Kígyós is megemlékezett

Olvasói levél

Rendhagyó rendezvények keretében emlékeztek meg Kígyóson a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi alapszervezete és a kígyósi református egyház presbitériuma szervezésében a település 74 évvel ezelőtt magyarságukért mártírhalált halt ártatlan áldozatairól és a II. világháború harcterein elesettekről.

A megemlékezésen részt vett a magyarországi Nádudvar református gyülekezete presbitériumának küldöttsége nagytiszteletű Őz Lajos lelkipásztor vezetésével, akik jelentős mennyiségű élelmiszer-adománnyal érkeztek. Szombaton a parókián a szép számban megjelent kígyósiak és a vendégek A Sátán fattya című filmet nézték meg. A vasárnapi istentiszteleten Őz Lajos lelkipásztor igehirdetésében a fiatal nemzedék és a hit kérdése állt a középpontban.

November 25-e Magyarországon a Gulágra elhurcoltak emléknapja. Hivatalosan több mint 800 000 magyar nemzetiségű személyt hurcoltak el a munkatáborokba, ahonnan sokan nem tértek haza szeretteikhez. Így történt ez Nádudvaron is, ahol a település lakói minden évben megemlékeznek a hősökről – mondta a tiszteletes.

Huszti Béla tiszteletesről – aki 1922–1968 között szolgált Kígyóson, s akit 1949-ben letartóztattak és 25 év kényszermunkára ítéltek – halának 50. évfordulója alkalmából saját kutatásai alapján tartott rövid megemlékezést Túri László presbiter, történész. A gyülekezet vendégeként Száraz Attila – Huszti Béla unokája – előadásában a néhai lelkész által a lágerévek alatt íródott elbeszélések, versek, énekek keletkezésének történetéről mesélt. Az általa összegyűjtött anyagokból egy könyvet adott ki, melynek egy példányát a gyülekezetnek ajándékozta. Az istentisztelet Huszti Béla által szerzett hálaadó énekkel és a kígyósi református énekkar szolgálatával zárult.  A gyülekezet a  temetőkertben álló emlékmű előtt folytatta a megemlékezést, ahol a 90. zsoltár eléneklése után Vass Ottó, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének alelnöke, a kígyósi református egyházközség presbitere  felelevenítette a hírhedt 36. és 2. számú napiparancsot, melyek alapján elindult a magyar nemzetiségű férfiak összegyűjtése Kárpátalja magyarlakta településein. Kígyósról 1944 novemberében 78 személyt deportáltak a málenkij robotra, közülük 28-an nem tértek vissza, 13-an haltak hősi halált a csatatereken. Az ártatlan áldozatok emlékét továbbra is ápolni kell, s ez a felnövekvő nemzedékek legfontosabb feladata. Sajnos, ma is listák készülnek a kárpátaljai magyarokról, veszélyben van a magyar oktatás, veszélyben van az anyanyelv szabad használata az élet különböző területein. Nincs béke, az ország keleti részén értelmetlen háború folyik, mely ismét ártatlan áldozatok életét követeli.

A megemlékezés a Szózat eléneklésével és koszorúzással ért véget.

A továbbiakban parókián bemutatásra kerültek Huszti Béla életútjáról fellelt fényképek, feljegyzések, kéziratok, a kígyósi temetőkertben álló emlékmű építésének története. A kiállított molinókon az érdeklődők az 1944 őszi eseményeket tekinthették meg.

A rendezvénysorozat szeretetvendégséggel zárult.

Vass Ottó