Tovább szigorítanák a nyelvtörvényt: A disszertációk és megvédésük terén is kizárólagossá tennék az ukránt

Az ukrán tudomány offshore-rá válhat a tudományos fokozatok odaítélése terén a világ bármely tájáról érkező plagizálók és hamisítók számára, hiszen nemcsak az ukrán vagy európai uniós polgárok élhetnek az első olvasatban elfogadott új ukrán nyelvtörvény 18. cikkelye nyújtotta lehetőséggel, hanem a világ bármely országából érkezett vagy állampolgárság nélküli személyek is – írja a Dzerkalo Tizsnya hetilap internetes változatában megjelent írásában Tetjana Parhomenko professzor.

Az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról című jogszabály, az új nyelvtörvény 18. cikkelye 1. pontjának 2–4. alpontjai lehetővé tennék, hogy a disszertációkat az államnyelv mellett az EU hivatalos nyelvein is benyújthassák, illetve megvédhessék a tudományos címre pályázók, illetve a tudományos kiadványok részben vagy teljes egészében az EU valamely hivatalos nyelvén is megjelenhessenek – mindez az adott tudományos vagy felsőoktatási intézmény tudományos tanácsának határozata alapján válna lehetségessé.

A szerző ugyanakkor emlékeztet, a korábbi években előfordult már, hogy bizonyos lengyel állampolgárok megvédték Ukrajnában plágiumot tartalmazó disszertációjukat, ám eddig ukrán nyelvű, ukrán forrásokból vett plágiumról volt szó.

„Képzeljük el, mi lesz, ha elfogadják a 18. cikkelyt a jelenlegi megszövegezésben, ha majd lengyelül írott disszertációkat fognak benyújtani tudományos tanácsainknak és megvédeni is ugyanezen a nyelven fogják azokat: észreveszi-e itt valaki a lengyel forrásokból származó plágiumot? Hasonló helyzet állhat elő az EU bármelyik nyelvén íródott disszertáció védésénél – jelezte a professzor. – Ugyanakkor az Ukrajna által kiadott filozófiai vagy nagydoktori oklevélnek, amellyel a fokozatát megvédett személy így visszatér az EU-ba, nem lesz szaga, akárcsak a pénznek.”

A szerző ezért úgy véli, hogy a tudomány területén, ezen belül a tudományos fokozatok (disszertációk, monográfiák vagy ezekkel azonos szintű monográfiák, esetleg cikkek megírása és védése), valamint az akadémiai címek odaítélése (a tiszteletbeli címek kivételével) területén az ukrán nyelv kizárólagos működését jogszabályi szinten kellene biztosítani.

(zn.ua/Kárpátalja)