Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Csütörtökön, szeptember 27-én került sor a Kárpátaljai Megyei Tanács 12. ülésszakának második plenáris ülésére, melyet az elnök, Mihajlo Rivisz ismét szomorú hírrel kezdett: az elmúlt időszakban két kárpátaljai – Heorhij Oljhovszkij és Jaroszlav Bilaninec – vesztette életét az ország keleti régiójában. A képviselők egyperces néma főhajtással adóztak az elesettek emlékének.

Ezután az elnök tájékoztatta a képviselőket a plenáris ülések közötti történésekről és elmondta, hogy Jiří Běhounekkel, Vysočina vidék hetmanjával az élen épp megyénkben tartózkodik az a cseh küldöttség, amely többek között 6 gépkocsit ajándékozott Perecseny, Técső, Rahó, Huszt, Nagyberezna és Ökörmező települések közútkezelőinek.

Majd köszöntötték a születésnapjukat ünneplő képviselőket. A jubilánsok között volt Tóth Mihály is, aki köszönőoklevelet és ajándékot vehetett át aktív képviselői tevékenységért és a vidék szociális-gazdasági fejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásért.

Ezután a képviselők rövid felszólalásokban a vidék élettevékenységének fontos kérdéseit vetették fel. Szó volt az ungvári repülőtér további működéséről, az oktatási intézmények munkájáról, a Beregszászt elkerülő út megépítésére kiírt közbeszerzési pályázatról, stb. Mivel az ungvári repülőtér korábbi igazgatója egészségügyi okok miatt a felmentését kérvényezte, Hennagyij Moszkal javasolta, hogy Ruszlan Lisz termelési igazgatóhelyettest nevezzék ki megbízott vezetőnek. Ezt támogatták a képviselők, mint ahogyan Péter Csabának a vasúti teherforgalmi állomások bezárása ellen tiltakozó javaslatát is.

A képviselők megszavaztak néhány beadványt, köztük elfogadták a KMKSZ-frakció által benyújtottat is, melyben 550 ezer hrivnyát kértek a Szőlősegresi (Olesnik) 2. Számú Óvoda második szintje nagyjavításának befejezéséhez a Nagyszőlősi járásban.

Ezután a tanács áttért a 24 napirendi kérdésre. Mivel ezeket az ülést megelőzően részletesen megvizsgálták az állandó bizottságok ülésein, így a képviselők gyors ütemben, különösebb nézeteltérések nélkül megszavazták a megfelelő határozatokat. Jóváhagyták a helyi rendeltetésű gépkocsiutak 2019–2022-es évekre szóló fejlesztési programját, valamint a határon átnyúló együttműködésről szóló két okmányt: Kárpátalja és a cseh Morva-Sziléziai Vidék (Moravskoslezský kraj), valamint megyénk és a lengyel Kárpátaljai vajdaság (Województwo podkarpackie) között.

A testület módosított számos működő programot, közöttük az Ungvár Nemzetközi Repülőtér hatékonyabb működéséről a 2017–2020-as években, a lakosság szociális védelmének megerősítéséről a 2016–2018-as években, a kultúra és a művészet fejlesztéséről a 2016–2018-as években, valamint a 2018-as évi megyei költségvetésről szóló programot.

Az erdőadó bevezetését illetően megoszlott a testület véleménye. Egyesek szerint ez a tűzifa árának nagymértékű emelkedéséhez vezetne, mások szerint bevételi forrást jelentene a település költségvetésébe. A KMKSZ-frakció tagjai nem szavaztak az erdőadót érintő kérdésben.

Barta József, a megyei tanács elnökének első helyettese, a KMKSZ alelnöke kifejtette, hogy a tanácsülést megelőzően konzultáltak a helyi önkormányzatok vezetőivel.

– A Kárpátaljai Határ Menti Önkormányzatok Társulásának szeptember 14-én, pénteken az ungvári járási Nagydobronyban megtartott konferenciáján megkérdeztük a polgármestereket, hogyan vélekednek az erdőadó bevezetéséről. A jelenlévők többsége egyetértett Aljohin Viktor salánki polgármesterrel, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a fát szállító autók a település útjait rongálják, ezért jó lenne, ha az erdőgazdaság fizetne az önkormányzatnak, hogy legyen miből javítani az utakat. Mivel a törvény 0,5–5 százalék között engedélyezi az erdőadó összegének megállapítását, úgy véljük, meg lehet találni azt a középutat, hogy a gazdaság számára megfizethető legyen az adó, a községi tanács számára pedig jelentős bevételt biztosítson.

A képviselők támogatták a Kárpátaljai Megyei Tanács és Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal által fenntartott Novini Zakarpattya című lap megreformálását.

A megyei tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanács elnökéhez, a miniszterelnökhöz intézett hat felhívást és a testület támogatta Viktor Ruszin javaslatát arról, hogy a közeljövőben Ungváron kerüljön sor a Miniszteri Kabinet kiszállásos ülésére, amelyen konkrétan megvizsgálnák a megye számára fontos kérdéseket, és így azok megválaszolása nem az utóbbi időben tapasztalt „add tovább” elv szerint történne.

Végezetül Mihajlo Rivisz meghívta a képviselőket az Ungváron a Népi téren megrendezett háromnapos Cseh Napok fesztiválra, melyet a Csehszlovák Köztársaság kikiáltása 100. évfordulójának szenteltek.

Rehó Viktória