Nyilatkozat

A KMKSZ Választmányának Nyilatkozata, 2018. október 13.

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség felháborítónak tartja és mélységesen elítéli azt a mesterséges magyarellenes hangulatkeltést, mely az utóbbi hetekben odáig fajult, hogy mára a kárpátaljai magyar kisebbség megfélemlítve, egzisztenciálisan is veszélyeztetve érzi magát saját szülőföldjén.

Mélységesen megdöbbentő, hogy az ukrán illetékesek tétlenül nézik, ahogy a Mirotrovec elnevezésű szélsőséges ukrán honlap etnikai alapon listázza a kárpátaljai magyarokat, visszaélve személyes adataikkal. Úgy véljük, az ukrán államnak kötelessége lenne garantálni a saját állampolgárai biztonságát, azonban sajnálatos módon azt tapasztaljuk, hogy eddig egy lépést sem tettek az illetékesek annak érdekében, hogy a honlapról lekerüljenek az Ukrajnában élő állampolgárok adatai. Meggyőződésünk, hogy egy Európai Unióba tartó jogállamban megengedhetetlen az olyan szélsőséges nacionalista szervezetek és weboldalak működése és tevékenységük büntetlenül hagyása, melyek egy, az országban élő – ukrán állampolgárságú – etnikai kisebbség helyzetének megoldását annak listázásában és fizikai felszámolásában látják. Elengedhetetlennek tartjuk a felelősök mielőbbi előállítását, és a kisebbségellenes cselekedetek megakadályozását.

Értetlenül állunk az előtt, hogy miként jegyezhették be az ukrán parlament honlapjára állampolgári kezdeményezés nyomán azt az alkotmányellenes petíciót, amelyben az ukrán–magyar kettős állampolgárok kollektív „deportálásához, kitoloncolásához” gyűjtenek támogatást. Ukrajna Alkotmányának 25. cikkelye értelmében – mely szerint: Ukrajna állampolgára nem fosztható meg állampolgárságától és attól a jogtól, hogy megváltoztassa állampolgárságát. Ukrajna állampolgára nem toloncolható ki Ukrajnából és nem adható ki más államnak.”–követeljük az aláírásgyűjtés leállítását, és a kezdeményezők felelősségre vonását etnikai alapon való gyűlöletkeltés miatt.

Meggyőződésünk, hogy az EU-s állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárok komoly lehetőségeket jelentenek az európai struktúrák felé való közeledésben, az ország európai integrációjának megerősítésében. Vitathatatlan, hogy az állampolgárság kérdésének szabályozása rendkívül fontos kérdés, s bízunk benne, hogy a jövőben a törvényalkotók ebben, az ország lakosságának jelentős részét érintő kérdésben a nép érdekeinek megfelelően dolgoznak ki jogszabályt, betartva az alkotmányos előírásokat is.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy az ukrán politikai vezetés az ukránok és a magyarok közötti ellentétek szításával kíván politikai tőkét gyűjteni a közelgő elnök- és parlamenti választásokon.

Határozottan tiltakozunk a parlament által elfogadott jogszabályok ellen. A 2017-ben elfogadott, máig rendezetlen oktatási törvény, a 2018-ban első olvasatban elfogadott nyelvtörvény teljesen ellehetetlenítik a nemzetiségek megmaradását.

Minden embernek alapvető joga, hogy a saját anyanyelvén tanulhasson. Ukrajnában élő nemzeti kisebbség tagjaiként mégis azért kell harcolnunk, hogy alanyi emberi jogainkat gyakorolhassuk. A beterjesztett és elfogadott oktatási és nyelvtörvény alkotmányellenes, hiszen többek közt ellentmond az Ukrajna Alkotmánya 53. cikkelye 5. részében megfogalmazottaknak, miszerint: „Azoknak az állampolgároknak, akik a nemzeti kisebbségekhez tartoznak, a törvény értelmében garantálva van az anyanyelven való oktatás vagy az anyanyelv elsajátításának joga az állami vagy az önkormányzati oktatási intézményekben…” Továbbá szemben áll számos nemzetközi szerződéssel, arról nem is beszélve, hogy egy Európai Unióhoz közeledni kívánó országnak nem a nemzeti kisebbségek jogainak szűkítésével kellene bemutatkoznia, hanem azzal, hogy az európai értékeket hűen képviseli, a lakosok érdekeit megvédi, és minden jogot biztosít számukra ahhoz, hogy békében és elégedettségben élhessenek az országban.

Ukrajna állampolgáraiként követeljük, hogy ne szűkítsék a nemzetiségi kisebbségek anyanyelvhasználati jogait, az alaptörvénynek megfelelően járjanak el a törvényhozók. Az Ukrajna nemzetiségeinek jogairól szóló Deklaráció kimondta, hogy ott, ahol a nemzetiségek egy tömbben élnek, a nemzetiségek nyelve az államnyelvvel egy szinten használható. Az Alkotmány szerint: „Az alkotmányos emberi és szabadságjogok garantáltak és visszavonhatatlanok. Új törvények elfogadása vagy a hatályos törvények módosítása esetén tartalmukra és terjedelmükre nézve az érvényes emberi és szabadságjogok nem szűkíthetők.”

Rendkívül aggasztónak tartjuk a magyar–ukrán diplomáciai kapcsolatok megromlását. Szeretnénk emlékeztetni minden ukrán felelős vezetőt, hogy Magyarország az elmúlt húsz év során mindig is segítő, baráti kezet nyújtott Ukrajnának. Segítette abban, hogy megerősítse függetlenségét, szuverenitását, és bekapcsolódjon az európai országok közösségébe.

Arra kérünk minden illetékest, hogy érdemben tegyen a kialakult helyzet mielőbbi rendezéséért, a békés egymás mellett élésért, az együttműködésért, a jószomszédi viszony helyreállításáért.

 

Ungvár, 2018.10.13.