A KMKSZ-frakció volt az egyik legaktívabb

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács

Csütörtökön, július 26-án megtartották a Kárpátaljai Megyei Tanács tizenkettedik ülésszakának első plenáris ülését. A képviselők hagyományosan egyperces néma főhajtással adóztak az ország keleti részében elesettek emlékének. Ukrajna himnuszának eléneklése után Mihajlo Rivisz, a tanács elnöke felköszöntötte az elmúlt időszakban születésnapjukat ünneplő képviselőket, a négy jubiláló – Turisz Ingrid, Ivan Kurah, Irina Macepura és Ivan Szavko – pedig oklevelet, karórát és virágcsokrot kapott.

Ezután a tanácselnök röviden tájékoztatta a testületet a plenáris ülések közötti történésekről és bemutatta az újonnan kinevezett vezetőket: Jaroszlav Halaszt nevezték ki a Kárpátaljai Megyei Ukrán Állami Közigazgatási Hivatal elnökhelyettesévé, Oleh Kisziljt – a Tisza vízgyűjtőjének víztartalékaival foglalkozó főosztály vezetőjévé.

Mivel a napirendi kérdéseket az ülést megelőzően részletesen megvizsgálták az állandó bizottságok ülésein, a képviselők gyors ütemben, különösebb nézeteltérések nélkül megszavazták a megfelelő határozatokat, köztük a képviselői beadványokat is.

A megyei képviselők 37 napirendi kérdést vitattak meg. Jóváhagyták a Kárpátaljai Megyei Zenei-Drámai Színház igazgatójának-művészeti vezetőjének kinevezését Vaszil Marjuhnics személyében.

A képviselők módosították a megyei költségvetést és néhány működő programot. Egyéni javaslatra több fontos kérdést is megvitattak, többek között engedélyezték a megyei vérátömlesztő állomásnak a fagyasztott vérplazma értékesítését, pótlólagos pénzösszeg kiutalását iskolabuszok vásárlására a hegyvidéki települések részére, „zöld” tarifák megállapítását a szilárd háztartási hulladékból nyert elektromos energiára stb.

Hennagyij Moszkal kezdeményezésére kérik, hogy a vámilletékekből befolyt összeg 50%-át fordítsák a megye útjainak javítására, mivel 2018 első félévében Kárpátalja vámhivatalai mintegy 2,7 milliárd hrivnyát utaltak át az állami büdzsébe.

Egy másik rendkívül fontos kérdés kapcsán a külföldi rendszámú gépkocsik vámilleték-csökkentésére vonatkozó javaslat is elhangzott. A gépkocsi értéke 10%-ának megfelelő illetéket tartanák célszerűnek az aktivisták.

A természeti kincsek kiaknázásának kérdése élénk vitát váltott ki a teremben. Barta József, a megyei tanács elnökének első helyettese, a KMKSZ alelnöke hangsúlyozta, hogy az engedélyek megadását tanulmányozták az állandó bizottságok ülésein, és tájékoztatták az érintett cégeket, hogy pótlólagosan milyen okmányokat kell benyújtaniuk a kérdés pozitív elbírálása érdekében. Ezt a tanács elnöksége is helyénvalónak találta.

Erre vonatkozóan kifejtette véleményét Hennagyij Moszkal, Vaszil Jakubec, Miroszlav Bileckij, Vaszil Hubalj, Andrij Seketa és mások. Végül annak ellenére, hogy az állandó bizottságok és a megyei tanács elnöksége elutasította, a képviselők a KMKSZ-frakció kivételével megszavazták az engedély megadását az Ukrgazvidobuvannya Bt.-nek a nagybereznai járási havasközi (Ljuta) földgázlelőhely működésére. Viszont a huszti járási lipcsei (Lipcsa) földgázlelőhelyen mindenki elutasította a működési engedély megadását a Ukrhazvidobuvannya Bt.-nek. Az OPUC tudományos-termelési cégnek ásványvíz kitermelésére a verhnyobisztrjanszkai lelőhelyen, a Sutin Mencsul területen a KMKSZ támogatásával megszavazták az engedélyt, míg a szolyvai járási galambosi (Holubine) furat geológiai vizsgálatát elutasították a képviselők.

A KMKSZ-frakció bizonyult a legaktívabbnak a képviselői interpellációk számát (9) tekintve, ezek többsége a közutak javítására vonatkozik. A képviselő-testület többek között megszavazta azokat a beadványokat, amelyekben 95 ezer hrivnyát kértek a Harangláb–Szalóka–Cservone gépkocsiút Cservone–Szalóka–Nagybakos szakaszának nagyjavításához szükséges költségterv elkészítésére, 805 ezer hrivnyát az ungvári járási Rát–Kisgejőc települések közötti gépkocsiút nagyjavításának a folytatásához, az Oroszi–Puskino–Szőlősvégardó helyi rendeltetésű út egy részére Puskino és Verbőc között 800 ezer hrivnyát kértek anyagi hozzájárulásként a megyei költségvetésből, valamint a Bátyú–Elevátor útszakasz folyó javításának társfinanszírozásában kértek közbenjárást. A munkácsi járási Fornoson a kultúrház nagyjavítására 350 ezer hrivnya, a nagyszőlősi járási Szőlősgyulán a kultúrház felújítására 387 800 hrivnya hozzájárulást kértek. A magyar frakció tagjai ezenkívül felvetették, hogy a Munkács–Budapest nemzetközi vonatjáratnak legyen megállója Bátyúban, kapjanak folyékony klórt a Csap, Bátyú, Királyháza ivóvízellátását biztosító vasúti vízművek, és mobil kerékterhelés-mérő (tengelynyomásmérő) teherjármű-ellenőrző pontok felállítását is indítványozták a Beregszászi járásban, mivel véleményük szerint csak így lehet megóvni a felújított gépkocsiutak burkolatát.

A költségvetés módosítása során a képviselőtestület megszavazta a KMKSZ-frakció által benyújtott projektek megvalósításához szükséges pénzösszegeket.

A Kárpátaljai Megyei Tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső Tanács elnökéhez, a miniszterelnökhöz intézett felhívásokat az egyes polimerek és polietilén tasakok Ukrajnába történő behozatalának törvényi szintű korlátozásáról, valamint a határozatokat az Ivóvíz 2011–2020 állami program módosításáról, az árvíz által megrongált töltések helyreállítási munkálatainak sürgős finanszírozásáról, az utak javításához szükséges kőzúzalék Kárpátaljára szállításáról stb.

A 12. ülésszak második plenáris ülésére várhatóan szeptember 27-én kerül sor.

RV