Elfogadták első olvasatban a nyelvtörvényt

Ukrajna Legfelső Tanácsa csütörtökön elfogadta első olvasatban Az ukrán államnyelvként való funkcionálásának biztosításáról című törvénytervezet „átdolgozott” változatát – jelentette az Ukrajinszka Pravda.

A jogszabályt 261 képviselő szavazta meg a 450 fős testületben.

A dokumentum szerint az ország egyetlen (hivatalos) államnyelve az ukrán. Az államnyelv nyilvános megsértése vagy az ukrán nyelvvel szembeni tiszteletlenség kimutatása egyenértékű lenne az ukrán állami szimbólumok meggyalázásával, amit a törvény büntetni rendel. Felelősségre vonnák azokat is, akik akadályoznák vagy korlátoznák az államnyelv használatát.

Az ukránt kötelesek lesznek folyékonyan beszélni az állami vezetők és parlamenti képviselők mellett a helyi önkormányzatok képviselői, a településvezetők, a köztisztviselők, a bírák, az ügyvédek, az állami és önkormányzati tulajdonú oktatási intézmények vezetői, pedagógusai és tudományos munkatársai, az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi intézmények dolgozói is.

A törvény elfogadása esetén a kormány és a helyhatósági szervek ülései, találkozói kizárólag ukrán nyelven folyhatnának, dokumentációjuk is kizárólag ukrán nyelvű lehetne. 

A választási kampányok reklámanyagai – az elnökválasztól kezdve, egészen a községi tanácsi választásokig – kizárólag ukrán nyelvűek lehetnek.

Az óvodáktól a felsőoktatási intézményekig az ukrán lesz az oktatás-nevelés nyelve. A nemzeti kisebbségek nyelvén oktató-nevelő óvodákban és iskolákban az ukrán mellett a kisebbség nyelve is használható lenne A nemzeti kisebbségekről Ukrajnában törvény rendelkezéseivel összhangban. A felsőoktatási intézményekben az ukrán mellett oktathatnának néhány tárgyat angolul, vagy az EU valamely más nyelvén, de a diákoknak ukránul is ismerniük kell majd e tárgyakat. 

Az idegen nyelvű színházi előadásokat az állami és önkormányzati tulajdonú színházakban kizárólag ukrán feliratozás mellett lehet majd bemutatni. Sajtótermékeket csak az ukrán változattal párhuzamosan, azonos időben és azonos tartalommal lehetne kiadni más nyelveken. Az idegen nyelvű kiadványokat megjelentető könyvkiadóknak éves szinten a kiadványaik legalább felét ukrán nyelven kellene kiadniuk.

Nemzeti bizottság alakulna az ukrán nyelv szabványának kidolgozására. Létrehoznák az ukrán nyelvvédelmi megbízott intézményét, akinek feladatai közé tartozik majd egyebek mellett az államnyelv használatára vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése. Az ukrán nyelv alkalmazására vonatkozó szabályok megsértése közigazgatási jogsértésnek fog minősülni, a szabálysértésért bírság szabható ki. A bírság minimális összege az adózatlan minimális jövedelem 200-szorosa lehet.

(pravda.com.ua/Kárpátalja)