Koszorúzás Bakosban

Olvasói levél

Bakosban november 18-án a hagyományainkhoz híven ismét megkoszorúztuk a sztálini lágerekbe málenkij robotra elhurcoltak emlékművét. A koszorúzást a Bakosi Református Egyházközség és a KMKSZ közösen szervezte meg. A megemlékezésen a bakosi református lelkipásztor, Mező Miklós tartott beszédet és mondott imát az elhurcoltak, megkínzottak és idegen földben nyugvó magyar emberekért, akiknek a bűnük csupán az volt, hogy magyarnak születtek, és akikért nem szólt a harang. Majd a Zsoltárok könyvéből a 90-es számú ének 1. és 2. versét énekeltük el. Utána pedig elénekeltük nemzeti imánkat, majd elhelyeztük koszorúnkat a mártírok emlékművén. Emléküket örökre szívünkbe zárjuk és továbbörökítjük az utókornak is.

Szanyi János