Правління КМКС, 13 жовтня 2018 р.

Товариство угорської культури Закарпаття вважає обурливим і рішуче засуджує штучне нагнітання антиугорської атмосфери, що, досягнувши свого апогею останніми тижнями, призвело до того, що угорська національна меншина Закарпаття відчуває себе заляканою та в екзистенціальній небезпеці на рідній землі.

Нас шокує бездіяльність копмпетентних органів державної влади України стосовно екстремістського українського сайту «Миротворец», який вибірково і за національною ознакою складає чорні списки закарпатських угорців, зловживаючи їх персональними даними. На нашу думку, Українська держава зобов’язана гарантувати безпеку власних громадян, але, на жаль, вимушені констатувати, що жодних заходів не здійснено з боку держави щодо видалення із зазначеного сайту особистих даних громадян України. Ми переконані в тому, що у правовій державі, яка прагне до членства Європейського Союзу, є недопустимими безкарні функціонування та діяльність націоналістичних організацій і веб-сайтів, котрі вбачають вирішення проблем національних меншин, що проживають на території держави, в їх занесенні до чорних списків та припиненні їх існування як організованої громади. Вважаємо за необхідне притягнення до відповідальності порушників прав національних меншин та запобігання діям, що спрямовані проти національних громад.

Для нас є незрозумілим, яким чином було допущено розміщення на офіційному сайті Верховної Ради України громадянської петиції щодо збирання підписів для колективної «депортації, ектрадиції» громадян України, які мають угорський паспорт. Згідно зі статтею 25. Конституції України, яка гарантує, що «Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.», вимагаємо припинити збір підписів та притягнути до відповідальності його ініціаторів за роздмухування міжнаціональної ворожнечі.

На наше переконання, громадяни України, які мають громадянство Європейського Союзу, можуть відігравати значну роль у наближенні нашої держави до європейських структур та у зміцненні євроінтеграційних процесів в Україні. Без сумніву, врегулювання питання громадянства є надзвичайно важливим завданням, тому, сподіваємось, що наші законодавці в майбутньому схвалять таку законодавчу базу в цій галузі, що торкається значної частини населення держави, яка відповідатиме, при дотриманні вимог Коституції, інтересам народу України.

Прикро, на нашу думку, що політичне керівництво України намагається заробити політичні дивіденди для президентських та парламентських виборів у 2019 році за рахунок розпалювання ворожнечі між українцями та угорцями.

Рішуче протестуємо проти законів України, що були прийняті останнім часом, зокрема проти схваленого парламентом у 2017 році Закону України про освіту, що досі не врегульований, й також проти прийнятого 2018 року у першому читанні мовного закону, який цілковито унеможливлює збереження національних меншин.

До засадничих прав людини належить право на навчання рідною мовою. Натомість ми, громадяни України, які належать до угорської національної меншини, вимушені сьогодні боротися за забезпечення та захист прав і свобод людини і громадянина. Поданий та прийнятий закони про освіту і мову суперечать ч. 5 статті 53 Конституції України, що говорить: «Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах … ». Зазначені закони суперечать міжнародним угодам, які були ратифіковані Україною, не кажучи про те, що державі, яка декларує наміри щодо зближення з Європейським Союзом, слід було б демонструвати не звуження прав національних меншин, а прихильність до європейських цінностей, захист інтересів своїх громадян та забезпечення для них всіх прав, щоб могли жити в мирі та злагоді.

Як громадяни України вимагаємо не звужувати права національних меншин на користування рідною мовою, а від законодавців – дотримуватись вимог Основного закону України. Декларація про права національних меншин України наголошує на тому, що в місцях компактного проживання національних меншин їх мови можуть вживатися на рівні з державною мовою. Згідно з Конституцією України «Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод».

У нас викликає надзвичайне занепокоєння погіршення угорсько-українських дипломатичних зв’язків. Хотіли б звернути увагу всіх відповідальних очільників Української держави, що Угорщина протягом останніх двох десятиліть завжди подавала руку дружби та допомоги Україні. Вона допомогала Україні у зміцненні її незалежності, суверенітету, входженні до спільноти европейських країн.

Просимо всіх компетентних державних керівників докласти всіх зусиль для якнайшвидшого врегулювання ситуації, що склалася, а також для мирного співіснування, співробітництва, відновлення умов добросусідства.

 

м. Ужгород, 13.10.2018 р.