban az Aranykulcsocska Óvoda és Bölcsőde két régi nagypolgári házban működik, melyek a XIX. század második felében épültek. A két szép régi épület Klein Menyhért és családjának tulajdonában volt a szovjet államosításig. 1947-től működik benne óvoda. Komári Julianna vezetésével az intézményben magyar nyelven, három csoportban folyik 65 gyermek nevelése. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül felújították az épület külső homlokzatának szigetelését átfestették, külső és belső nyílászárókat cseréltek, megújult a padlózat, megtörtént az óvodai csoport- és hálószobák vakolása és festése, valamint a vizesblokkok teljes felújítása. Sikerült kiépíteni az óvoda központi fűtésrendszerét mindkét épületben, mivel eddig csempekályhákkal fűtöttek, kazánház épült. Egy újabb óvodai csoport megnyitásához szükséges volt a régi mosoda és egészségügyi szoba teljes átalakítása. Megújult az óvoda konyhája és annak berendezése. Ezenkívül megtörtént a bejárati rész térkövezése is. A programnak köszönhetően az óvoda új gyermekbútorzattal is gazdagodott. A felújítások és beszerzések teljes összege 2 105 133 hrivnya volt.

Az átadóünnepségen a gyerekek műsorát követően Grezsa István miniszteri biztos, Orosz Ildikó elnök asszony, Szilágyi Mátyás főkonzul és Radvánszky Ferenc kaszonyi református lelkész mondtak köszöntőbeszédet. Az ünnepségen a gyerekek, óvodapedagógusok és szülők mellett jelen volt Sin József, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Bimba Ferenc, a Beregszászi Járási Közigazgatási Hivatal elnökhelyettese, Simon Gyöngyi, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal Oktatási Osztályának vezetője, Tóth Sándor, Kaszony polgármestere, Szimcsera Szilvia, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke, Szántó Edit, a KMPSZ elnökségi tagja és Balogh Andrea, a KMPSZ helyi alapszervezetének elnöke.

Mind a négy óvodában műsorral készültek a gyerekek: magyar énekek, versek hangzottak el, és táncokat mutattak be. Orosz Ildikó mindenütt átadta a Mesefát, amely kézről kézre járt a kis óvodások között, miközben a Csen-csen gyűrű című gyerekdalt énekelték. Az elnök asszony megígértette a gyerekekkel, hogy ezentúl mindennap megkérik az óvónőjüket egy mese felolvasására, amelyet aztán közösen meg is tudnak nézni, eljátszani, lerajzolni, elmondani egymásnak, elmesélni otthon a testvéreknek, szülőknek. Grezsa István pedig a fejlesztőjáték-sarkok kialakításához szükséges játékokat és táblát adta át, amit minden felújított kárpátaljai magyar óvoda megkap. Ezt követően került sor a felújításról szóló szerződések hivatalos aláírására minden helyszínen.

Cs.A./B.Zs.